kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Közvélemény-kutatás a zöld államháztartási reformról
A lakosság egyetért velünk

A Magyar Gallup Intézet 2004. szeptember 30. és október 6. között 1011 fős országos reprezentatív mintán személyes megkérdezéssel közvélemény-kutatást* végzett a 18 éves és annál idősebb lakosság körében. Arról kérdezték az embereket, hogy mi a véleményük a környezetvédelemről, az energiafelhasználásról, a velük kapcsolatos adópolitikáról, valamint, hogy mennyire ismerik és támogatják a Levegő Munkacsoport tevékenységét. Az alábbiakban röviden ismertetjük a kutatás eredményét, és (a dőlt betűs részekben) értékeljük az adatokat a Levegő Munkacsoport eddigi tevékenysége szempontjából.
A lakosság csaknem fele teljes mértékben vagy nagymértékben egyetért azzal, hogy a magasabb energiaárak takarékosságra ösztönöznek.
A megkérdezettek alig több mint ötöde (22 százaléka) mondta azt, hogy ezzel egyáltalán nem ért egyet. Tehát beigazolódik az a meggyőződésünk, hogy az energiatakarékosság érdekében is szükséges az energiaadók emelése. Itt is hangsúlyoznunk kell, hogy egy ilyen intézkedést kizárólag méltányos kompenzációval tudunk elképzelni.
A megkérdezettek csaknem kétharmada gondolja úgy, hogy az államnak inkább a környezetet erősen terhelő tevékenységeket kellene fokozottabban adóztatni, mint a környezetet kímélő vagy javító tevékenységeket. Ezzel az állítással a megkérdezetteknek mindössze 4 százaléka nem értett egyet.

Több mint ötven százalékos a nagymértékű vagy teljes egyetértés azzal az elgondolással, hogy a túlzott anyag- és energiafelhasználás fokozott adóztatása révén csökkenteni kellene a lakosság személyi jövedelemadó- és járulékterheit.
Az ezt elutasítók aránya mindössze 7 százalék. Tehát e kérdéskörben a lakosság meggyőző többsége ugyanazt akarja, mint amiért a Levegő Munkacsoport 16 évvel ezelőtti megalakulása óta folyamatosan küzd.

Tíz közül heten elutasítják, hogy több adót fizessenek, még ha a többletet az állam a környezet állapotának javítása fordítaná is.
Az eredmény alátámasztja annak az elvnek a helyességét, amit a Levegő Munkacsoport is vall: összességében nem szabad emelni az adókat – ha bizonyos adókat emelünk, akkor más adókat hasonló mértékben csökkenteni kell.

Minden második ember úgy gondolja, hogy a legnagyobb örnyezetszennyezők (például a kamionok, a vegyi üzemek) egyáltalán nem fizetik meg az általuk okozott károkat, és azt is csak minden harmadik ember gondolja, hogy legalább részben megfizetik.
Mindössze 3 százaléknak volt az a véleménye, hogy a legnagyobb környezetszennyezők teljes mértékben megfizetik azokat a károkat, amelyeket okoznak. Ez azt jelenti, hogy a politikusok határozottan kiállhatnának olyan intézkedések bevezetése mellett, amelyek révén a gyakorlatban is megvalósulna a „szennyező fizet” elv.


A Levegő Munkacsoportról a teljes lakosság közel egyharmada (31 százalék) hallott már, 12 százaléka ismeri is a tevékenységét. Ezen belül a budapestieknek a fele (49 százalékuk) hallott a Levegő Munkacsoportról, és 17 százalékuk ismeri is a tevékenységét.
Ezek az arányok azt mutatják, hogy a Levegő Munkacsoport igen hatékony tájékoztató munkát folytat. Ennek értékét emeli, hogy tevékenységének túlnyomó részét nem a látványos megmozdulások, hanem az alapos szakmai munka teszi ki.

A Levegő Munkacsoportot ismerőknek közel kétharmada teljes mértékben vagy nagy mértékben támogatja a tevékenységét – mind országosan (62 százalék), mind Budapesten (61 százalék).
Az egész országban ez a teljes felnőtt lakosság 7 százaléka, Budapesten pedig 10 százaléka. Ugyanakkor mindössze 2 százalékuk állította, hogy egyáltalán nem tartja támogatandónak a Levegő Munkacsoportot (Budapesten egy százalék). Az eredmény azt bizonyítja, hogy akik ismerik, azok általában megértik a Levegő Munkacsoport céljait és azonosulnak vele, továbbá elismerik az alkalmazott módszerek helyességét. Mindez különösen bíztató akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az utóbbi időben komoly próbálkozások történtek egyesek részéről a Levegő Munkacsoport lejáratására. Másrészt megerősíti azon politikusok magatartásának helyességét, akik – pártállásuktól függetlenül – komoly és megbízható partnernek tekintik a Levegő Munkacsoportot.
* A közvélemény-kutatásra a Levegő Munkacsoport megbízásából és az Európai Bizottság PHARE Access programja támogátásával került sor. A részletes eredményeket „Az energiaárak és az energiafogyasztás összefüggése, a környezeti károkkal és az energiafogyasztással kapcsolatos adópolitika és a Levegő Munkacsoport ismertsége és támogatottsága a közvéleményben” című kutatási jelentés ismerteti, amely megtalálható a http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/gallup04_jel.pdf címen.

Lukács András


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.