kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Az Olimpiai Játékok és a természet

A FRAPNA, a Rajna-Alpok Régió Természetvédelmi Szövetsége az alábbi javaslatot tette az Albertville-i Téli Olimpiai Játékokkal kapcsolatban. (Ajánljuk a Világkiállítás szervezőinek figyelmébe!)
A Téli Olimpiai Játékok a hegyekben építkezéssel, egy érzékeny környezetbe való beavatkozással jár, ahol a folyók szeszélyesek, a lejtők jelentékenyek, az alapkőzet instabil, és ahol a nagyon zord életfeltételekhez alkalmazkodott állat- és növényvilág nem éli túl a brutális háborgatást.
Az előző évekhez hasonlóan az idei, Albertville-ben megrendezendő Olimpiai Játékok előkészületei is fairtással, teraszosítással, lebetonozással kezdődtek. Ha visszatekintünk az elmúlt Olimpiai Játékokra, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a sportcélú beruházások mind kevésbé törődnek a természettel.
A játékok jellemzőit lényegileg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság határozza meg, de döntéseit a sportszövetségek és a médiák mindig szenzációhajhász módon befolyásolják. Elérkezett az idő, hogy az Olimpiai Játékok szervezői munkájuk szerves részévé tegyék a természeti környezet védelmét.
Ezért követeljük:
1.) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kibővítését: a NOB nyissa meg a bizottságait a környezetvédelmi tanácsadók előtt, akiknek beleszólási és vétójoguk legyen — a helyszín kiválasztásában és — az olimpiai beruházások végrehajtásában.
2.) A NOB anyagi felelősségét, vagyis, a NOB vállaljon anyagi támogatást minden olimpiai célú sportberuházás fenntartása felett 10 éven át.
3.) Fogadja el a természetvédelmi korlátozásokat, vagyis a szervezők fogadják el a fogadóhely klimatikus korlátait, ne alkalmazzanak mesterséges hógyártást és a hűtési technológiákat. A versenyző szervezetek alkalmazkodjanak a játékok helyszíneinek természetes morfológiájához, és ne akarják megváltoztatni a sí- és szánkópályák természetes lejtését.
Következtetések
Nagyon szeretnénk, ha a NOB és az olimpiákat rendező országok lelkiismeretesen kezelnék ezeket a problémákat, és a hírközlő és támogató szervek is jobban figyelembe vennék az ember és a természet érdekeit a fenti eseménnyel kapcsolatban. Jelenleg az Olimpia eszméjét háttérbe szorítják — a kereskedelmi érdekek, — a technológiák, — és a nacionalizmus.
A versenyzők emberi jellemzőit, a gyakran súlyosan megkárosított természetet egyaránt alárendelik ennek a színjátéknak. A természetvédelem nem azt jelenti, hogy hozzunk rendbe egy tönkretett környezetet, hanem hogy kövessünk el mindent a leromlás megakadályozásáért. Elérkezett az idő, hogy kialakítsák az Olimpiai Játékok természethez alkalmazkodó új előírásait, és hogy összehangolják az embert a természettel.
Néhány egyéb javaslat
A helyszín kijelölése
Minden egyes helyszín, amelyik megpályázik egy olimpiát, a technikai dossziéja mellé tegyen le egy környezeti hatástanulmányt is. A hatástanulmány a helybeli lakossággal együttműködve készüljön, melyet az adott témához értő szakemberek vagy társaság végezzen. A hatástanulmány készítőjének függetlennek kell lenni a pályázatot benyújtó intézménytől. A hatástanulmány eredményét a helyi lakosság tudomására kell hozni a sajtó által, és ezután biztosítani kell egy lakossági fórumot.
A döntés
A Téli Olimpiai Játékok helyszíne a természeti viszonyok figyelembevételével kerüljön kiválasztásra. A NOB a versenyszámok kiosztásánál jobban számoljon a már meglevő építményekkel (bobpálya, síugrósánc stb.).
Az építési munkák
Egy hivatalosan megbízott, szakemberekből álló tudományos bizottság kísérje figyelemmel a helyszíni munkálatokat. Ez a bizottság bármely pillanatban léphessen közbe és állíthassa le az építési munkákat, ha bebizonyosodik, hogy károsították a természeti környezetet. Észrevételeikről és intézkedéseikről rendszeresen számoljanak be.
A játékok
Az olimpiai eszme és az egyén tisztelete érdekében ajánljuk: — a felvonulásokat ne nemzetek szerinti csoportosításban szervezzék; — a nemzeti himnuszok helyébe olimpiai himnuszok lépjenek.
A másik ember tiszteletével eljutunk az élet és a természet tiszteletéhez.
FRAPNA 20 rue Croix d'Or F-73000 Chambéry Telefon: 79-853179 (Franciából fordította: Mezei A.)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.