kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Millenniumi Városközpontról

Kábelgyár Biatorbágyon?
Biatorbágyon öt éve indult meg a környezet rombolása — jelentette ki a helyi lakosság képviselője a Levegő Munkacsoport ülésén. Külföldi iparvállalatok vásároltak telkeket a falu környékén, és eddig több mint 100 hektárt építettek be, Budaörshöz hasonlóan tönkretéve a természeti értékeket és a környezetet.
Egy holland szállítmányozó cég például, amely már 1978-ban kezdte itt építeni telephelyét, 150 kamionnal működik Biatorbágy térségében, és most újabb négy raktárgarázst épít. A Biatorbágyi Önkormányzati Híradó egyik száma például többek között az alábbi telephelyépítési tervek képviselőtestületi jóváhagyásáról tudósít: iroda- és üzemépület (automata ajtók gyártása) a Vendel parkban, logisztikai központ a Szarvasugrás úton, kábelgyár a Vendel parkban.
A biatorbágyi lakosság tiltakozik a kábelgyár idetelepítése ellen, ami újabb 9 hektár volt mezőgazdasági terület beépítését jelentené. A cég jelenleg a Budafoki út és a Hengermalom út sarkán rendelkezik telephellyel Budapest XI. kerületében, és az adatátviteli kábel gyártását kívánja a jelenleginek a háromszorosára bővíteni a biatorbágyi új telephelyén.
Az üzem telepítését jóváhagyó önkormányzati határozat a hazánkban szokásos módon jött létre. A beruházó ún. "vázlattervet" nyújtott be kérelmével együtt a Biatorbágyi Önkormányzat képviselőtestületének, amely nem tartalmazta a gyártás során felhasználandó anyagokat, valamint a várható kibocsátásokat, hanem a gyártási folyamatot "zárt rendszerű" üzemi technológiaként jellemezte. A testület ezt úgy értelmezte, hogy a gyártás teljes anyagi folyamata az üzem falai között fog zajlani, és nem kerül szennyezés a környezetbe. A 2002 februárjában elkészült hatástanulmány azonban világossá tette, hogy a károsanyag-kibocsátások nem kerülhetők el. Öt darab tíz méter magas kürtő fogja kibocsátani a gyártás során elszívott anyagokat, melyek között ketonszármazékok és szerves oldószerek is lesznek. Az előzetes hatástanulmány összefoglaló értékelése tartalmazza azt is, hogy az üzemnek jellegzetes szaga lesz, hőtermelése a nyári időszakban közérzetet rontó hatást eredményezhet.
A hatástanulmány közzétételét a Biatorbágyi Önkormányzat 2002. február 22-i keltezéssel "a helyben szokásos módon", vagyis kizárólag a Polgármesteri Hivatal előterében "hirdette meg", mellőzve mindkét helyi újságot, az Önkormányzati Híradót, a helyi kábeltévét és a számos közterületi hirdetőtáblát. Ilyen körülmények között a lakosság csak mintegy véletlenül értesülhetett a hatástanulmány tartalmáról, és a legközelebbről érintettek március 27-én tiltakozó levelet juttattak el önkormányzati képviselőjük útján a polgármesterhez és a képviselőtestülethez.
A polgármesteri hivatal jegyzője ezt eljuttatta a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez, valamint a tervező és a kivitelező céghez, és két önkormányzati képviselőhöz, akik a tervekkel szemben elvállalták a lakossági érdekek képviseletét. A levelezés a beruházó cég és a levelek aláírói között folytatódott, melynek során a beruházó azzal igyekezett megnyugtatni a tiltakozókat, hogy a kábelgyártást gyárukban "az ezredforduló technikája, az ezredforduló elvárásainak megfelelően" állították rendszerbe és működtetik. A cég szerint tevékenységük nem is köteles környezeti hatásvizsgálatra, csupán a teleknagyság (9 hektár) miatt kellett előzetes környezeti hatástanulmányt készíttetniük.
Ezt követően a lakosság megkérte a Levegő Munkacsoportot, hogy szakértővel vizsgáltassa meg az előzetes környezeti hatástanulmányt, mely részben tiltott, részben veszélyes anyagok alkalmazását és kibocsátását is megemlíti. (Az üggyel május eleje óta az országos sajtó is foglalkozik.)
