kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Mit várunk az önkormányzatoktól 2002 és 2006 között?
Városmegújítás

4.4. Városmegújítás

Budapesten megoldatlan az épületek folyamatos karbantartása, felújítása, korszerűsítése. Ez nemcsak esztétikai kérdés. Nagy a porterhelés, pazarló a víz- és energiafogyasztás, sőt esetenként a tartószerkezetek is életveszélyesek.
Az önkormányzatok legfeljebb a társasházaknak nyújtandó támogatások pályáztatásával veszik ki a részüket a felújításban (ráadásul az így nyújtott összeg a szükségesnek csak csekély töredéke). Nem törekednek a környezeti állapot javítására, hagyják beépíteni a zöldterületeket, a szélcsatornákat, nem gondoskodnak gyermekbarát környezet kialakításáról. Emiatt sokan elmenekülnek a romló területekről.
A legtöbb kerületben nincs városrehabilitációs iroda, amelynek tanácsadó, koordináló és ellenőrző szerepe lenne, és mozgósítaná a helyi erőket. A lakosság, a vállalkozók és az önkormányzat együttes erőfeszítései, kis lépésekben történő szelíd (szociális) városmegújítás" helyett az önkormányzatok inkább befektető társaságoknak adják meg a lehetőséget egy-egy új kereskedelmi, lakó- vagy irodaegyüttes megépítésére. A környezetvédelmi hatásvizsgálatok gyakran formálisak, nincsenek tekintettel a hatásterületen levő ingatlanokra. A nagyobb arányú munkák rendszerint a kialakult közösség szétköltöztetésével, a régi épületszövet és a területen levő növényállomány eltüntetésével kezdődnek. A rehabilitálandó területeken végzett szociológiai vizsgálatok csak az íróasztalnak készülnek.
A gazdaság átalakulásával hatalmas ipari és közlekedési területeket rosszul vagy sehogy sem hasznosítanak az ún. átmeneti zónában. A csökkenő népesség és a nagy mennyiségű roncsolt terület ellenére a város terjeszkedik, a fejlesztések jelentős részben a peremkerületi és a városon kívüli természetközeli területeken folynak. Hiányosak a támogatások és a városmarketing eszközök, amelyek az új vállalkozásokat a rozsdaterületeken való letelepedésre ösztönöznék. A privatizáció során szerzett rossz állapotú, alulhasznosított ingatlanok tulajdonosait nem ösztönzik a változtatásra. A rozsdaövezetek újjáélesztése a kezdeteknél tart.
Budapest belső magjának, mintegy 5000 épületnek az unikális értékét jelzi, hogy a Duna-part egy hosszú szakaszon a Világörökség része. A város azonban nem használja ki az elismerésben rejlő sokoldalú lehetőségeket.
Egyre nagyobb ellenérzést keltenek a lakosságban a léptéktelen, a környezetükhöz nem alkalmazkodó, közepes építészeti színvonalú irodaházak, kereskedelmi létesítmények, amelyeket sokszor a város legértékesebb, legfrekventáltabb telkeire építenek. A jelenlegi engedélyezési eljárások nem biztosítják, hogy nemzetközi mércével is elismerést kiváltó építészeti színvonalon fejlődjön a város. Hasonló módon a lakásépítésben is a hivalkodó, a környezet iránt érzéketlen épületek vannak túlsúlyban. A gomba módra szaporodó bevásárlóközpontok egyéb káros hatásaik mellett hozzájárulnak a helyi ellátás, a gyalogosan is megközelíthető üzletek és szolgáltatások megszűnéséhez. Ezáltal is kedvezőtlenül változik meg a város szerkezete, lepusztulás fenyeget egyes városrészeket, romlanak az emberi kapcsolatok.
Ajánlások az épített környezet fejlesztésére
1. A közterületek felújításával, a közbiztonság és a környezeti állapot javításával segítsék az önkormányzatok a területükön levő ingatlanok felértékelődését, és vonzzák a magántőkét az épületek felújításához!
2. Hozzanak létre minden önkormányzatnál olyan vegyes tulajdonú társaságokat, amelyek a magánfejlesztők rövid távú piaci fejlesztései mellett a város fejlődése szempontjából kedvezőbb, de kockázatosabb fejlesztéseket intézik: a rozsdaterületek felszabadítását, az értékőrző városfelújítást, az újszerű és nagyobb kiterjedésű fejlesztéseket! Külön programot dolgozzanak ki a Világörökség és a környezetében található eklektikus városrész épületeinek és közterületeinek gazdasági, szociális, kulturális és műszaki szempontból korrekt felújítására, a környezeti állapot javításával és a zöldfelületi arány jelentős növelésével egyidejűleg!
3. A város karakterének megőrzése, a vizuális kultúra színvonalának emelése az egyik szükséges feltétele Budapest megújulásának:
— A buldózeres" városmegújítást váltsa fel a szelíd (szociális)" — a városszerkezetet, a hagyományokat, a helyi közösségeket megőrző, azokra támaszkodó — differenciált rehabilitáció!
— őrizzék meg a kerületek az egyéni arculatukat, illetve törekedjenek a kialakítására! Dolgozzák ki a táj, az utcakép, a karakteres városhangulat megőrzéséhez (visszaállításához) elengedhetetlen városkép-védelmi terveket!
— Készüljön egységes program az eklektikus városrész és a Világörökség rendbehozatalára!
4. Készüljön kereskedelempolitikai koncepció Budapest térségére, amely támogatja a helyi ellátást és a helyben termelt áruk piacra jutását! A helyi kultúra és társadalmi kohézió megőrzése és az idegenforgalmi vonzerő növelése érdekében támogassák:
— a helyi iparművészeti, kézműves és egyéb kisipari tevékenységeket,
— a hagyományos vendéglők, kávéházak hálózatának újjáélesztését,
— a zöldség—gyümölcs piacok hálózatát!
5. Ne engedélyezzék a 3000 négyzetméternél nagyobb alapterületű újabb bevásárlóközpontok létesítését!
6. Kezdeményezzék a lakáspolitika újragondolását! Dolgozzanak ki az Európai Unió gyakorlatának megfelelő szociális bérlakásrendszert! (A felújítás és a bérlakásépítés pénzügyi ösztönzése elsősorban állami feladat, de a koordináció az önkormányzatoké.) Állítsanak fel nonprofit szervezeteket a lakásgazdálkodás és a mobilitás támogatására.
7. Gyorsítsák fel a rozsdaövezetek felújítását:
— vezessenek pontos nyilvántartást a rozsdaterületekről,
— képezzenek alapokat a rozsdaterületek kárfelmérésére, kármentesítésére, parkosítására és egyéb értéknövelő fejlesztésére,
— ösztönözzék a tulajdonosokat a rozsdaterületek hasznosítására,
— kapjanak elsőbbséget a rozsdaterületek infrastruktúra-fejlesztései a zöldmezős fejlesztésekkel szemben!

8. A lakásépítési támogatásokat kössék szigorú környezetvédelmi feltételekhez (megfelelő tömegközlekedési ellátottság, már kiépített közműhálózat megléte stb.)!
9. Mutasson példát az önkormányzat a környezettudatos ingatlankezelésre, az energiatakarékosságra, az ingatlanjaik, a zöldterületek és az egyéb közterületek ápolására! Népszerűsítse a követendő mintákat, a lakossági kezdeményezéseket! Tanácsadó irodák felállításával segítse a lakosságot az épületek felújításában!
>>> TovábbJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.