kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A viták folytatódnak

Az Európai Unió fel kívánja gyorsítani az egységes energiaadó bevezetéséről szóló tárgyalásokat.
Spanyol fordulat
Több EU-tagállam — főként Németország — ösztönzésére az Európai Tanács azt kérte, hogy 2002 decemberéig kerüljön elfogadásra az egységes energiaadó-rendszerről szóló irányelv (minden tagország számára kötelező törvény). A témával kapcsolatos megbeszélések alapját még mindig az 1997. évi Monti-javaslat képezi (amely az illetékes főbiztosról kapta nevét), habár annyi változtatáson ment keresztül, hogy új előterjesztésre volt szükség. Az idei megbeszéléseken azonban nem történt jelentős előrelépés. Ugyanazok az érvek, ugyanazok a vélemények hangzottak el, mint korábban, és a legvitatottabb kérdések továbbra is a villamos energia, a földgáz adója, a lakosság megadóztatása, az energiaigényes iparágak meghatározása és az azokra vonatkozó mentességek maradtak.
A spanyolok, akik jelenleg az EU elnöki tisztét töltik be, talán jobb helyzetben vannak az energiaadó ügyének előmozdítására, mint annak idején a dánok voltak, mivel mint gazdaságilag kevésbé fejlett ország és az energiaadó korábbi határozott ellenzői nagyobb hatással lehetnek a vonakodókra, mint az ökoadóztatásban élenjáró Dánia.
Tervezetről tervezetre
Az Európai Tanács Pénzügyi Munkabizottságának április 17-i ülésén a tagok elemezték az új spanyol javaslatot, véleményeket cseréltek, így konkrét fejleményről nem számolhatunk be. A korábbi csoportokba tömörülve vitáztak a technikai kérdésekről, kiragadva a számukra kedvező, illetve kedvezőtlen elemeket.
A közös nevezőre jutás nehézségei ellenére számos ország gondolja úgy, hogy az energiát terhelő adókat emelni kell, és a spanyol javaslatban szereplő 25 százalékos emelés elfogadhatónak tűnik.
Az EU elnöksége úgy értékelte a tárgyalást, hogy a szóban forgó munkabizottság szintjén nem várható előrelépés, így a nagykövetek testületében (COREPER) és az Európai Pénzügy- és Gazdasági Miniszterek Tanácsában, az ECOFIN-ben bíznak. Az Európai Tanács mellett talán az ECOFIN is nyomást gyakorol a tárgyalások felgyorsítására.

