kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport hírei

Fellebbezés a solymári Auchan ellen
A Levegő Munkacsoport fellebbezést nyújtott be a Solymárra tervezett Auchan bevásárlóközpont környezetvédelmi engedélye ellen. A környezeti hatástanulmány szerint a beruházás következtében növekedni fog ugyan a személy- és teherautó-forgalom és ezzel együtt a levegő szennyezettsége, azonban „a tervezett telephely átszellőzése jó”. A hatástanulmány csupán azt felejti el megemlíteni, hogy ez a terület Budapest egyik legfontosabb szélcsatornája, a főváros innen kapja tiszta levegője jelentős részét!
Az Auchan megbízásából készült hatástanulmány azzal indokolja a bevásárlóközpont létesítését, hogy az önkormányzat ezzel „elő kívánja segíteni a lakóterületekbe és településközponti területekbe szorult, környezetüket zavaró kisvállalkozások kitelepülését.” A Levegő Munkacsoport véleménye szerint a bevásárlóközpont valóban ellehetetlenítené a helyi kisvállalkozók nagy részét, akik feltehetően csak az Auchant zavarják, nem pedig a helyi lakosságot.
Levegő Munkacsoport honlapján (www.levego.hu/media/10-es/10ut.htm) az új 10-es út első szakaszáról lehet részletes tájékoztatást olvasni. Ebből kiderül, hogy a tervezett 5,5 kilométeres szakasz (aminek csak 4 kilométerére adtak környezetvédelmi engedélyt!) csupán az új Auchan bevásárlóközpontot szolgálná ki. Az út megépítése 13 milliárd forintjába kerülne az adófizetőknek.
Újabb ösztönzés az adócsalóknak?
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek, Draskovics Tibor pénzügyminiszternek és az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának írt levelében a Levegő Munkacsoport felhívja a figyelmet arra, hogy a személygépkocsi-használatnak nyújtandó újabb kedvezmények tovább ronthatják az ország versenyképességét és a környezet állapotát. Három országgyűlési képviselő ugyanis olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amelynek elfogadása esetén személygépkocsi-használatra adott eddigi 3 forint/kilométer adómentes költségtérítést 9 forint/kilométerre emelheti a munkáltató. Ebben az esetben nagyobb lesz az adóelkerülés mértéke is, és veszélybe kerülhet a kormány által elhatározott adóreform, amelynek fő célja a munkaerő terheinek csökkentése és az adózási kör kiszélesítése.
Javaslatok az Adóreform Bizottságnak
A Levegő Munkacsoport eljuttatta javaslatait az Adóreform Bizottságnak. Álláspontja szerint olyan adórendszert kell kialakítani, amely olyan árrendszert hoz létre, ahol az árak a lehető legnagyobb mértékben tükrözik a valódi költségeket; nagymértékben elősegíti a társadalmi igazságosság, méltányosság megvalósulását; minél nagyobb mértékben visszaszorítja az adóelkerülést; hozzájárul a gazdasági szerkezet korszerűsítésének felgyorsításához; előmozdítja a foglalkoztatottság növelését; javítja a hazai munkaerő versenyképességét (például a képzettség, egészség tekintetében); ösztönzi a nyersanyagok és az energia hatékonyabb felhasználását; elősegíti a környezet állapotának javítását; hatékonyabbá, költségkímélőbbé teszi az adók beszedését; mindenki számára átlátható; mindemellett biztosítja az állam részére a feladatai ellátásához szükséges bevételeket, valamint megfelel a konvergencia program követelményeinek. A Levegő Munkacsoport szerint a jelenlegi adórendszer sok tekintetben ellentétes ezekkel a követelményekkel. Így például az élőmunka terhei túlságosan magasak, ami rontja a versenyképességet és növeli a munkanélküliséget; az árak olyan mértékben térnek el a valódi költségektől, hogy az torz viszonyokat, hibás döntéseket, hosszabb távon fenntarthatatlan és finanszírozhatatlan fejlesztéseket, illetve óriási pazarlást eredményez az egész gazdaságban, rendkívüli mértékben rontva a versenyképességünket; túl sok az adóelkerülés lehetősége, és emiatt is igen magas a fekete, illetve szürke gazdaság mértéke, aminek következtében aránytalanul magas az adókat fizetők terhelése (beleértve az eladósodásból és a vagyonfelélésből származó terheléseket is). Az anyag 12 konkrét példát is felsorol arra, hogy milyen tényleges intézkedéseket lehetne tenni egy olyan adóreform érdekében, amely megfelel az említett elveknek.
Annak érdekében, hogy megvalósuljon a kormányzat elképzelése, miszerint „az adóreform mögött valóban széles szakmai és társadalmi közmegegyezés állhasson”, a Levegő Munkacsoport szükségesnek tartja, hogy az Adóreform Bizottság több lehetséges változatot tárjon a kormány, valamint a szakmai és társadalmi közvélemény elé. Véleményünk szerint ezek között helyet kell, hogy kapjon a környezetvédő szervezetek által támogatott és az Európai Bizottság által szorgalmazott ökoszociális adóreform is.

A Levegő Munkacsoport anyaga a http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/adoreformbiz.pdf címen olvasható.

Elérhetetlen közlekedés az NFT-ben
A Levegő Munkacsoport véleményezte a Második Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítésének részét képező közlekedési témájú háttéranyagokat. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) által elkészített előzetes anyagokat szakmai szempontból teljesen elhibázottnak tartjuk. Hibás fejlesztési tervekhez vezet például, hogy a három vagy négy indikátorral (mutatóval) kívánják mérni, hogy a közlekedés miként járul hatékonyan hozzá a kitűzött célok – az életminőség és a versenyképesség javítása – eléréséhez. Tovább ront a helyzeten, hogy az NFH szerint a legfontosabb indikátor „a gyorsforgalmi úthoz 30 percen belüli elérhetőséggel rendelkező lakosság aránya”.

A témával kapcsolatos részletes anyagok a http://www.levego.hu/kiadvanyok_allasfoglalasok/?catID=8&docID=0336 címen olvashatók.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.