kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport hírei

„Precedens-jellegű ítélet született”
A nehéz teherautókat kitiltják az 5-ös főút Dabas-Sári szakaszáról.
A Fővárosi Bíróság 2005. október 13-án – 1. K. 32170/2004/10. számú jogerős ítéletében – elutasította a Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht. (PEMÁK) fellebbezését az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség 2003. december 18-i, 14/234-8/2004. számú másodfokú határozata kapcsán. Az ítélet értelmében a PEMÁK-nak az 5-ös főút Dabas-Sári szakaszán állandó jelleggel korlátoznia kell a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek forgalmát. Az ítélet ellen nincs fellebbezési lehetőség. A PEMÁK köteles azonnal leállítani a környezetkárosító tevékenységet, azaz életbe léptetni a korlátozást, és gondoskodni a környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról, valamint az okozott károk megtérítéséről. A PEMÁK-nak rendeznie kell azokat az egyéb társadalmi hatásokat, amelyek ezzel a forgalomkorlátozással járnak.
Amikor a kormány 2003-ben úgy döntött, hogy az M5-ös autópályát bevonja a matricás rendszerbe, lehetőség nyílt arra, hogy korlátozzák Dabas-Sári területén a nehéz tehergépkocsik forgalmát. Ez meg is történt1 , azonban 2004. március 12. óta egy olyan „korlátozást” alkalmaztak, ami szinte száz százalékosan kijátszható volt. Nyitva hagyták a célforgalmú behajtás lehetőségét, ami azt jelentette, hogy bármely teherautó behajthatott, hiszen a sofőrje akár arra is hivatkozhatott, hogy egy kávét akar itt meginni a presszóban. Így a behajtások rendőri ellenőrzése gyakorlatilag lehetetlenné vált.
A fuvarozók 2003 nyári demonstrációjuk idején maguk utasították vissza az egyes lakosságcsoportok közötti kijátszási szándékokat és megfizethető matricás autópályát követeltek az akkori magas díjfizetés helyett. Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke akkor nyilatkozta, hogy a matricás rendszer bevezetése után a díjtétel a fuvarozók összköltségeinek kevesebb mint egy százaléka lesz. Nem beszélve arról, hogy a matrica ára leírható az éves adóalapból, vagyis az autópálya használatának ára esetükben szinte elenyésző! A fuvarozók az autópályát használják is, azonban a Dabas környéki sóderbányákat a túlnyomó többségük úgy közelíti meg, hogy „levágják” az utat, és Újhartyánnál letérnek Dabas irányába, s nem Gyál felől, illetve az M0-ás irányából közelítik meg azokat (és visszafelé ugyanígy szállítják el a kitermelt építőanyagot is a bányákból). De ezt megfelelő kitáblázással (például tranzitútvonal, terelőnyíl stb.) ki lehetne küszöbölni. Az 5-ös főút melletti összes településről rövid útvonalon elérhető az autópálya!

Tüntetés 2003-ban Dabason
A Dabast elkerülő útvonalra vonatkozó javaslatunkat már 2002 végén jeleztük a PEMÁK-nak , ahogy azt egyébként a PEMÁK az első lakossági tüntetés alkalmával írásban, ábrával vissza is igazolta.. Már akkor látható volt, hogy tartós megoldást csak ez hozhat. Az eltelt 3 évben a PEMÁK ez irányban nem tett semmit, kivéve néhány – érdemi javulást nem hozó – látszatintézkedést.
Sikerünk kivívásában külön köszönettel tartozunk a Levegő Munkacsoportnak, a Környezeti Jog és Management Egyesületnek (EMLA) és a környezetvédelmi hatóságok jó szándékú munkatársainak. Olyan precedens-jellegű ítélet született, ami másutt is alkalmazható lesz, és így messze túlmutat saját tényleges súlyán, jelezve, hogy a környezetvédelmi gondolkodásmód érvényesítésében, a tiszta, egészséges emberi környezet megteremtésében a civil szervezetek még messze nem merítettek ki minden lehetőséget.
Még egyszer, nagyon köszönjük mindenkinek, aki segített abban, hogy ismét élhetővé vált a településünk!
1 Ld. a Lélegzet 2004/3. számát: http://www.lelegzet.hu/archivum/2004/03/2978.hpp
Szavazás a vegyi anyagokról
A Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a WWF Magyarország sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy a magyar európai parlamenti képviselők döntő többsége a vegyi anyagok szigorú szabályozására szavazott. Kiemelték: ez üzenet a magyar kormánynak, hogy határozottan képviselje az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyag politika további vitájában.
A szavazáson a 24 magyar képviselőből 17 vett részt. Ők egy kivételével az egészség- és környezetvédő álláspontot támogatták. A frakciókat összehasonlítva a FIDESZ-MDF néppárti magyar frakció szerepelt a legjobban. A civil szervezetek kiemelték az Európai Parlament környezetvédelmi bizottsága magyar tagjainak, Hegyi Gyulának (MSZP) és Olajos Péternek (MDF) a környezet- és egészségvédelmi álláspontok érvényesítésében játszott szerepét. A szavazás során a nagyipar rövid távú érdekeit agresszívan képviselő Herczog Edit (MSZP) teljesen elszigetelődött.
