kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Mit tartalmaz a kipufogógáz?

Az 1960-as évek végéig az ipari termelés volt a légszennyezés legfőbb forrása a városokban. Napjainkban viszont az ipari és fűtési technológiák korszerűsítése, valamint a nagyüzemek városokból történő kitelepítése következtében a közúti gépjárművek okozta légszennyezés a legsúlyosabb.
A hatvanas évektől kezdtek a környezetvédelmi előírások a gépjárműmotorok fejlesztésében is szemponttá válni. Kaliforniában azonosították először a légkörben a fotokémiai füstködöt (szmogot), melynek létrejöttében a gépjárművek kipufogógáz alkotói játsszák a meghatározó szerepet. A további vizsgálatok feltárták a kipufogógáz emberi szervezetre káros részeit; ezek sorában olyanokat is találtak, melyekről addig tudomásunk sem volt. Ez késztette arra a törvényalkotókat, hogy a belsőégésű motorokkal szemben támasztott követelményrendszer első elemévé tegyék a környezetvédelmi előírásokat.
A közúti gépjárművek a felhasznált tüzelőanyag szerint alapvetően két csoportba sorolhatók : benzinnel és dízelolajjal üzemeltetettek. A benzin és a levegő keverékének tökéletes égésekor szén-dioxid (CO 2 ) és víz keletkezik. Az üzemanyag tökéletes égéséhez szükséges optimális levegő—üzemanyag tömegarány 14,5. Az ettől való eltérés tökéletlen égést okoz, amely levegőszennyező gázok: szén-monoxid (CO), szénhidrogének (CH), nitrogénoxidok (NO x ), poliaromás szénhidrogének (PAH-ok), illékony szerves vegyületek (VOC-k) és aeroszolok (szálló por) kibocsátását eredményezi. A városokban az antropogén (az emberi tevékenység révén keletkező) NO x 47%-át, a CO 65—80%-át, a szénhidrogének 50%-át a gépjárművek juttatják a levegőbe. Ezen túl egy átlagos gépjármű több mint 1000 egyéb szennyezőt, közöttük kormot, cinket, nikkelt, krómot, benzolt és aldehideket bocsát ki. A levegő—üzemanyag arányon kívül a szennyező anyagok mennyiségét befolyásolja még a motor felépítése, műszaki állapota, továbbá meghatározó, hogy a jármű gyorsul, egyenletesen halad, fékez vagy éppen üresjáratban van.
A benzin- és dízelüzemű gépkocsik kipufogógázainak összehasonlítása
(térfogatszázalék)

*egészségkárosító anyagok
Megjegyzés: A táblázatban szereplő értékek átlagos koncentrációk. Egy valódi gépkocsira érvényes mindenkori értékek igen jelentősen függnek annak típusától, korától, a motor korszerűségétől, a forgalmi, időjárási és útviszonyoktól, katalizátor alkalmazásától és még számos körülménytől.
A benzinhez különféle céllal adalékanyagokat adnak. Közülük az egyik legfontosabb az ólom (volt), melyet kopogásgátlóként és kenőanyagként alkalmaztak. Aért, hogy az ólom eltávozzon az égéstérből, az üzemanyaghoz brómot adagoltak. A levegőbe került ólom káros és jól dokumentált egészségügyi hatása miatt az ólmozott benzint világszerte fokozatosan vonják ki a forgalomból. Magyarországon 1999. április 1-jén történt meg az ólmozott benzin teljes kivonása a kereskedelmi forgalomból, ami jelentősen javította városaink levegőminőségét. Budapest belvárosában például az ólom és a bróm légköri koncentrációja rövid idő alatt a harmadára-negyedére csökkent, míg a Várhegy alatti alagútban már néhány hónap után egy nagyságrendet tett ki a csökkenés.
A dízelüzemű gépjárművek nagyon híg keverékkel üzemelnek, ami miatt a CO-emisszió kismértékű. A részecske-kibocsátásuk — amelynek legnagyobb része korom — viszont számottevő, egy nagyságrenddel meghaladja a benzinmotorokét. A koromrészecskék jelentős felületük révén hordozóanyagként viselkednek, megkötik az el nem égett szénhidrogéneket. További komoly szennyező az aeroszol formátumú szulfát, amelyért a gázolaj kéntartalma a felelős.
Összefoglalva megállapítható, hogy a benzinüzemű motorokból elsősorban gáznemű légszennyezők, míg a dízelüzeműekből főképpen szilárd részecskék (aeroszol) és NO x -ok kerülnek a levegőbe.
A cikket Szeredi Ágnesnek az ELTE Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszékén készülő szakdolgozatának felhasználásával állítottuk össze. Témavezető: Dr. Salma Imre

Simon Gergely


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.