kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
ZÖLDHÍREK

Fogy az olaj
A globális kôolajtermelés túljutott a csúcspontján, ez derült ki a németországi Energy Watch Group (EWG – Energiamegfigyelô Csoport) szakértôi mûhely október végén kiadott jelentésébôl.
Szemben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelenleg érvényes hivatalos prognózisával, amely 2030-ra 100 millió hordó feletti napi világtermeléssel számol, az EWG szerint a 2006-os 81 millió hordós csúcstermelés után 2020-ban 58 millió, 2030-ban pedig már csupán 39 millió hordóra számíthatunk, ami a jelenlegi kitermelésnek kevesebb mint a fele.
A két elôrejelzés közötti különbség abból adódik, hogy míg a hivatalos iparági becslések szerint 1255 milliárd hordóra rúg a még kitermelhetô globális olajkészlet, addig az EWG szerint ez a szám csupán 854 milliárd.
A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a szén, az uránium és a többi tüzelôanyag utánpótlása is hanyatlóban van.
Mindezzel párhuzamosan az olaj ára folyamatosan emelkedik. Az egyik legnagyobb londoni befetetési ház, a Barclays Capital piaci elemzése szerint a kereslet és a kínálat közötti rés egyre szélesebb, ezért a piac egyenes úton halad a 100, majd a 110 dolláros olajárhatárok átlépése felé.
Forrás: MTI, http://www.cnn.com
Az Európai Parlament az autóreklámokról
Október végén az Európai Parlament új ajánlást fogadott el az autóreklámokra vonatkozóan. A javaslat szerint a jövôben a tévében, a rádióban és egyéb hirdetési felületen megjelenô autóreklámok idejének vagy felületének egyötödében a gyártó tájékoztassa a vásárlókat az autó széndioxid-kibocsátásának mértékérôl. A javaslatot Chris Davies brit EP-képviselô terjesztette elô azzal az indoklással, hogy a gépkocsigyártók a mind nagyobb, mind erôsebb és mind szennyezôbb jármûvek vásárlására veszik rá a fogyasztókat, miközben a közúti közlekedés jelenti az egyik legnagyobb CO2 kibocsátást az EU-ban. Érthetô, hogy a hirdetôk számára komoly fejfájást jelentene, ha ilyen „zöld sávokkal” kellene ellátniuk az autóreklámokat, ugyanakkor a javaslat törvényerôre emelkedése a reklámszakmát is érzékenyen érintené. A gyártók azzal érvelnek, amivel a dohánygyártók néhány évvel ezelôtt: ugyanilyen alapon a „zöld sávoknak” a mobiltelefon vagy a mosópor reklámokban is meg kellene jelenniük.
Kérdéses ugyan, hogy a „zöld sávok” elérhetik-e a kívánt hatást, ám a dohányreklámok esetébôl kiindulva van miben reménykedni.
Forrás: media.guardian.co.uk, greenfo.hu
Senki sem megy autóval a londoni olimpiára
A 2012-es londoni olimpiát szervezô csapat soha nem látott drasztikus intézkedéseket tervez az emberek közlekedési szokásainak megváltoztatása érdekében. A terv szerint az ötkarikás játékok idejére a városból számûzik az autókat, így a nézôk az események helyszíneit kizárólag tömegközlekedéssel, biciklivel vagy gyalog tudják majd megközelíteni.
Békeidôben még nem volt példa ekkora logisztikai mûveletre az ország történetében, állítják a szervezôk. Londonban egy forgalmas napon 800 ezer ember közlekedik, és ennél sokkal több ember közlekedését kell megoldani az esemény ideje alatt.
Amennyiben az olimpia idejére bevezetett intézkedések beválnak, az itt megkezdett szokást minden nagyobb kulturális és sporteseményen folytatni kívánják. High Sumner, a 2012-es ötkarikás játékok szervezôbizottságának közlekedési elnöke kihangsúlyozta, az újkori világ még nem látott ennyire zöld olimpiát. „Nem pusztán infrastruktúrát akarunk létrehozni – tette hozzá –, de nyomot kívánunk hagyni az emberek gondolkodásában, és elérni azt, hogy másképp vélekedjenek a közlekedésrôl, például arról, hogy hogyan jussanak el kulturális és sportesemények helyszínére”.
Annak, aki valamelyik eseményre jegyet foglal, a szervezôk egy személyre szabott útvonaltervet is adnak, amely leírja majd az illetô lakásától az adott esemény helyszínéig vezetô útvonalat. Ha változás van, a nézô SMS-t kap az alternatív útvonalról. A nézôk emelett ingyenes londoni bérletet kapnak, míg a vonatjegyeket is mérsékelt áron válthatják majd meg.
