kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
HÍREINK

Elindult a Zöld Levél program

Több tízezer fa hiányzik a fôváros fasoraiból. A Lé­legzet Alapítvány és a Levegô Munkacsoport a Demján Sándor Jótékonysági Alapítvány tá­mogatásával egyéves városzöldítô programba kezdett júliusban az V., a VI. és a VII. kerületben, valamint az Újlipótvárosban. Pályázatot írtak ki közintézmények, egyházak, társadalmi szervezetek és társasházak részére tûzfalak, utcai homlokzatok, kertek, iskolaudvarok, közterek zöldítésére. Az egyik nyertes pályázat 110 darab köztéri fa pótlására vállalkozott az V.-VII. kerületben. Az elsô fát november 6-án a Károly krt. 3/c. elôtti, évek óta üresen álló fahelyre ültették óvodás és iskolás gyerekek. A VI. kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola és a VII. kerületi Julianna Református Általános Iskola diákjai vállalták, hogy iskolájuk elé, a Városligeti fasorban bokrokat ültetnek, amelyeket ôk gondoznak majd.
A sajtótájékoztatón Dr. Kecskeméti Edit, az UNICEF magyarországi igazgatónôje elmondta: azért kezdeményezték ezt a faültetési akciót, hogy a városokban élô gyermekek is láthassanak zöldet, hogy élhetôbb környezetben nôjenek fel. Reméli, hogy ezt a példát más cégek is követik.
A közvéleménykutatások egyértelmûen jelzik, hogy a lakosság fontosnak tartja az ápolt zöldterületeket, és a belsô kerületekben is többet szeretne belôlük. Az önkormányzatok nem költenek eleget a közterületeken és az intézményekben található zöldfelületek ápolására, karbantartására, nem is beszélve új zöldterületek létrehozásáról. A magáncégek, a lakosság és az ingatlanfejlesztôk se tesznek meg mindent a környezetükben levô növényzet ápolásáért, pótlásáért. Ezért próbálják a Zöld Levél Program munkatársai, más civil szervezetek és egyetemi hallgatók segítségével megszólítani a társasházakat, intézményeket: ki-ki erejének megfelelôen igyekezzen a növényállomány megsokszorozását segíteni. A Lélegzet Alapítvány a program ideje alatt megszervezi az ültetéseket, várja ezekhez elsôsorban cégek, ingatlantulajdonosok támogatását.
Az öntözés, a faültetés szakvállalatnál közvetlenül is megrendelhetô. A FÔKERT Zrt. vezérigazgatója, Kocsis László hangsúlyozta: hamarosan kiemelten közhasznú társasággá alakul át a cég. Ezután szívesen veszik majd civilek megrendelését is, mert nem profit alapon mûködnek. Nem kell tehát a szervezéssel, beszerzéssel veszôdni. A nem túl nagy költségért cserébe üde növényzetben gyönyörködhetünk, ingatlanunk is ápoltabb benyomást kelt.
A most ültetett fák 15–20 év múlva fogják betölteni szerepüket: a levegô tisztítását, a kôrengeteg egyhangúságának oldását, párolgással és árnyékukkal a hôség enyhítését.
A Zöld Levél Program szeptemberi pályázata tehát sikerrel zárult. Továbbra is várjuk elsôsorban közintézmények, lakóközösségek és a közös zöldítést elôsegítô civil közremûködôk érdeklôdését.
További tájékoztatás: http://www.levego.hu/zoldlevel
Égetô problémák!
A magyar és a szlovén kormány Szent­gott­hárd­ra kihelyezett együttes ülésének idejére, október 17-ére környezetvédelmi demonstrációt szervezett a Levegô Munkacsoport támogatásával a Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás. A résztvevôk az osztrák BIGAS és a szlovén Muravidéki Zöldek környezetvédô szervezetekkel közösen tiltakoztak a tervezett hulladékégetô építése ellen, és összefogásra buzdítottak az egészséges környezetért. A rendezvényen a szervezôk a kormányok felelôsségét vetették fel, határozott állásfoglalást várnak a döntéshozóktól.
A Szentgotthárdon és környékén élô emberek tiltakozását az váltotta ki, hogy egy osztrák cég – a BEGAS Kraftwerk GmbH – nagy teljesítményû, évente akár 200 ezer tonna hulladék feldolgozására is alkalmas regionális hulladékégetôt kíván építeni és mûködtetni a Szentgotthárd–Heiligenkreutz Ipari Park osztrák oldalán. A létesítmény a határtól 100, az Ôrségi Nemzeti Parktól pedig 300 méterre lenne, ami elfogadhatatlan a helyiek számára. Az égetômû a várostól észak-nyugati irányban épülne, ami éppen az uralkodó széljárás irányának felel meg, így az üzem füstgázai Szentgotthárd felé szállnának.
