kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Mit várunk az önkormányzatoktól 2002 és 2006 között?
Energiafogyasztás, komfortérzet

4.6.6. Energiafogyasztás, komfortérzet
A budapesti agglomeráció energiafogyasztása számottevően befolyásolja az üvegház hatású gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzetközi elvárások teljesítését. A személygépkocsik számának növekedésével és a városi terjeszkedéssel egyre inkább közelítjük az iparilag fejlett országok üzemanyag-fogyasztását.
Nagy elmaradásaink vannak az energiahatékonyságban az Európai Unió tagországaihoz képest elsősorban a lakossági és kommunális területeken. Ez csak az épületállomány nagyarányú korszerűsítésével fog javulni. Ugyanakkor a szerényebb életszínvonal és a kisebb lakásméretek miatt ezideig kevesebb volt az egy főre jutó energiafogyasztásunk az EU átlagánál. A pazarló életmódminták ismertsége sokkal erősebb a lakosság körében, mint egyes nyugati országok tudatos törekvése a fenntartható fogyasztásra, a lakásméretek növekedésének fékentartására stb.
Káros folyamat, hogy a városi mikroklíma romlása, a zöldterületek csökkenése és a rosszul megválasztott építésmódok miatt a belső terek megfelelő komfortérzetét egyre elterjedtebben oldják meg klímaberendezésekkel. 1996-ban készített légi felvételek azt mutatják, hogy a nyári hőségben nem hűl le a város az éjszaka folyamán. Előrejelzések szerint 4-5 év múlva a villamos energia fogyasztása a kánikulában azonos mértékű lesz a téli hónapok átlagával. Sokan azonban rosszul viselik a klímaberendezéseket, egyre többen betegszenek meg a klimatizált helyiségektől.
Vizsgálatok bizonyítják, hogy Budapest egyes területein jelentősen romlana a levegő minősége, ha nem lenne távfűtés. A jelenlegi rendszer azonban korszerűsítésre szorul.
A közeljövőben nincs kilátás olcsó és tiszta" energiaforrások nagyobb arányú elterjedésére. A lakossági energia ára nőni fog. Nincs a fővárosnak környezetbarát energetikai programja a konfliktus megelőzésére.
Ajánlások az energiahatékonyság javítására
1. Megfelelő térszerkezet kialakításával és színvonalas helyi ellátással jelentősen csökkenthetők a motorizációs igények.
2. A budapesti agglomerációra vonatkozó közös energiapolitika segítsen az energiatakarékosságban!
3. Az ökologikus építésmódot, a természetközeli megoldásokat kell szorgalmazni a komfortérzetet csak óriási energiabevitellel biztosító építési rendszerek helyett. Az új épületeknél és a felújításoknál mutassanak példát az önkormányzatok a fenntartható építésmódok és a megújuló energiák használatával!
4. Dolgozzon ki a főváros egy olyan távfűtés-korszerűsítési és -fejlesztési programot, amely javítja a távfűtés versenyképességét, és csökkenti a szennyezett levegőjű területek terhelését! Határozzák meg, hogy a város mely területein legyen kötelező a nagy fűtési igényű új létesítményeknek levegőtisztasági okokból rácsatlakozni a távfűtőhálózatra!
5. Alkalmazzanak az önkormányzatok főállású energetikust a kezelésükben lévő létesítmények energiafogyasztásának csökkentésére!
6. A kritikus városrészekben készítsenek áramlástani vizsgálatokat annak megállapítására, hogyan lehet javítani a terület átszellőzését! Vegyék figyelembe a rendezési tervek és építési engedélyek kiadása során e vizsgálatok megállapításait!
>>> TovábbJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.