kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Logisztikai lánc, úszó elosztóközpont és más megoldások

Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) szerint a tehergépkocsik a városok és nagyvárosok teljes forgalmának mindössze tizedét teszik ki, a helyi közlekedés okozta levegő- és zajszennyezéshez azonban 40 százalékban járulnak hozzá. Ezek a szállítások nagymértékben hatnak a helyi közösségre, befolyásolva annak gazdasági teljesítményét és életminőségét. Számos nagyvárosban már működnek városi logisztikai rendszerek, amelyek keretében új társulásokat és különféle együttműködési formákat alakítottak ki mindazok bevonásával, akik tagjai a logisztikai láncnak, és a városközpontba árut szállítanak, illetve ott árut vesznek át.
Egy vizsgálat tanulságai
Több nyugat-európai nagyvárosban nemrég folytatott vizsgálat eredményei jó áttekintést adnak arról, hogy a városi területeken történő árumozgatás jelenleg milyen nehézségeket okoz a helyi hatóságok számára, valamint arról, hogy az önkormányzatoknál milyen a városi teherszállítási tervezés helyzete. A vizsgálatokból a következő általános következtetések vonhatók le:
A vizsgált európai nagyvárosok többségében gondot okoz a teherszállítás, mert csökkenti a városok vonzerejét és rontja az élet minőségét. A legnagyobb problémát a szükséges szállítási infrastruktúra, a városközpontokba történő behajtás, valamint a zaj- és levegőszennyezés okozza.
Vannak városok, ahol a hatóságok nem tudnak azokról a változásokról, amelyek a logisztika és a városi elosztórendszerek területén jelenleg zajlanak (pl. elektronikus kereskedelem, ITS), illetve azokról az új üzemeltetési és műszaki lehetőségekről, amelyek hozzájárulhatnak a helyzet javításához (pl. forgalomgazdálkodás, a szabályok betartatásának lehetőségei.).
A városi áruszállítás tervezésében jelentkező problémák kezeléséhez az önkormányzatok nem rendelkeznek szakemberekkel, vagy ezek létszáma nem elegendő. A teherszállítás tervezése sok városban háttérbe szorul a személyszállítási kérdések mellett. A vizsgált nagyvárosok több mint felénél egyáltalán nem foglalkoznak a városi teherforgalom tervezésével.
A legtöbb önkormányzatnál hiányoznak a városi teherszállításra vonatkozó statisztikák. A személyforgalommal összevetve nagyon kevés a rendelkezésre álló adat.
A nagyvárosok mintegy felében a helyi hatóságok rendszeres kapcsolatot tartanak a közlekedési ágazat résztvevőivel. Ezek a megbeszélések döntő szerepet játszanak abban, hogy a problémák megoldására olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek széles körben elfogadottak. Ezért a városi önkormányzatoknál nagyobb súlyt kellene fektetni az ilyen jellegű munkára.
Csak néhány olyan nagyváros akad, ahol a városi áruszállítási kérdések kezelésére tudatosan alkalmaznak tervezési eszközöket.
Összességében az a következtetés vonható le, hogy a városi hatóságoknak és a közlekedési ágazat érintett szereplőinek közösen kell cselekedniük a fenntarthatóbb városi teherszállítás megvalósításáért.
Néhány követendő példa

A németországi Freiburgban a városi logisztikai rendszer 12 tagja olyan folyamatos közvetítő láncot alkot, ahol az egyik partner átveszi a másiktól a városközpontba szállítandó árut. Ennek eredményeképpen az összesített havi szállítási idő 566 óráról 168 órára rövidült, az áruszállítások száma 33 százalékkal csökkent, és a teherautók havi 612 óra helyett csupán 317 órát töltöttek a városban. A kiszolgált ügyfelek száma és a szállított áruk mennyisége eközben változatlan maradt. A kedvező környezeti hatásokon túl ezek a logisztikai rendszerek valamennyi résztvevő cégnél csökkentették a költségeket. (www.europa .eu.int/comm/environment/trans/freight).
Egyes nagyvárosok szellemes új megoldásokat vezettek be. Az egyik ilyen kezdeményezés nyomán Amszterdamban „úszó elosztóközpontot” alakítottak ki. A DHL futárszolgálat ötlete volt, hogy kisteherautók helyett egy hajót és kerékpáros futárokat alkalmazzanak. Ilyen módon tíz gépkocsival kevesebb járja nap mint nap Amszterdam utcáit, ami évente 150 ezer járműkilométer és 120 ezer liter gázolaj megtakarítását eredményezi (www.access-eurocities.org).

Az egyre növekvő számú személy- és teherautó okozta forgalmi torlódások kezelésére Koppenhágában olyan rendszert vezettek be, amely engedélyhez köti a két és fél tonnánál nagyobb súlyú járművek belépését a városba. Három különböző típusú engedély kapható, és komoly bírságot vetnek ki azokra, akik ezek valamelyike nélkül parkolnak a városközpontban (www.citygods.kk.dk).
A legjobb megoldás kerestetik
A városok és különösen a városközpontok működőképességét, vonzerejét és környezetének minőségét nagy mértékben befolyásolja, mennyire sikerül a teherforgalom által okozott közlekedési és környezeti gondokat megoldani, illetve csökkenteni. A 2000-ben az Európai Bizottság által létrehozott BESTUFS (BEST Urban Freight Solutions, vagyis: a városi áruszállítás legjobb megoldásai) hálózat egyik fő célja európai szinten összegyűjteni és elemezni a különböző városok tapasztalatait az áruszállítás által okozott problémák kezelésében; azonosítani a leginkább bevált intézkedéseket, és elősegíteni ezek minél szélesebb körben történő elterjedését.

A BESTUFS honlapjáról (www.bestufs.net) letölthetőek a program első három évének eredményei: a Barcelonában, Koppenhágában, Amszterdamban, Brémában és más európai városokban alkalmazott teherforgalom-szabályozó intézkedések átfogó áttekintése, az elektronikus kereskedelem és az útdíj terén szerzett tapasztalatok összefoglalója, adatbázis az áruszállítással kapcsolatos európai projektekről, és ajánlások a legjobb megoldásokról a teherfuvar-szabályozás területén.
(a T&E tanulmánya alapján)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.