A tüntetésen a Levegô Munkacsoport munkatársa is felszólalt, aki felvetette: ki fizeti a magyarok egészségügyi ellátását, ha a füst egészségkárosodást okoz? Méltán várjuk el szomszédainktól, akik kényesek környezetükre, hogy figyelemmel legyenek a pár száz méterre élôk környezetére is.
Interneten a Zöldhullám
Négy civil szervezet a FigyelôNet felkérésére blogot ír Zöldhullám néven. A Greenpeace, a Levegô Munkacsoport, a Magyar Természetvédôk Szövetsége és a WWF Magyarország fogott össze, hogy riadót fújjon: ébredj ember, saját jövôdet pusztítod! A Zöldhullám kimossa a homokot a szemekbôl, a megtisztított tényeket mutatja be.
A négy szervezet felváltva írja a bejegyzéseket, és mindig aktuális, a saját területükhöz kapcsolódó témákat dolgoznak fel. Beszámolnak újdonságokról, a környezetvédelem híreirôl, a természet és a környezet problémáiról, ugyanakkor megoldást javasolnak, ötleteket adnak és elgondolkodtatnak.
Garancia a minôségi és szakszerû tájékoztatásra a négy szervezet elismert munkája és szakértôinek hozzáértése. Az olvasók hozzászólhatnak a cikkekhez, elmondhatják a véleményüket, kérdéseket tehetnek fel, a cikkek szerzôi pedig igyekeznek azokra megfelelô válaszokat adni.
A Zöldhullám olvasható a zoldhullam.blog.fn.hu címen.
A Gyôr-Moson-Sopron megyét és Vas megyét átszelô 86. számú fôút az utóbbi években az elhibázott közlekedéspolitikát, valamint a fuvarozók és a közútkezelôk felelôtlenségét példázó „állatorvosi lóvá” vált. A nehéz teher­gépjármûvek összefüggô sort alkotva haladnak éjjel-nappal, még a kamionstop idején is. A fô oka ennek az, hogy a párhuzamosan futó osztrák autópálya igénybevevôinek 2004 óta a megtett út arányában kell használati díjat fizetniük. A fuvarozók azóta „költségkímélési” céllal inkább a 86-os utat használják.
Amit a fuvarozók az útdíjon megtakarítanak, azt az út mentén élô lakosok sokszorosan megfizetik: az elviselhetetlen zaj miatt nyílászáróikat ki kell cserélniük, a rezgés miatt folyamatosan javítgatják házuk repedéseit, a hatalmas por miatt sokkal gyakrabban kénytelenek takarítani, és már a konyhakertjeikben érô gyümölcs és zöldség is ehetetlennek bizonyul a porszennyezés miatt. Az út menti ingatlanok értéke a kamionforgalom miatt 20 százalékkal csökkent. Ezek a károk „csak” a lakosok pénztárcáját érintik, talán észre sem vennék, ha a forgalomnövekedés elôtt megszokott életüket tudnák élni, tudnának pihenni, éjjel aludni, a kertben beszélgetni, átmenni az úttesten a szomszédjukhoz, vagy félelemérzet nélkül kiengedni a gyerekeket a járdára, és nem tartani attól, hogy egy figyelmetlen kamionos balesetet okoz (amire már több szomorú példa is volt az utóbbi idôben). Az eltelt évek alatt mindössze egy sebességkorlátozó tábla kihelyezésére került sor, ami nyilvánvalóan kevés az ország egyik legforgalmasabb útjával kapcsolatos közlekedési problémák megoldására.
Az elviselhetetlen kamionforgalmat megelégelô lakosok beperelték a közútkezelôt. A Levegô Munkacsoport szakmai támogatásával indult perben a lakosok, valamint a Levegô Munkacsoport és a 86-os Útbizottság nevû helyi civil szervezet elsôdleges célja, hogy a bíróság precedens értékû ítéletében kötelezze a közút kezelôjét kártérítés megfizetésére és a jogszabályoknak megfelelô, hatékony intézkedések meghozatalára. A per következô tárgyalására 2007. december 11-én, délelôtt 10 órakor kerül sor a Gyôri Városi Bíróságon.
Levegô Klub
Ezen a néven új programsorozatot indít decembertôl a Levegô Munkacsoport. A célunk, hogy alkalmat teremtsünk a rendszeres találkozásra, a szakmai és baráti véleménycserékre, hogy számos érdekes és hasznos gondolattal gaz­dagodhassunk. Olyan véleményformáló közéleti személyiségeket és szakértôket kívánunk elôadóként vendégül látni, akik más-más szemszögbôl oszthatják meg velünk véleményüket, nézeteiket bizonyos környezetvédelemi kérdésekben. Az elôadások végén az elhangzottakról beszélgetést tartunk, ahol szívesen vesszük a témával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.
A Levegô Klub programjait januártól júniusig várhatóan minden hónap utolsó csütörtökén tartjuk. Az elsô ünnepi alkalommal, december 13-án, meghívottunk Dr. Juhász Árpád geológus, majd január 31-én Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter lesz a Klub elôadó vendége.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.