Forrás: http://www.timesonline.co.uk
Nobel-békedíjas magyar szakértôk
Az ENSZ Környezetvédelmi Szervezete (UNEP) és a Meteorológiai Világszervezet által létrehozott Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) és Al Gore volt amerikai alelnök közösen nyerték el az idei Nobel-békedíjat. A testület 2500 szakértô bevonásával készített jelentése az embert okolja az éghajlatváltozásért, így az egyre gyakoribb hôhullámokért és árvizekért is. A jelentés szerint a folyamat már visszafordíthatatlan, noha a klímaváltozás enyhítésére tett erôfeszítések egy része még nyereséges lehet. Az IPCC csapatának munkájában magyar szakértôk is részt vettek. A legutóbbi, 130 ország részvételével készült, mintegy 3000 oldalas tanulmány elkészítésében Ürge-Vorsatz Diana, a Közép-Európai Egyetem professzora és Nováky Béla, a Szent István Egyetem tanára vezetô szerzôként vettek részt.
Al Gore is azért lett díjazott, mert többek között a Kellemetlen igazság (An Inconvenient Truth) címû, kétszeres Oscar-díjas dokumentumfilmjével és a klímaváltozásról tartott elôadásaival jelentôsen hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen és többet tudjanak a témáról.
További információ: Zeisler Judit: Több magyar van az idei Nobel-díjasok között. http://www.fn.hu
Ablakon bedobott pénz
A Környezettudatos Vállalatirányítási Egye­sület olyan megvalósult innovatív intézkedéseket kutatott föl, amik egyszerre hoztak környezeti javulást és pénzügyi megtakarítást is. Elérhetô a gazdaságilag megtérülô környezetvédelmi intézkedések adatbázisa – hasznos példák egy új honlapon.
„Az Ablakon bedobott pénz program egyesületünk egyik legsikeresebb vállalkozása. 2002-ben határoztuk el, hogy bebizonyítjuk, hogy a környezetvédelemre fordított összeg nem »ablakon kidobott pénz«, hanem legtöbb esetben rövid idôn belül megtérül, és gazdasági haszonhoz, versenyelônyhöz juttatja a környezettudatos szervezeteket. Ennek alátámasztására olyan megvalósult innovatív intézkedéseket kutattunk föl, amik egyszerre hoztak környezeti javulást és pénzügyi megtakarítást is. Próbálkozásunkat siker koronázta, az elsô évben 12 vállalat 44 intézkedését dokumentáltuk, és az eseteket az Ablakon bedobott pénz címû esettanulmánykötetben jelentettük meg. A sikeren felbátorodva a hasonló jó példákat továbbra is keressük, és évrôl évre közzétesszük az Ablakon bedobott pénz sorozatban, illetve ezen a honlapon. A hat év alatt 56 szervezet 262 beruházását, vagy beruházást nem igénylô fejlesztését gyûjtöttük össze, amelyek összesen 14,7 milliárd forint megtakarítást hoztak! Ilyen intézkedések szinte minden vállalatnál fellelhetôek, csak kicsit utána kell járni.”
Forrás: greenfo.hu
További információ: http://www.ablakonbedobottpenz.hu
Idén se vásárolj semmit!

Ebben az évben november 30-ára esik november utolsó pénteke, azaz a Ne vásárolj semmit! nap, amely immár több éve a környezetvédô és más fogyasztáskritikus szervezetek egyik pirosbetûs ünnepe, és amelyre több hazai szervezet is készül. Az idei programokról a http://www.nevasaroljsemmitnap.hu oldalon lehet tájékozódni.
Kína lesz a legnagyobb energiafelhasználó
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) World Energy Outlook címû éves kiadványában felvázolt elôrejelzése szerint 2010-re Kína lesz a világ legnagyobb energiafelhasználója. Az ázsiai ország energiaigénye 20 év alatt a duplájára fog emelkedni, és ennek az az ára, hogy Kína a világ legnagyobb környezetszennyezôjévé, valamint az üvegházhatást okozó gázok legnagyobb kibocsátójává is válik - derült ki az IEA jelentésébôl. Az IEA adatai szerint bár Kína a széndioxid-emisszió terén az év elsô felében már az Egyesült Államok elôtt járt, a népesség szerinti egy fôre jutó károsanyag-kibocsátás csak töredéke a nyugati átlagnak. Kínában a múlt hónapban 885 környezetvédelmi beruházást hagytak jóvá, amelyek évente 1,5 milliárd tonnával csökkentik az ország széndioxid kibocsátását.
A világ erômûveit vizsgáló amerikai cég, a Carma (Carbon Monitoring for Action) friss kimutatása szerint az ausztrálok a világ legnagyobb környezetszennyezôi egy lakosra számolva, bár összességében az Egyesült Államok a legnagyobb környezetszennyezô ország. Ám lakosonként számítva az ausztrálok után máris az amerikaiak következnek a legnagyobb környezet­szennye­zôk között. Egy amerikai átlagosan nyolkcszor annyi szén-dioxidot juttat a levegôbe, mint egy magyar és tizenhatszor annyit, mint egy indiai.
Az ausztrálok fejenként ötször annyi szén-dioxidot juttatnak a légkörbe az energiatermelés során, mint a kínaiak. A második helyezett Egyesült Államokat Kína és Oroszország követi. A Carma internetes statisztikája (www.carma.org) az elsô, amely az erômûvek széndioxid-kibocsátását mutatja, és mintegy 50 ezer erômû adatait öleli fel.
Forrás: greenfo.huJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.