A polgármester május 7-én keltezve konzultációs lehetőséget ajánlott fel a leveleket aláíró lakosságnak, akik azonban ezt nem fogadták el, és válaszlevelükben közölték, hogy kezükbe véve a kezdeményezést, maguk keresik meg annak a megfelelő módját, hogy létrejöhessen a biatorbágyi polgárok és ingatlantulajdonosok lehető legszélesebb körének részvételére módot nyújtó nyilvános tájékoztató fórum.
A leveleket aláíró 13 biatorbágyi állampolgár az ügy megvizsgálására kérte fel a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalt. Május 13-án, majd 14-én levélben tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az üggyel kapcsolatban történtekről, állásfoglalásuk átgondolását kérve.
A gyár alapozási munkái közben már folynak.
A falut körbe fogják zárni az ipari jellegű telephelyek. Az önkormányzat ezen kívül több mint 800 lakóingatlan létesítését tervezi, ennek érdekében közművesített utakat is feláldoznak, melynek következtében az új ingatlanok miatti szennyvízelvezetés például csak az eddiginél költségesebb módon (átemelőkkel) lesz megoldható.
A Levegő Munkacsoport azon kívül, hogy szakmai szempontból megvizsgálja a hatástanulmányt, további megbeszélések alapján egyéb elvi segítséget is nyújt a helyi lakosságnak. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kábelgyár és hasonló, környezetszennyező létesítmények telepítése, illetve bővítése elleni tiltakozásunk nem olyan jellegű lesz, hogy azt egyik helyről eltanácsolva, valamely másik település veszélyeztetésére adjunk lehetőséget, hanem a hasonló tevékenységek hazánkban történő megtelepülése ellen tiltakozunk.
Ismét — "Ajánlások Budapestért"
A Levegő Munkacsoport 1998 szeptemberében elkészítette az "Ajánlások Budapestért — Mit várunk az önkormányzatoktól 1998 és 2002 között?" című kiadványt, és azt megküldte az akkori önkormányzati választáson megválasztott, illetve újraválasztott főpolgármesternek, kerületi polgármestereknek és fővárosi képviselőknek. Most készítjük a kiadvány újabb változatát azzal a céllal, hogy azt augusztusban és szeptemberben megküldjük az összes budapesti főpolgármester-jelöltnek, kerületi polgármester-jelöltnek, a Fővárosi Közgyűlés képviselő-jelöltjeinek és — lehetőségeink szerint — a kerületi képviselő-jelölteknek is. Küldünk számukra egy szerződés-tervezetet is, amelyet aláírva vállalhatják, hogy megválasztásuk esetén minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az Ajánlások-ban leírtak megvalósuljanak.
Találkozás az Európai Parlament elnökével
Az Európa Ház szervezésében május 31-én mintegy 30 civil szervezet képviselője Budapesten találkozott Pat Cox-szal, az Európai Parlament elnökével. Pat Cox bevezető előadásában elmondta, hogy az Európai Unió elkötelezett a bővítés mellett, és arra törekszik, hogy az államigazgatás minden szintjén növekedjen a nyitottság, erősödjön a társadalmi részvétel, az állampolgárok beleszólási lehetősége az őket érintő kérdésekbe. A Levegő Munkacsoport képviseletében Lukács András elmondta, hogy a környezet védelmét és a társadalmi részvételt illetően rendkívül kedvezőtlen tapasztalataink is vannak az EU vonatkozásában. Ennek alátámasztására dokumentumokat nyújtott át több konkrét esettel kapcsolatban. Pat Cox megígérte, hogy az ezekben leírt eseteket meg fogja vizsgálni, és az eredményről tájékoztatja a Levegő Munkacsoportot.
Konferencia a pogányi repülőtérről
A Pogányért Polgári Kör Környezetvédelmi és Érdekvédelmi Egyesület (a Levegő Munkacsoport tagszervezete) május 11-én konferenciát tartott a Pécs-Pogányi repülőtér tervezett bővítésével kapcsolatban. A rendezvényen a Levegő Munkacsoport részéről Lukács András és Simon Gergely tartott előadást, amelyben rámutattak, hogy ez a beruházás csupán egy rendkívül szűk érdekcsoport számára előnyös, környezeti ártalmai viszont jelentősen sújtanák a környék lakosságát. A repülőtér fejlesztésének és üzemeltetésének költségeit ráadásul a magyar adófizetők pénzéből is fedeznék. Tehát a környezet súlyos szennyezését közpénzből segítenék elő.
