kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Reptér a lakóövezetben

A Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztésével kapcsolatos botrány kirobbanásának immár egy éves évfordulójáról emlékezhetnek meg az érintettek.
A repülőtéren 10 év alatt két ütemben összesen 1500 (1200+300) méteres betonozott kifutópálya létesítését tervezik. A kifutópálya és a gurulóutak építése a repülőtér 50%-át érinti, mintegy 45-50 hektárt. Tervezik a jelenlegi kiszolgáló létesítmények mintegy 90%-ának elbontását, melyek helyére újakat építenének. Az új épületek az utaskiszolgálás és légiirányítás mellett a tervek szerint helyet adnának az ipari teherszállítás logisztikai egységeinek, valamint repülőgép-karbantartó és -szerelő egységnek is.

Az éves repülési események számát az eddigi átlagos 1000-ről 10 000-re tervezik növelni. Ez napi 60 repülési eseményt jelent 6—22 óra között. Figyelembe véve azt, hogy a kifutópályát a legközelebbi lakóházaktól 200 méterre, a lakótelkek határától 150 méterre tervezték, a tervezett repülési eseményszám a földi repülési tevékenységekkel együttesen olyan mértékű környezetterhelés-növekedést okozna a lakóházaknál, amely jelentősen rontaná a lakosok életkörülményeit és sértené az egészséges környezethez való jogukat. A vészleszálló sávot a kifutópálya és a lakótelkek határa közé tervezik, így a családi házas lakóövezet vészleszállás esetén katasztrófaveszélyes övezetnek tekinthető.
A regionális érdekek állítólag azt kívánják, hogy a dél-dunántúli térségnek legyen egy ipari tranzitszállításra alkalmas repülőtere. Vajon a taszári teherszállító gépek fogadására is alkalmas repülőtértől légvonalban 60 kilométerre szükséges-e még egy ilyen jellegű repülőtér?
A hatástanulmány alapján kiadott környezetvédelmi engedély 350 tonna felszálló tömegű repülőgépek mozgását engedélyezte. Ilyen tömegű repülőgépek le- és felszállását Magyarországon csak Ferihegy tudja lebonyolítani. A tervező 35 tonnás gépekre gondolt, így az egy nullás elírás módosítását kezdeményezte a környezetvédelmi hatóságnál. Ennek végeredményeként 150 tonna maximális felszálló tömegre módosították a környezetvédelmi engedélyt. (Összehasonlításképpen megemlíthető, hogy a Világkereskedelmi Központot leromboló repülőgépek 120 tonnásak voltak.)
A környezetterhelés növekedése nem csupán Pogány lakosságát érintené. A felszállási síkot Pécs város legsűrűbben lakott 50 000 lakosú kertvárosi településrésze fölé tervezték. A lakóházak felett 250 méteres magasságban várhatók a repülőgépek, amelyeknek a Mecseken való átjutáshoz 5-6 kilométeren belül 1000 méteres magasságot kell elérniük. A 750 méteres emelkedéshez szükséges tolóerőt Pécs felett kell kifejteni.
Az engedélyezési folyamat buktatói
Több, szakmailag és erkölcsileg megkérdőjelezhető esemény is közrejátszott abban, hogy egy természeti értékekben gazdag, falusias, kertvárosias jellegű pihenőövezet szomszédságában ipari teherszállító repülőteret tervezzenek:
- A szakkérdésekben illetékes szakhatóságokat nem vonták be az engedélyezési eljárásba (Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás, Vízügyi Igazgatóság, Megyei Földhivatal).
- Olyan, 30 évvel ezelőtti településtérképet használtak, amelyen nem szerepeltek a védendő objektumok (óvoda, iskola, orvosi rendelő és Újpogány 85 lakóháza), holott rendelkezésre állt a település friss rendezési terve.
- A természeti értékeket nem mérték fel.
- A nemzeti park igazgatósága nem vette figyelembe a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) rendelkezésére álló véleményét, miszerint a tervezett beruházással visszafordíthatatlan természeti kárt okoznának.
- A zajterhelési számításoknál nem a légi és közúti közlekedésből származó zajhatások eredőjét vették figyelembe.
- A hatásvizsgálat hirdetményét nem függesztették ki, ezért a tájékoztatás hiányát Pogány település 400 lakosa aláírásával jelezte és követelte.

A természeti értékek veszélyeztetése
Pogány természeti értékekben gazdag település. Egyaránt megtalálhatók itt a vizes élőhelyek jellemző növény- és állattársulásai és a Dunántúlon ritka száraz gyepek életközösségei is. A legjelentősebb természeti érték a pogányi repülőtér területén élő ürgeállomány. 2001 áprilisában a Pogányért Polgári Kör ezt felmérte, mivel a repülőtér fejlesztésére készített hatástanulmány az állomány létszámára és elhelyezkedésére semmilyen információt nem adott.
A felmérés alapján, amelyet az ELTE Etológiai tanszéke értékelt ki, a területen legalább 5000 egyed található. Az ürge védett állat, eszmei értéke 10 000 forint. A pogányi repülőtéren élő ürgeállomány az ország első öt legnagyobb állománya közé tartozik.
Az MME Baranya megyei csoportja 1998-ban a beruházás következményeként az ürgeállomány teljes kipusztulását prognosztizálta, ennek ellenére a környezeti hatástanulmányban ezt megengedhetőnek kategorizálták.
A hatástanulmány készítése során a tervező és a nemzeti park eltekintett az ürgeállomány felmérésétől, az ökológiai lánc vizsgálatától, az egy vegetációs időt magában foglaló botanikai felméréstől, az ürgeállomány hosszú távú fennmaradását célzó intézkedések kidolgozásától.
Elérni kívánt célok
A repülőtér tervezett mértékű fejlesztése ellen harcoló Pogányért Polgári Kör minden jogi eszközzel érvényt kíván szerezni a lakosság egészséges környezethez való jogának biztosítása érdekében. A pogányi repülőtér ipari repülőtérré fejlesztésére nincs ésszerű magyarázat.
Célszerű és az igényekhez jobban igazítható az üzletemberek és turisták kiszolgálását továbbra is biztosító, elsősorban nem motorizált repülős paradicsom kialakítása. A pogányi repülőtér ilyen irányú fejlesztése nem növelné jelentős mértékben a környezetterhelést, de elősegítené a repülősport-turizmus és falusi turizmus továbbfejlődését. A cél eléréséhez szervezetek és egyének segítségét is várjuk.
Varga László
a Pogányért Polgári Kör alapító tagjaJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.