kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Boldogságpolitika

Még 1999-ben Tony Blair brit miniszterelnök ezt írta egy jobb életminôség elérésérôl: „Nem csak arról kellene gondolkodnunk, hogy miként tehetünk pénzt az emberek zsebébe, hanem arról is, hogy hogyan ültethetünk örömet a szívükbe.” A boldogság tudománya súlyos kérdésekkel szembesíti a politikusokat Nyugat-Európá­ban. A kor­mányok sikerrel biztosították az egyre növekvô anyagi jólétet, de ez nem hozott az embereknek nagyobb boldogságot.
Az az elképzelés, hogy a politika célja „a lehetô legnagyobb boldogság biztosítása a lehetô legtöbb ember számára” Jeremy Bentham XVIII. századi angol filozófus nevéhez fûzôdik. Azonban régebben senki nem tudta megfejteni, hogyan mérhetjük a boldogságot, így az objektív mérések érdekében az anyagi jólétre alapozó közgazdaságtan mutatóit vették alapul a politikusok. Az elmúlt néhány évben a kormányhoz közel álló személyiségek Nagy-Britanniában újra csak amellett érveltek, hogy a politikának tekintetbe kell vennie, mennyire teszi boldoggá – vagy boldogtalanná – az embereket.

Betiltandó hirdetések
A boldogság tudománya szerint a hirdetések jelentik a boldogtalanság egyik fô okát, mert az emberek miattuk érzik magukat kevésbé jómódúnak. Az Egyesült Királyságban a Nemzeti Fogyasztói Tanács most azért indított kampányt, hogy betiltsák a 10 éves életkor alatti gyermekeknek szóló hirdetéseket. Azok a gyerekek ugyanis, akik jobban ismerik a márkákat és fontos szerepet tölt be az életükben a fogyasztás, késôbb kevésbé lesznek elégedettek.

Az adók boldogítanak!
A kutatások szerint az anyagi gazdagság azért nem hozza magával a boldogságot, mert általában a nálunk gazdagabbakkal hasonlítjuk össze magunkat, még ha jól is élünk. Ha boldogabb társadalmat akarunk, akkor csökkentenünk kell a gazdagok és a szegények közötti szakadékot. Így ma a brit kormányhoz közelálló egyes személyiségek úgy érvelnek, hogy az adók boldoggá tesznek bennünket, hiszen általuk mérsékelhetôek a társadalmi rétegek közötti különbségek.

Boldogtalan ingázás
Az ingázás megrontója a boldogságnak. Nemcsak azért, mert a munkába utazás és hazavánszorgás gyakran maga is igencsak keserves idôtöltés. Kiszámították, hogy minden 10 perc ingázás 10 százalékkal csökkenti minden fajta társas tevékenységünket – tehát 10 százalékkal kevesebb ideig ülünk otthon a vacsoraasztalnál, vagy a helyi klubösszejövetelen és egyéb társas programokon. A kutatók azt javasolják, hogy a tervezôk és a politikusok próbálják meg lebeszélni az embereket arról, hogy a lakóhelyüktôl távol vállaljanak munkát, illetve meg kellene teremtsék ennek a feltételeit.

A házasságok ösztönzése
A házasság meghosszabbítja az életet. Ezért a kutatók azt szorgalmazzák, hogy a kormány semmi olyat ne tegyen, amivel eltéríti az embereket a házasulástól. Nagy-Britanniában azonban eltöröltek minden olyan pénzügyi ösztönzôt, ami erre bátorítana.

Egészségünkre!
A boldogság nagy mértékben javítja az emberek egészségét. Ezért az egyik elképzelés szerint minél több embert kell egy viszonylag új pszichoterápiás módszerrel, a kognitív viselkedésterápiával (CBT) megismertetni, amelynek célja, hogy az emberek ne idôzzenek hosszan negatív gondolataik mellett, és hogy megtanulják, hogyan kell ezeken túllépni.
Meddig kell elmennie ezen a téren a politikusoknak? A kormányzat a jelenlegi körülmények között is tehet jelentôs lépéseket. Sôt, a kutatók szerint számos területen az egyénnek kevés a választási lehetôsége (például a közbiztonság kérdésében), ezért az államnak kell beavatkoznia.

Forrás: news.bbc.co.uk – Mark Easton: Happiness FormulaJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.