kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A városrendezési szabályozásról

A Fővárosi Főépítészi Iroda ez év februárjában a Levegő Munkacsoportot is felkérte, hogy tegyen olyan javaslatokat az 1999. január 1-én életbe lépett Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályozás (BVKSZ) módosítására, amelyek a gyakorlatban tapasztalt problémák kiküszöbölését célozzák. A felkérésnek eleget tettünk. Javaslataink közül itt is ismertetünk néhányat.*
Kértük, hogy a szabályozási tervek vizsgálati munkarészei tartalmazzák a tervezési területtel szomszédos létesítmények funkcióját is. Gyakran előfordul, hogy nem érvényesül a BVKSZ 7. paragrafusában előírt követelmény, miszerint az üzemanyagtöltő állomás telkének lakó-, üdülő-, egészségügyi, szociális, oktatási funkciót tartalmazó épülettől legalább 50 méter távolságra kell lennie. A tervek ugyanis nem mindig veszik figyelembe, hogy a szomszédos területekre mit terveznek.
Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a lakóövezetekben a kizárt funkciók között nem szerepel az autójavító tevékenység, amely sajnos a Szolgáltatások Jegyzékében fel van sorolva, az összes környezetszennyező műveletével együtt. Ez is sok esetben a lakókörnyezet minőségének károsításához vezet.
Kritikus eset, amikor a tervezési terület a szomszédos önkormányzattal határos. A XV. kerületi önkormányzat például nem volt tekintettel a Vezseny utca, a Rákospalotai határút és Késmárk utca által határolt, több tulajdonos részére eladott, volt AGROBER telephely szabályozási tervénél arra, hogy a Rákospalotai határút túloldalán a XVI. kerület családiházas övezete van, és az abból nyíló utcák lakótelepeket tartalmaznak. Sajnos, megszokott dolog, hogy a volt nagyvállalatok telephelyeinek részenként történő eladásánál nem szabályoznak ki belső közlekedő utakat. Erre a kerületi önkormányzatoknak kell ügyelniük, és a szabályozási terv készítőjét felkérni, hogy ezt egyeztesse az új tulajdonosokkal. Ezt a XV. kerülti önkormányzat elmulasztotta, és eléggé el nem ítélhető érzéketlenséggel jóváhagyott egy olyan szabályozási tervet, mely szerint minden telephely személy- és teher be- és kijárata a Rákospalotai határútra nyílik. Így a gépjármű-forgalom, valamint az a telephelyeken végzendő ipari tevékenység a szomszédos terület lakóinak életminőségét fogja rontani. (A Levegő Munkacsoport a szabályozási terv megtekintése után levélben kérte a XV. kerületi önkormányzatot a terv ilyen szempontú felülvizsgálatára és módosítására.)
Felhívtuk a Főépítészi Iroda figyelmét arra is, hogy az IZ övezetekre (jelentős zöldfelületű intézményterületek) vonatkozó szabályozás nem zárja ki a lakófunkció létesítését, és ezért számos esetben használnak fel jelentős biológiailag aktív felülettel rendelkező, kertvárosias lakóövezetek szomszédságában lévő területeket lakónegyedek létesítésére, a szomszédos lakóterületeknél jóval nagyobb beépítési paraméterekkel. Ez többször okoz feszültséget, aránytalanságot a város életében.
Egyik XVII. kerületi tagszervezetünk említett ilyen eseteket: az Újlak utca, a Borsó utca, a Csicsörke utca és az Uszoda utca által határolt terület szomszédságában tiltakozik a családi házas környék lakossága egy 92 lakásos lakótömb építése ellen. Szintén erős tiltakozást váltott ki több száz új lakás tervezése a volt Szőlőhegyen, ahol az ős-szőlőst ugyan már régen kivágták, és megtörtént a belterületbe vonás. Ennek a családi házas környéknek a lakossága tüntetést is tervez. A Sági utca környékén váratlanul kezdődött el az építkezés, nagy területet vettek el a bölcsőde kertjéből, számos gyümölcsfát vágtak ki. A terület régen forrásvidék volt, ami teherbírási problémákat is okozhat.
A XIV. kerületből a széltében-hosszában hirdetett "Zöldváros" tervével kapcsolatban is aggodalmait tolmácsolta az önkormányzatnál a lakosság. Idézünk a hozzánk másolatban eljuttatott levélből: "a szűk utcák által határolt viszonylag kis területen egy nagyobb falu lakosságával megegyező méretű, zártsorú lakótömb épülne, aminek teljes forgalmát kizárólag a kis áteresztő képességű Dorozsmai utcára kívánják vezetni. ... A közművek további terhelése katasztrófához vezetne."
A Levegő Munkacsoport természetesen helyesnek tartja az intézményi területeken, volt munkahelyi területeken, a rozsdaövezetek rehabilitációjával megvalósuló lakásépítéseket, hiszen ez növeli a városnak a lakosságot megtartó képességét, de nem ártana figyelembe venni a tervezésnél és kivitelezésnél a környék meglévő beépítettségének arányát is a harmonikus illeszkedés és az infrastrukturális terhelhetőség szempontjából.
S. M.
*A Főépítészi Irodának eljuttatott javaslataink teljes szövege megtalálható a http://www.levego.hu honlapon.

Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.