kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
VÍZKERET VAGY AMIT AKARTOK

A vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági értékeket is hordoznak. Ez az erőforrás azonban nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre, erőfeszítéseket kell tennünk megóvásukért, állapotuk javításáért. Számos civilszervezet dolgozik folyók, patakok vagy állóvizek védelmén, azonban kérdés, hogy céljuk elérése érdekében tudják-e használni az egyik legfontosabb európai uniós lehetőséget. Ez a nevében nem túl izgalmas, ám annál újszerűbb és jelentősebb "lehetőség" a Víz Keretirányelv (VKI).
A VKI célja, hogy 2015-re a folyók, patakok, tavak és a felszín alatti víztestek "jó állapotba" kerüljenek. A keretirányelv szerint a "jó állapot" nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem jó ökológiai állapotot, illetve a megfelelő vízmennyiséget is.
A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi vagy belvízi védekezést, a településfejlesztési elképzeléseket. Ehhez elengedhetetlen, hogy az érintettek − természetvédők, horgászok, gazdák, turizmusból élők stb. −, valamint a lakosság és az önkormányzatok részt vegyenek a szükséges intézkedések megtervezésében, majd megvalósításában. Ezek az intézkedések lehetnek pél­dául jogszabály-módosítások, földterület-használati változások, műtrágya- és vegyszerhasználat csökkentése, a víztakarékosság elősegítése, a szennyvizek tisztítása, vagy akár egyes vízfolyások, állóvizek természetes működésének részleges vagy teljes visszaállítása.
2009 végére el kell készülnie az egész országra kiterjedő vízgyűjtő-gazdálkodási tervnek.
A tervezés hazánkban több szinten valósul meg: országos, négy részvízgyűjtő (Duna, Tisza, Dráva, Balaton), illetve 42 tervezési alegység szintjén.

A négy részvízgyűjtő terület
Több szakértő együttműködésével kidolgoztuk az országos stratégiát arra, hogy a hivatalos szervek milyen módon vonják be a társadalmat – és így a civilszervezeteket is – a tervezésbe.
A Víz Keretirányelvnek nemcsak az az egyik "újítása", hogy az ökológiát előtérbe helyezi és vízgyűjtőkben gondolkodik, hanem az is, hogy kötelezővé teszi a társadalom bevonását a tervezésbe.
Ennek három fázisa van. Az országos tervezési folyamat ütemtervét 2006. december végén hozta nyilvánosságra a KvVM, amelyet fél évig lehetett véleményezni (www.kvvm.hu/VKI).
Egy évvel később, 2007 végére a tervezőknek nyilvánosságra kell hozniuk a természet- és környezetvédelmi szempontból jelentős vízgazdálkodási problémákat, amire fél év áll majd a lakosság rendelkezésére a konzultációra.
A problémák azonosítása után, 2008 decemberéig fog elkészülni az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv első változata, ami a megoldó intézkedéseket fogja tartalmazni. Ehhez a tervezethez ismét hat hónapon át lehet majd hozzászólni. Ez lesz mindannyiunk harmadik lehetősége, hogy az elkövetkezendő időszakban előrelendítsük a vizes élőhelyek ügyét.
A VKI hazai megvalósítását segíti a KvVM egyik EU-finanszírozású projektje is, mely keretén belül elkészült a fent említett társadalom bevonását meghatározó országos stratégia és módszertan.
Az anyag a tervezőket és a tervezésben részt venni kívánó érdeklődőket egyaránt segíti. A stratégiában leírtakat a projekt mintaterületén (Felső-Tiszán) egy fél éves gyorsított eljárás keretében − az Öko Zrt. vezette konzorcium és az illetékes KÖVIZIG szakembereivel − bonyolítottuk le. Sok hasznos tapasztalatot szereztünk. A mozgalomból is több civilszervezet eljött a fórumokra, küldött vagy mondott véleményt, amik nagyon jók voltak. A tanulságokat kiadvány formájában majd közzétesszük.
A VKI egy olyan európai uniós kötelezettség, ami segíthet nekünk elérni céljainkat, azaz a területünkön lévő vízfolyások, tavak ökológiai állapotának javítását. Azonban ugyanúgy, mint más jogszabályok esetében, itt is vannak kiskapuk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a civilszervezetek "rajta tartsák a szemüket" és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben aktívan részt vegyenek. Érdemes bekapcsolódni! A most alakuló országos, valamint a 4 rész­vízgyűjtő (Duna, Tisza, Dráva, Balaton) vízgyűjtő-gazdálkodási bizottságba a Holocén, DEF, WWF, Reflex, E-misszió, Bite-Baja, Geo-Environ, MME, Dráva Szövetség és a Duna Alapítvány delegálnak képviselőket. Ha ügyesen használjuk ezt a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben fontos pozíciót, a jelenleginél többet elérhetünk a vizeink védelme érdekében.
Ereifej Laurice

vizes élőhelyek programvezető

WWF Magyarország (www.wwf.hu)

A projektről: http://www.vizeink.huJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.