kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Család, barátok, ilyesmi
A boldogság tudománya

a boldogság mágikus ereje egészséggel, rugalmassággal és jó teljesítménnyel ajándékoz meg bennünket. A boldog emberek kilenc évvel tovább élnek a kutatók vizsgálatai szerint, ugyanakkor az anyagiak habzsolása a legegyszerûbb boldogságforrásokat apasztja el, amelyekbôl sok ezer éven át merítkeztünk.


Gazdagabbak, de nem boldogabbak
A boldogságkutatók évtizedek óta vizsgálják, hogy mennyire elégedettek az emberek az életükkel. A tudósok úgy állapítják ezt meg, hogy összehasonlítják az emberek értékelését saját boldogságukról, valamint egy sor egyéb tényezôt, például az életkort, nemet, családi állapotot, vallást, egészséget, jövedelmet, munkanélküliséget.
Sok bizonyíték van arra, hogy a pénz nem tesz bennünket boldogabbá. Az anyagi jólét az elmúlt ötven évben óriási mértékben növekedett Nyugat-Európa szerte, ennek ellenére a boldogság szintje nem emelkedett. A kutatások azt mutatják, hogy a gazdagabb országok rendszerint boldogabbak, mint a szegény országok, de amikor az emberek már rendelkeznek lakással, élelemmel és ruházattal, úgy tûnik, hogy a további pénzösszegek már nem teszik sokkal boldogabbá ôket. Ez körülbelül akkor következik be, amikor egy ország egy fôre jutó nemzeti jövedelme meghaladja az évi 10 000 fontot, vagyis 3,7 millió forintot. (Magyarországon az egy fôre jutó GDP mitegy 2,2 millió forint.)
A tudósok úgy vélik, tudják az okát annak, hogy miért nem érezzük magunkat boldogabbnak a sok pénz és a megvásárolható anyagi javak ellenére. Az egyik ok, hogy alkalmazkodunk az élvezethez. Olyan dolgok megszerzésére törekszünk, amelyek rövid, erôteljes öröm-löketet adnak, legyen ez akár egy tábla csokoládé, akár egy új autó megvásárlása. Ezek hatása azonban gyorsan elmúlik.
A másik ok, hogy sorsunkat folyamatosan mások életével hasonlítjuk össze. A gazdagabb emberek ténylegesen boldogabbá válnak, amikor szegényebbekkel hasonlítják össze magukat, de a szegényebb emberek kevésbé boldogok, ha a tehetôsebbekkel vetik össze az életüket. A kutatók szerint az is gond, hogy kisebb súllyal esnek a latba olyan fontos dolgok, mint például a barátság és az értelmet adó életcélok.


A jövedelem és a boldogság alakulása az Amerikai Egyesült Államokban,
Forrás: Richard Layard: Happiness: Has Social Science a Clue?

Mi tesz bennünket boldoggá?
A pszichológusok szerint nem létezik egyetlen univerzális kulcs a boldogsághoz, egy sor összetevônek van meghatározó jelentôsége.
Elôször is, a család és a barátok döntô fontosságú tényezôk: annál jobb, minél szélesebb körûek és minél mélyebbek a körülöttünk lévôkkel ápolt kapcsolataink. Még azt is felvetették, hogy a barátság képes elhárítani a kórokozó mikrobákat. Az agyunk szabályozza testünk sok olyan mechanizmusát, amelyek a betegségekért felelôsek. Úgy vélik, hogy hasonlóan ahhoz, ahogyan a stressz egészségromlást válthat ki, a barátság és a boldogság védôhatást biztosíthat. A boldogságkutatás megállapításai szerint a barátság átlagosan sokkal nagyobb hatással van a boldogságra, mint a jövedelmünk.
Egy közgazdász, Oswald professzor a Warwick Egyetemrôl meghatározott egy képletet annak kiszámítására, hogy mennyi többlet készpénzre lenne szükség ahhoz, hogy kárpótoljon bennünket a barátságok hiányáért. Az eredmény: 50 000 angol font (18 500 000 Ft).
A házasság szintén nagyon fontos tényezônek mutatkozik. A boldogságkutatás megállapítása szerint a házasság hatása átlagosan hét évvel hosszabbítja meg a férfiak életét, és körülbelül négy évvel a nôkét.
A második kulcsfontosságú összetevô, hogy célt adjunk az életünknek, hogy higgyünk valami magasabb rendû dologban, legyen az vallás, vagy valamilyen életfilozófia.
A harmadik elem az, hogy olyan célokkal rendelkezzünk, amelyek beleágyazódnak értékeinkbe, amelyekért dolgozhatunk, és amelyekben élvezetet is találunk. A pszichológusok érvelése szerint szükségünk van arra, hogy beteljesülést találjunk olyan célokon keresztül, amelyeken dolgozni érdekes feladat, és amelyek igénybe veszik erônket és képességeinket.

Mi tesz bennünket boldogtalanná?
Az életben számos olyan dolgot is megtapasztalhatunk, amelyek tartós boldogtalanságot váltanak ki. Két olyan kiemelkedô fontosságú eseményt jelölnek meg, amelyek tartós hatást gyakorolhatnak ránk. Házastársunk elvesztése után több évbe is beletelhet, amíg visszanyerjük jólétünk korábbi szintjét. Munkánk elvesztése éveken át tartó káros hatással lehet ránk, még azt követôen is, hogy már újra dolgozunk. Erôsen vitatott kérdés, hogy vajon képesek lehetünk-e tartósan emelni a boldogságszintünket arra vonatkozó ismereteink felhasználásával, hogy mi tesz bennünket boldoggá.

Forrás: news.bbc.co.uk – Mike Rudin: The science of happinessJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.