kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Magyarország környezeti jövőképe


Az Országos Környezetvédelmi Tanács a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetével összefogva kezdeményezte Magyarország környezeti jövőképének felvázolását. A cél kettős: egyfelől tematikus fórumot teremteni mindazon tudósok, kutatók, közírók számára, akiknek gondolataik vannak erről a jövőről, látni próbálják e jövőképet. Másfelől tájékoztatást adni a döntéselőkészítő műhelyek, közszolgálati apparátusok számára javaslataik, valamint a döntéshozóknak maguknak következtetéseik megfogalmazásához.
A Bulla Miklós és Tamás Pál által szerkesztett kötetben az alábbi tanulmányok, írások kaptak helyet:
 • Bulla Miklós – Vári Anna: Magyarország környezeti jövőképe egy évtized távlatából
 • Buday-Sántha Attila: Természeti erőforrás-gazdálkodás
 • Tamás Pál: Ökológiai modernizációs forgatókönyvek Magyarországon
 • Kerekes Sándor: Gazdaság és környezetvédelem: trendek és eredmények
 • Bándi Gyula: Környezetjog és intézményrendszer az EU-csatlakozás előtt és után
 • Buzás Kálmán – Simonffy Zoltán: Fenntartható(-e) a vízgazdálkodás(?)
 • Ángyán József: válaszúton a mezőgazdaság és a vidék
 • Tamás Pál – Vári Anna – Ferencz Zoltán – Schmidt Andrea: Az energetika új félszázada
 • Balázs Ervin: elmélkedések az élelmiszer-biztonságról
 • Bulla Miklós – Pomázi István: A globalizációtól a Kárpát-medencéig
 • Persányi Miklós: Természetvédelem Magyarországon ma és holnap
 • Szirmai Viktória: Környezeti érdekérvényesítés ma és holnap
 • Szlávik János: A fenntarthatóság lokális programjai
 • Budapest, a közép-európai Manhattan (kerekasztal-beszélgetés)
 • Tamás Pál: Gazdasági változások és környezeti stratégiák
A kiadvány többek között beszerezhető a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közönségszolgálatánál (Budapest I. kerület, Fő u. 44–50.).JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.