Tömeges fakivágás figyelmetlenségből
A XVII. kerületi Pesti úton épülő TESCO áruház mellett szakszerűtlen közműtervezés miatt kivágtak 15 ötvenéves, nagy lombkoronájú nyárfát. Emiatt tagszervezetünk, a Keresztúri Társas Kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület hivatalos panasszal lépett fel a kerületi önkormányzatnál. Megegyeztünk, hogy a Levegő Munkacsoport is levelet fog írni a kerületi jegyzőnek, melyben a tagszervezet kérését támogatva felkéri, hogy a gondatlan tervezésnek áldozatul esett fák pótlási kötelezettségét többszörösen előnevelt, 15—20 cm vastag törzsű fákkal írják elő.
A Millenniumi Városközpontról
A Levegő Munkacsoport fellebbezést nyújtott be a ferencvárosi tervezett Millenniumi Városközpont környezetvédelmi engedélye ellen. Ebben leszögezi, hogy a Levegő Munkacsoport támogat minden olyan kezdeményezést, mely gazdagítja a fővárost. Ennek érdekében javasolja, hogy az új létesítményeket a XXI. század tervezési eszköztárának felhasználásával, magas műszaki és esztétikai színvonalon, megfelelő környezeti feltételeket biztosítva készítsék el, méltó párjaként a nemzetközi elismerést kiváltott XIX. századi Duna-part szakasznak.
Az elmúlt évtizedben több nagy értékű létesítmény építését alapos vizsgálatok nélkül, laza szakhatósági feltételek mellett engedélyeztek a főváros értékes területein. Ennek következtében megszaporodtak az aránytalanul nagy méretű, közepes színvonalú épületek, romlott a környezeti állapot.
A Ferencváros Duna-parti területén a levegő- és zajszennyezés esetenként jelenleg is meghaladja az egészségügyi határértéket. Elfogadhatatlan, hogy a szakhatóság — a jelentős forgalmat vonzó kulturális, gyógy-, iroda-, szálloda- és lakófunkciók megépítésénél — nem a környezetszennyezés mérséklését, hanem a zaj esetében a rendelet alóli felmentés kérését, a légszennyezéssel kapcsolatban pedig csak számonkérésre alkalmatlan általánosságokat ír elő engedélyezési határozatában. Ugyancsak vázlatosan határozta meg a létesítmények mögötti, a jövőben jelentősen felértékelődő városrész átszellőzését szolgáló feltételeket. A tervezés alapjául szolgáló rendezési terv is elavult. A beépítési paramétereket nem a hatásterület környezeti terhelhetősége alapján határozták meg.
A Levegő Munkacsoport tehát nem a Millenniumi Városközpont létesítését kívánja megakadályozni, hanem azt szeretné, ha a több mint száz milliárd forintos beruházás építményeit a nyugati nagyvárosokban már széleskörűen alkalmazott, esetenként kötelezően előírt áramlástani és akusztikai vizsgálatok segítségével terveznék meg. Így optimálisan lehetne kialakítani az építmények tömegét, és elhelyezésük nem gátolná a mögöttes terület átszellőzését.
A Levegő Munkacsoport azt is javasolja, hogy a helyszínen a terveket hozzák nyilvánosságra. Példaértékű lenne, ha felállítanának egy tájékoztatóirodát, ahol az érdeklődők megismerkedhetnének a tervezés és engedélyezés különböző szakaszaival. Ez lehetne a biztosíték arra, hogy az utóbbi időben elszaporodó közepes színvonalú épületek helyett Budapest egyik legértékesebb területén a város hagyományaihoz igazodó, jó hírét öregbítő, korszerű épületegyüttes jöjjön létre, és a környezet állapota is javuljon.
A fellebbezés teljes szövege megtalálható a http://www.levego.hu/sajto/2002/milleneumi—fellebb.htm honlapon.
Lukács András és Schnier Mária

Lukács András


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.