kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Híd a zavaros vizek fölött
Javaslat a Szlovák-Magyar Ökológiai Terület létrehozására

Ahhoz, hogy megvalósítsuk az Egyesült Eurbpa eszméjét, elkerülhetetlen a közép-európai országok integrációja. Ebben az összefüggésben az Európai Közösség fontos szerepet játszhat a közép-európai országoknak különösen Lengyelországnak, Cseh-Szlovákiának és Magyarországnak - a fejlődés és a környezetvédelem területén történő együttműködésének támogatásával. Ennek a támogatásnak a fontossága mára még világosabbá vált, amikor szembetaláljuk magunkat a romboló nacionalizmussal és az erőszakkal. A három említett ország közül különösen feszült a helyzet Cseh-Szlovákia és Magyarország között. A szlovák-magyar feszültségeknek hosszú történetük van, de most a Bős-Nagymarosi dunai duzzasztógátak miatt tovább növekedtek.
A mai helyzetben minden olyan hatás, ami CsehSzlovákia és Magyarország együttműködésére irányul, nagyon hasznos lehet. Egy ilyen pozitív hatást támogathatna az Európai Közösség egy nemzetközi tervvel, a Szlovák-Magyar Ökológiai Terület létrehozásának tervével. Ez a létesítmény az Ipolyon húzódó közös batár középső részén lenne, Ipolyság (Sahy) és Nagyoroszi körül.
Sok érv szól a egy ilyen terv megvalósítása mellett:
— Ezen a területen vegyesen élnek szlovákok és magyarok. A határ mindkét oldalán a nemzeti átlaghoz képest a fejlődésben elmaradt területek vannak.
— Ipolyság fontos határátkelőhely, ahol 1989-ben mintegy 500 000 személyautó, 17 000 busz és 37 000 tehergépjármű haladt át. Ez nagy környezeti problémákat okoz ezen a területen. Nagymértékben javítaná a helyzetet, ha újra megépítenének egy 6,5 km-es vasúti szakaszt, amit a második világháború utáni, Cseh-Szlovákia és Magyarország közötti politikai feszültségek következtében szedtek fel. Ennek a 6,5 km-es vasútszakasznak az újbóli megépítésével a csehszlovák és a magyar vasúthálózat kapcsolata teljessé válna, és a teherforgalom egy tekintélyes része áttérhetne a közútról a vasútra. fgy a Sahy határátkelőhelyen keresztül vezetne a legrövidebb vasúti vonal Budapest és a közép-szlovákiai hegyek között, illetve Budapest és Lengyelország között.
— Az Ipoly középső részén helyezkedik el a folyó utolsó, 15 km hosszú érintetlen szakasza. Ez a szakasz rendkívül fontos a folyó ökológiája és biológiai sokszínűségének fenntartása érdekében. Az utóbbi években feldúlták a folyómedret ettől a középső szakasztól felfelé és lefelé, és mesterséges csatornává alakították át. A folyó szennyezése főleg mezőgazdasági és kommunális forrásokból ered.
— Ipolyság közelében találkozik a szovjet Barátság és a jugoszláv Adria kőolaj-csővezeték. Ezért ez a terület szigorú környezetvédelmi felügyeletet igényel.
— Ettől a területtől 30 km-re, északnyugati irányban van a mochovcei atomerőmű (4 x440MWe), és most épül ott egy radioaktív hulladéktároló.
— Az Ipoly-völgy földjeit erős vegyszerezéssel művelik. Nagykürtös (Velky Krtís) körzetében a mezőgazdasági termékek PCB-szintje a legmagasabbak között van Csehszlovákiában. Ezért a felszín alatti vizek súlyosan szennyezettek.
A fentiek alapján a Szlovák-Magyar Ökológiai Terület tervének a következőket kell magában foglalnia:
— A vasúti összeköttetés felújítása Drégelypalánk és Ipolyság között. Így lehetségessé válik az áru- és személyszállítás áthelyezése közútról vasútra. A vasút újjáépítése kb. 60 km-rel lerövidítheti a Budapest és KözépSzlovákia (Zvolen) közötti távolságot. Ez a lerövidítendő szakasz is része a Varsó, Budapest és Belgrád legrövidebb észak-déli vasút-összeköttetésének, és így nemzetközi érdeklődésre tarthat számot.
— Az Ipoly utolsó természetes részének közös védelme egy kétoldalú nemzeti park formájában. Az Ipolyi Nemzeti Park új része lehetne a „Közös Európai Ház ökológiai építőköveinek".
— Az Ipoly felszíni vize tisztításának terve a Duna nemzetközi védelmének tervezett részeként szerepel, amiről jelenleg több országban is tárgyalnak.
— Terv a megújuló energiaforrások használatának elterjesztésére és az energiatakarékos technológiákra.
— Terv a szerves mezőgazdálkodásra és a vidék ökológiai stabilitásának megerősítésére.
— Terv a hulladék szelektív kezelésére, beleértve a környék kommunális hulladékának elkülönítését és újrahasznosítását.
Juraj Mesik (Csehszlovákia)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.