kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Erőszaktartalmú filmek és bűnözés: bizonyított az összefüggés

A világ egyik legrangosabb tudományos folyóirata, az amerikai Science nemrég ismertette annak a 25 éven keresztül folytatott átfogó tudományos kutatásnak az eredményeit, amely egyértelműen bebizonyította, hogy közvetlen összefüggés áll fenn a televíziókban és a mozikban megnézett erőszaktartalmú filmek és az agresszív viselkedés között.
Az Amerikai Egyesült Államokban a csúcsidőben sugárzott televíziós műsorokban egyetlen óra alatt átlagosan négy erőszakos cselekmény látható, a gyermekműsorokban pedig óránként huszonkettő. A korábbi években a tudósok csak rövid távon figyelhették meg ennek hatását a fiatalokra. Így csupán feltételezni lehetett, hogy az erőszakos műsorok nézése a gyermekkorban fokozza az agresszív viselkedést felnőttkorban.
A közelmúltban lezárult tudományos kutatás során a kutatók 25 éven keresztül (!) vizsgálták 707 személy esetében a filmnézés és az agresszív viselkedés közötti összefüggéseket. Statisztikailag elemezték az agresszív viselkedést, a gyermekkori elhagyatottságot, elhanyagoltságot, a család jövedelmi viszonyait, a szomszédok erőszakos cselekményeit, a szülők iskolázottságát, a gyermekek intelligenciahányadosát, a pszichiátriai zavarokat és más tényezőket. Ez lehetővé tette, hogy gyakorlatilag minden olyan tényezőt kiszűrjenek, amely torzíthatta a kutatás végeredményét. A vizsgálat megkezdésekor a gyermekek életkora egy és tíz év között volt. Véletlen mintavétellel választották ki őket New York állam két megyéjében. Konkrét adatokat szereztek tv-nézési szokásaikról és agresszív viselkedésük tényszámairól is. A családokkal négy különböző időpontban folytattak interjúkat. A fiatalokkal életkoruknak megfelelő kérdőíveket töltöttek ki. A kutatók 2000-ben a New York Állami Szövetségi Nyomozó Iroda által letartóztatott nagykorúak által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos jegyzőkönyveket is tanulmányozhatták. A megfigyelt családokban egyaránt magas a katolikusok aránya (51%) és a fehéreké (91%).
Összefüggés a 14 éves életkorban tévénézéssel eltöltött idő és a 16, illetve 22 éves korban elkövetett erőszakos cselekedetek között
(Az ábra külön mutatja ez utóbbi alakulását azoknál, akiknél már korábban is megfigyelhető volt az agresszív viselkedés, valamint azoknál, akiknél ilyet előzőleg nem tapasztaltak.)


A vizsgálat az amerikai törvényi előírásoknak megfelelően történt. Mindenkitől írásos hozzájárulást kértek, s az interjú folyamatait elmagyarázták a résztvevőknek. A gyermekeket és az anyákat külön kérdezték ki annak érdekében, hogy még inkább növeljék a kapott adatok megbízhatóságát.
A kutatás zárójelentése szerint a tévénézés időtartama a fiúk és a lányok esetében egyaránt növelte az agresszív cselekedetek előfordulását, bár a fiúknál jóval nagyobb mértékben, mint a lányoknál. Azoknak a fiúknak, akik naponta kevesebb mint egy órát néztek tévét 14 éves korukban, a 9 százaléka követett el agresszív cselekedetet mások ellen. Akik azonban naponta 3 vagy annál több órát töltöttek a tévé előtt, azoknak később a 45 százaléka követett el valamilyen erőszakos cselekményt (egyebek mellett rablást és fegyverhasználatot). Az ábra jól mutatja ezt az összefüggést.
A kutatók azt is megvizsgálták, hogy milyen összefüggés van aközött, hogy a fiatalok 22 éves korukban naponta hány órát ülnek a képernyő előtt, és közülük hányan követnek el erőszakos cselekedeteket 30 éves korukban. Az eredmény ebben az esetben is egyértelmű és megdöbbentő volt, amint az az alábbi táblázatból látható.
A 30 éves korban erőszakos cselekményeket elkövető személyek aránya annak függvényében, hogy 22 éves korban mennyi időt töltöttek naponta a tévé előtt


A világon ez volt az első olyan kutatás, amely kétségen kívül bebizonyította, hogy a gyermekek, illetve a fiatalok által a filmeken látott erőszak oda vezet, hogy később ezek a személyek gyakrabban követnek el — sok esetben súlyos következményekkel járó — erőszakos cselekedeteket.
A Science ugyanebben a számában egy másik cikket is közöl a témával kapcsolatban.** Ennek szerzői rámutatnak, hogy az Amerikai Egyesült Államok tisztifőorvosa már 1972-ben (!) megállapította: "a televízióban bemutatott erőszak hátrányosan hat a társadalom egyes tagjaira". 2000-ben pedig az Amerikai Pszichológiai Társaság, az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia, az Amerikai Gyermek- és Serdülőkori Pszichiátriai Akadémia, az Amerikai Orvostudományi Társaság, az Amerikai Családorvosok Akadémiája és az Amerikai Pszichiátriai Társaság közös közleményben*** hívta fel rá a figyelmet, hogy "a rendelkezésre álló adatok túlnyomó többsége szerint ok—okozati összefüggés van a médiában bemutatott erőszak és egyes gyermekek agresszív viselkedése között."

Miközben azonban a szakértők között már szinte teljes az egyetértés ebben a kérdésben, a közvéleményben nem tudatosult a helyzet súlyossága. A szerzők szerint ebben súlyos a felelőssége a tömegkommunikációnak, amely gyakran megkérdőjelezi (valószínűleg nem minden érdek nélkül — a Szerk. megjegyzése) a témával kapcsolatos tudományos kutatások eredményeit. Ugyanolyan helyzet alakult ki, mint korábban a dohányzással kapcsolatban: a szakértők már rég egyetértettek abban, hogy a cigarettázás rákot okoz, a sajtóban azonban még mindig arról vitáztak, hogy ez valóban így van-e.
Dr. Kőszegi Zsófia
*Jeffrey G. Johnson, Patricia Cohen, Elizabeth M. Smailes, Stephanie Kasen, Judith S. Brook: Television Viewing and Aggressive Behavior During Adolescence and Adulthood (A televíziónézés és az agresszív viselkedés a serdülő- és felnőttkorban), Science, 2002. március 29. A szerzők a Columbia Egyetem, a New York Állami Pszichiátriai Intézet és a Mount Sinai Orvostudományi Központ kutatói.
**Craig A. Anderson, Brad J. Bushman: The Effects of Media Violence on Society (A médiában bemutatott erőszak hatása a társadalomra), Science, 2002. március 29. A szerzők az Iowai Állami Egyetem Pszichológiai Intézetének munkatársai.
***www.aap.org/advocacy/releases/jstmteuc.htmJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.