A jogszabálytervezet, a REACH* sok változáson ment keresztül az utóbbi négy-öt évben, elsősorban a vegyiparnak köszönhetően, amely teljes erőbedobással küzdött azért, hogy a lehető legnagyobb mértékben gyengítse a reformot. Ezért nagy kérdés volt, hogy milyen irányt vesz a jogszabály a november 17-i európai parlamenti szavazáson. A parlamenti szavazással nem zárul le a jogalkotás. A jogszabály tervezettel a közeljövőben a tagállami miniszterekből álló Európai Tanács és tavasszal második olvasatban a Parlament foglalkozik. Örvendetes módon – az Európai Parlament elfogadta a vegyi anyagok fenntartható használatának egyik legfontosabb alapelvét, a helyettesítést. Ez azt jelenti, hogy ha bebizonyosodik egy anyagról, hogy veszélyes az emberekre vagy a környezetre, akkor kötelező helyettesíteni egy biztonságosabb alternatívával, amennyiben az rendelkezésre áll.
A Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a WWF Magyarország november 11-én közel 12 ezer választópolgár akaratát bizonyító aláírásokat adott át a négy parlamenti párt képviselőinek. „Tapasztalataink alapján az állampolgárok olyan szabályozást akarnak, amely nem enged kiskapukat a veszélyes anyagok további gyártására és felhasználására. Örülünk, hogy európai parlamenti képviselőink meghallgatták a magyar állampolgárok kérését” – jelentette ki Prommer Mátyás, a WWF programvezetője.
* REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals): vegyi anyagok bejegyzése, értékelése és engedélyezése
A vámosokat támogassuk!
Több bírálat érte a sajtóban a vámszerveket az ukrán határon kialakult helyzet miatt. A Levegő Munkacsoport úgy véli, hogy ezek a bírálatok jórészt megalapozatlanok, és nyilvánvalóan egyes bűnözői körök érdekeltek a terjesztésükben. Az elmúlt évben ugyanis több mint egy millióval több magyar lépte át az ukrán határt, mint egy évvel korábban, és ezeknek a látogatásoknak a döntő többsége mindössze egy napos volt, ami egyértelműen a csempészet megugrására utal. Szakértői becslések szerint emiatt egy év alatt több mint 10 milliárd forint bevételtől esett el a magyar állam, és jelentősen nőtt a környezet szennyezése. Ezért a Levegő Munkacsoport levelet írt Veres János pénzügyminiszternek, kérve, hogy továbbra is tartsák fenn az ukrán határon bevezetett szigorított ellenőrzéseket.
Az atomlobbi hirdetése
A Levegő Munkacsoport egyik témavezetőjét, Szabó Zoltán közgazdászt megkereste Czibolya László úr azzal a kéréssel, hogy szeretne cikket írni a Magyar Nemzetbe arról, mi a Levegő Munkacsoport álláspontja az energiapolitika egyes kérdéseiről. Munkatársunk készséggel válaszolt a kérdésekre, majd megkapta és jóvá is hagyta a cikk szövegét. Annál nagyobb volt a meglepetésünk, amikor a szöveg szétszabdalva, más (általunk egyébként tisztelt) személyek nyilatkozatai között a Paksi Atomerőmű Rt. egész oldalas fizetett hirdetéseként jelent meg a Magyar Nemzet 2005. november 19-i számában. A Levegő Munkacsoport levelet írt a Magyar Nemzet főszerkesztőjének, tiltakozva az eljárás ellen, és kérve egy helyreigazító nyilatkozat megjelentetését. Felhívtuk a figyelmet arra, olyan színben tüntették fel a Levegő Munkacsoportot, mintha közösséget vállalnánk az atomenergiát szorgalmazó érdekcsoportokkal, és így félrevezették a lap olvasóit. Mindeddig nem kaptunk választ és a helyreigazítás sem jelent meg.
Költségvetés kontra vasúttámogatás
Most tárgyalja az országgyűlés az új vasúti törvényjavaslatot. A Levegő Munkacsoport levelet juttatott el az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának és Környezetvédelmi Bizottságának, amelyben módosító javaslatokat fogalmazott meg, mert ellentmond egymásnak a vasúti és a költségvetési törvényjavaslat.
Siker
Dr. Halm Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) elnökhelyettese 2005. novemberi levelében megköszönte a Levegő Munkacsoport észrevételeit, amelyeket az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióhoz (OFK) tett. A levél 5 oldalon keresztül sorolja fel a Levegő Munkacsoport mindazon javaslatait, amelyeket az NFH beépített az OFK végleges változatába.
Dr. Halm Tamás levele a http://www.levego.hu/kiadvany/nft/nfh_halm.pdf címen olvasható.
Pert nyertünk!
Lapzárta után érkezett a hír, hogy december 7-én a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletével hatályon kívül helyezte a 10-es út első szakaszának környezetvédelmi engedélyét és új eljárásra utasította a hatóságot.
A témával kapcsolatos anyagok a http://www.levego.hu/media/10-es/10ut.htm címen találhatók.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.