kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Fapados jegyek a Titanicra


A világ szegény országaiban is komolyan foglalkoztatja az embereket a környezetvédelem. A Harmadik Világban erős civil mozgalmak tevékenykednek, amelyek a természet megóvását, környezetük állapotának javítását tűzték ki célul. Ezáltal nekünk is példát mutatnak, hiszen munkájukat általában sokkal nehezebb körülmények között végzik, mint a fejlettebb országok zöld szervezetei. Gyakran mindennapi anyagi – sokszor létfenntartási – problémákkal küszködnek, mégis kitartóan folytatják, amit elkezdtek.
A témával azért is foglalkoznunk kell, mert az emberiség egyre nagyobb része él a szegényebb országokban. A Föld ökológiai sorsára egyre nagyobb hatással vannak az ott történtek. A fejlődő országok a túlnépesedés miatt illetve a fejletlen és ezért rossz hatásfokú termelés miatt jelentenek nagy környezeti terhet. A fejlett országok lakói azonban a túlfogyasztás miatt. Korunk nagy kérdése, hogy milyen gyorsan sikerül lefékezni a népességrobbanást, az elsivatagosodást, az erdőpusztítást, a fajok kihalási sebességét, a talajvíz süllyedését és az üvegház hatású gázok kibocsátását. A fejlődő országok környezetvédő mozgalmaiban az ökológiai kérdések az emberi jogokkal, az etnikai problémákkal, az erőszak megfékezésének és az anyagi javak igazságosabb elosztásának igényével kapcsolódnak össze. Azért tiltakoznak a nagyipari, környezetpusztító fakitermelés, olajfúrás, bányászat, monokultúra ültetvények, túllegeltetés, elárasztás, a folyókat szennyező sőt gyakran elapasztó vízigényes ipar és ehhez hasonló tevékenységek ellen, mert azok az adott területen élő emberek egészségét, megélhetését, sőt életét veszélyeztetik. A történelem legnagyobb népvándorlása folyik, amikor a vidékről Ázsia nagyvárosaiba évente több mint 30 millió ember menekül, hizlalva azok nyomornegyedeit.
1971 óta ENSZ közgyűlési határozat szól arról, hogy a jómódú (OECD) országok bruttó hazai termékük (GDP-jük) 7 ezrelékével segítsék a fejlődő országokat. De vajon a környezetpusztítást vagy a fenntartható fejlődést támogatják ezek az adományok? Vajon nem a Titanicra (amelyen az első osztályon utazunk) osztogatunk fapados jegyeket?
Az EU országok tavalyi adománya csupán a GDP 2,4 ezrelékét érte el, de a 2002-es barcelonai döntés 2006-ra 3,9 ezrelékes átlagot, s ezen belül minden EU országnak legkevesebb 3,3 ezreléket irányoz elő. Magyarország még egy ezreléknél sem tart, pedig már 1996 óta az OECD tagja, így azóta rá is vonatkozik az ENSZ határozata.
A Külügyminisztériumban 2002 novemberében alakult meg a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Főosztály (NEFEFO), amelynek Társadalmi Tanácsadó Testületébe (TTT) a zöld mozgalom is delegálhat egy küldöttet. A nemzetközi fejlesztéssel és segélyezéssel foglalkozó civil szervezetek (NGDO-k) az EU országaihoz hasonlóan Magyarországon is létrehozták platformjukat, a HAND Szövetséget (www.hand.org.hu), amely tagja lett az NGDO platformok európai szövetségének, a CONCORD-nak.
Simonyi Gyula
a BOCS Alapítvány elnöke,
a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek
Országos Találkozójának küldötte a NEFE TTT-be,
a HAND elnökségi tagjaJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.