kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Szerződéstervezet

Szerződéstervezet
amely létrejött a mai napon
egyrészt XY, főpolgármester-jelölt/polgármesterjelölt/önkormányzati képviselőjelölt (Budapest,..),
másrészt a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség (1114 Budapest, Ulászló u. 15.)
között abból a célból, hogy 2002 és 2006 között elősegítsék Budapestnek a fenntartható fejlődésnek megfelelő működését és fejlesztését.
1.) XY kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 2002-ben megválasztják -nak, mandátuma ideje alatt, egészen a 2006. évi önkormányzati választásokig minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, Ajánlások Budapestért — Mit várunk a fővárosi és kerületi önkormányzatoktól 2002 és 2006 között? című dokumentumban megfogalmazott ajánlások megvalósuljanak.
2.) XY vállalja, hogy amennyiben nem teljesíti az 1. pontban leírtakat, haladéktalanul lemond főpolgármesteri/polgármesteri/önkormányzati képviselői tisztségéről, és az adott önkormányzati ciklus alatt fővárosi vagy kerületi önkormányzatban semmiféle vezető tisztséget a továbbiakban nem vállal.
3.) A Levegő Munkacsoport vállalja, hogy XY-t főpolgármesterként/ polgármesterként/ önkormányzati képviselőként teljes mértékben támogatja az Ajánlások Budapestért — Mit várunk a fővárosi és kerületi önkormányzatoktól 2002 és 2006 között? című dokumentumban megfogalmazott célok megvalósításában. A Levegő Munkacsoport minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy más szervezetek és a széles közvélemény is támogassák ezt a programot. A Levegő Munkacsoport vállalja, hogy XY és munkatársai részére az említett dokumentumban felsorolt témákban folyamatos szakmai segítséget, valamint erkölcsi támogatást nyújt.
4.) A szerződő felek vállalják, hogy a fenti pontokban leírtak megvalósulásának értékelése, valamint az egyéb időszerű környezet- és természetvédelmi témák megvitatása céljából félévente legalább 2 óra időtartamra személyes részvételükkel nyilvános megbeszélést tartanak.
5.) XY tudomásul veszi, hogy a Levegő Munkacsoport pártpolitikailag semleges, így pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és támogatást nem fogad el tőlük, országgyűlési, megyei, helyi, fővárosi és kerületi képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. A Levegő Munkacsoport ezen jellegét a jelen szerződés semmilyen módon nem változtatja meg.
6.) A szerződő feleknek joguk van arra, hogy a jelen szerződésben megfogalmazott kötelezettségek megszegése esetén a szerződési kötelezettségek teljesítését és 100 000 (azaz egyszázezer) forint nem vagyoni kár megtérítését is követeljék.
7.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy egymás véleményét tiszteletben tartva törekszenek a vitás kérdéseket tárgyalás útján megoldani. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét fogadják el. A felek a jogvita elbírálását közös megegyezéssel társadalmi bíróságra is bízhatják. A társadalmi bíróság megválasztására és eljárására a választott bíráskodásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Budapest, 2002.
JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.