kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Az egyetlen lehetőség

A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy bármilyen elmaradott is volt egy ország, vagy bármekkora rombolást is végeztek benne, minden esetben a világ élvonalába tudott kerülni, ha az állam folyamatosan kiemelt figyelmet szentelt az oktatásnak, a művelődésnek, és költségvetésének igen jelentős részét ezekre az ágazatokra fordította. (Ezen országok közé tartozik például Finnország és Japán, Dél-Korea és Németország, Tajvan és Hollandia.) Tehát a humán szférába fektetett minden forint sok-sok forint hasznot hoz a nemzetgazdaságnak.
A legfejlettebb nemzetgazdaságokat (pl. Japánt) az jellemzi, hogy az előállított termékek és szolgáltatások értékének 80%-át adja a befektetett szellemi tőke és csak 20%-át a nyersanyag. Magyarországon éppen fordított ez az arány, amit csak az oktatás és művelődés kiemelt finanszírozásával lehet megváltoztatni.
Az elmúlt évek tudományos kutatásai alapján az is nyilvánvalóvá vált, hogy az emberiség energia- és nyersanyag-felhasználásának további növelése áthághatatlan korlátokba ütközőit: már a jelenlegi mértéke is meghaladja Földünk természeti teherbíró képességének határait. Tehát a humán szféra kiemelt fejlesztése nemcsak a leghatékonyabb út a társadalmi-gazdasági fellendüléshez, hanem egyúttal annak egyetlen lehetséges módja.
Mindezt figyelembe véve érthető, hogy a Levegő Munkacsoport miért talált partnerre a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezeténél, amikor elkezdte kidolgozni javaslatait az 1994. évi állami költségvetési törvényjavaslat módosítására. S így nyilvánvaló az is, hogy miért biztosította javaslatainkat teljes támogatásáról a Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete.
Ezek a több százezer állampolgárt képviselő szakszervezetek nem egy szűk réteg csoportérdekeiért küzdenek, hanem az egész társadalom alapvető érdekeit fejezik ki, s a gazdasági fellendülés egyedüli lehetséges módját kívánják előmozdítani. Követeléseik megvalósításának elősegítésére iskolánk — a Talento Iskola — szülői közössége felhívást fogalmazott meg, amelynek szövegét az alábbiakban közöljük. Kérünk mindenkit, hogy aláírásával jelezze egyetértését a felhívással. (Aláírásgyűjtő lapokat a Talento Alapítvány címén lehet kérni.) Bízunk benne, hogy néhány hónapon belül sokezer aláírást juttatunk el az országgyűlés részére.
A Talento Iskola szülői közősségének felhívása minden szülőhöz és nagyszülőhöz
A budaörsi Talento iskola szülői közössége felhív minden szőlőt és nagyszülőt, hogy támogassa a pedagógusok törekvését munka- és életkörülményeit, valamint iskolájuk anyagi helyzetének javítására. Mi saját gyermekeinkről tapasztaljuk, hogy az átlagosnál jobb feltételek között dolgozó pedagógusok és tanuló kisdiákok kimagasló többletteljesítményt érhetnek el, és közérzetük, hangulatuk is lényegesen javul. Azt szeretnénk, hogy az ország minden iskolája kiemelkedően Jó körülmények között végezhesse munkáját, s hisszük, hogy megfelelő politikai akarat mellett a jelenlegi gazdasági helyzetben Is komoly előrelépés történhet ebben az irányban. Meggyőződésünk, hogy az e célra fordított anyagi eszközök nem tekinthetők áldozatnak sem a szülők, sem a kormányzat részéről, hiszen nem létezik hasznosabb, az ország számára hatékonyabban megtérülő befektetés, mint az oktatásra fordított összegek. Annál is inkább haladéktalanul meg kell kezdeni a közoktatás részére biztosított pénzösszegek számottevő növelését, mivel ezen a téren lehetetlen a mulasztásokat később pótolni. Ugyanakkor a szülőknek és nagyszülőknek mindennél nagyobb örömet jelenthet, ha azt tapasztalják, hogy gyermekük, unokájuk elégedett, jókedvű, tudása gyorsan gyarapodik, és rendszeren sikerélményekben részesül. Úgy véljük, hogy egy szőlőnek vagy nagyszőlőnek nem lehet fontosabb feladata, mint e célért küzdeni.
Budaörs, 1993. novemberJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.