2002. május 7-én az ECOFIN ülésén Brüsszelben a spanyol pénzügyminiszter, Rodrigo Rato előterjesztett egy részletes irányelv-tervezetet. Ez azért is fontos és meglepő fordulat, mert korábban a Monti javaslat megvalósulásának hátráltatója éppen Spanyolország volt.
Az ECOFIN örömmel fogadta az új tervezetet. Az előterjesztésről ugyan döntés nem született, azonban felállítottak egy úgynevezett magas szintű munkacsoportot", amely alapos elemzést készít a tervezetről a következő ülésekre.
Az előterjesztés ajánlásokat tartalmaz különböző fosszilis energiák és a villamos energia jövedéki adójának legkisebb mértékére vonatkozóan (lásd a táblázatot!), amelyet négy éven belül kívánnak bevezetni a tagállamokban.
Az új javaslat főbb elemei
· Háztartások. A tagországok a villamos energia, a földgáz és a szilárd tüzelőanyag (szén) háztartási és kommunális fogyasztását saját belátásuk szerint mentesíthetik a jövedéki adó megfizetése alól addig, amíg az Európa Tanács másképp nem rendelkezik.
Ez lehetőséget teremt arra, hogy az Európai Tanács bármikor kötelezővé tegye a háztartások nagyobb mértékű megadóztatását, azután, hogy az irányelv elfogadásra került. A korábbi javaslat ezt nem tette lehetővé. A mostani tervezet azonban hangsúlyozza, hogy a háztartások kötelező, egységes megadóztatása biztosan kimarad az irányelvből, amennyiben azt még az idén elfogadják.
· Adódifferenciálás. A javaslat szerint eltérő legkisebb adómérték vethető ki a vállalkozásokra" és a nem vállalkozásokra" (például a háztartásokra). A táblázatból kitűnik, hogy a vállalkozásokra vonatkozó adókat alacsonyabban határozták meg, mint a háztartásokét.
A földgázt például 0,15 euró adó terheli gigajoule-onként, akkor, ha vállalkozások használják fel, míg 0,30 euró magánfogyasztás esetén. A villamosenergia-fogyasztás után fizetendő adó rendkívül alacsony lenne: 0,50 euró/MWh a vállalkozásoknak és 1 euró a háztartásoknak.
· Közlekedés. Legalább 421 eurót vet ki az ólmozott benzinre és 359 eurót az ólmozatlanra 1000 literenként, ami 25 százalékos emelkedés a jelenlegihez képest, míg a korábbi javaslat 15—20 százalékos emelést irányzott elő.
Az új legkisebb adómérték a gázolaj magán célú felhasználása után 302 euró 1000 literenként, azonban csak 287 euró áruszállítás esetén. Ezáltal azok a tagországok, amelyek alacsonyabb adóval kedvezményezték a közúti teherfuvarozást, ezután is megtehetik (Belgium, Olaszország, Spanyolország stb.).
Az idén tavasszal tartott barceloniai csúcstalálkozót követően a spanyolok indítványozták, hogy az Európai Tanács kérje fel a bizottságot a következő két javaslat megtételére:
— alacsonyabb adó terhelje az közúti áruszállításban használt gázolajat,
— csökkentsék a magáncélú közlekedésben használt gázolaj és benzin adóterhe közötti különbséget.
· Adókedvezmények. Adó-visszatérítésre van lehetőség az iparban önkéntes megállapodás, emisszióval való kereskedelem, illetve ISO szabványnak történő megfelelés vagy környezetvédelmi audit (átvilágítás) vállalása esetén. Az önkéntes megállapodások célja lehet a környezet védelme" vagy energiahatékonyság".
A javaslat viszont hangsúlyozza, hogy az adóvisszatérítés legfeljebb akkora lehet, hogy az új legkisebb adómértéket feltétlenül megfizesse az ipar, kivéve a cement, mész-, kerámia- és üveggyárakat, ahol az adó a minimálisnál is alacsonyabb lehet. Az utóbbi iparágakban felhasznált szenet nem terhelné jövedéki adó.
Azokban a tagországokban, ahol a végső energiafogyasztás kevesebb mint 15 százaléka származik földgázból, tíz évig nem kell utána adót fizetniük. A kapcsolt energiatermelésből (hő és villamos energia együttes előállításából) és megújuló energiaforrásból előállított villamos energia szintén mentesülhet az adóteher alól.
A javaslat az eddigieknél magasabb energiaadó-mértéket jelöl meg az ipar számára, de számos adóvisszatérítési lehetőséget biztosít azokban az országokban is, ahol már bizonyos mértékű környezetvédelmi adóreformot hajtottak végre. A tervezet, úgy tűnik, jelentős környezetvédelmi adóreformot zár ki az ipari szektorban.
· Átállási időszak. Azok az országok, amelyeknek az új adómértékekre való áttérés nehézséget okoz, átállási időt kapnak, ami például Írország esetén négy, Görögországnak tíz év.
A viták folytatódnak
Az ECOFIN június 6-i ülésén továbbra sem született döntés, a megegyezés még várat magára. Görögország, Portugália és Írország növelni szeretné az átállási időszakot — amelyet más országok túl hosszúnak tartanak —, és teljes adómentességet kérnek a cement- és a kerámiaiparnak, amellyel az Európai Bizottság nem ért egyet. A bizottság véleménye szerint ugyanis már így is túl sok kedvezményt tartalmaz a javaslat. Ezt az állásfoglalást erősítette meg az EU belső piacért felelős főbiztosa, Frits Bolkestein egy korábbi nyilatkozatában, amelyben az előterjesztést lyukakkal teli sajtnak" nevezte. Az ülésen emellett hangsúlyozta, hogy ha a gázolajat alacsonyabb áron adják az árufuvarozóknak, torzul a belső piaci verseny, és közben nem oldódnak meg a teherszállítók problémái.
A találkozó meglepő eseménye, hogy Franciaország teljes ellenállásba fordult, és elfogadhatatlannak tartja a tervezetet, főként az áruszállításban felhasznált gázolaj adójára vonatkozó részeket.
A Dán Nemzeti Környezetvédelmi Kutatóintézet (Neri) számításai szerint a javaslatban meghatározott legkisebb adómértékek csak Svédországban és Dániában nem okoznak változást. A leginkább érintett ország Görögország, ahol tíz energiatípus adóját kell emelni. Írországnak, Luxemburgnak és Portugáliának hét, Belgiumnak hat, Spanyolországnak öt helyen kell adóterhet növelnie. Az előírt adónövelések azonban minden esetben alacsonyabbak, mint az eredeti javaslatban.
Tanyi Anita

Tanyi Anita


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.