kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A közúti lobbi harcol a költségek beépítése ellen

Az IRU tanulmánya
A Nemzetközi Közúti Fuvarozók Egyesülete, az IRU most jelentetett meg egy tanulmányt, amely igen komolyan bírálja a vasúti áruszállítást.
Az IRU aggasztónak találja az egyre nagyobb a politikai egyetértést arra vonatkozóan, hogy az áruszállítást át kell helyezni a közutakról a vasútra. Ezért kiadtak egy tanulmányt a nagy távolságú közúti áruszállítás társadalmi hasznáról. Az első sajtótájékoztatót Brüsszelben tartották, amelyet majd legalább további 10 követ (Magyarországon is volt már egy).
A tanulmány célja, hogy bemutassa az átállás gazdasági következményeit. A felmerülő költségeket vizsgálja hat országban (Ausztria, Franciaország, Hollandia, Magyarország, Németország, Svédország), 30 és 100%-os átállásnál. Bár a szerzők elismerik, hogy ennek a folyamatnak lennének társadalmi és környezeti hasznai, arra hívják a környezetvédőket, hogy bizonyítsák be: a létrejövő haszon megfelel-e az így keletkező költségeknek (költségek alatt leginkább a vasúti szállításból származó minőségi visszaesés eredményét értik, hiszen a közúti szállítás "magasabb rendű", mint a vasúti).
Ebből az IRU azt a következtetést vonja le, hogy "semmilyen hasznos célt nem szolgálna a közúti szállítás költségeinek átfogó növelése". Kétli, hogy így javulhatna a vasúti szállítás minősége, és azt állítja, hogy a pénzügyminiszterek csak azért akarnak úthasználati adót bevezetni, hogy csökkentsék költségvetési hiányukat.
Érdekes módon az IRU elismeri, hogy van létjogosultsága egy korlátozott mértékű átállásnak a közútról a vasútra, de "annak egy normális versenyfolyamat keretén belül kell lezajlania, és nem a közúti szállítás költségeinek a mesterséges megemelésével".
A T&E válasza
Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) kiadott egy ellenközleményt, amelyben egyetért az IRU-val abban, hogy a vasúti szállítás minőségét lehet és kell is javítani, és hogy a fuvarozási mód-váltás 1ehetősége korlátozott, mivel az összes árumennyiség 80%-át 100 km-nél kisebb távolságra szállítják. Azonban nem a szállított áruk tömege, hanem a megtett kilométerek hossza befolyásolja az emberi életet és a környezetet, így ha a nagy távolságú áruszállítás csak 5%-át tenné is ki az összes szállításoknak, akkor is lenne lehetőség a tonna-kilométerek, és így a károsanyag-kibocsátás nagymértékű csökkentésére a vasútra történő átállással.
Az IRU "mesterséges árakról" beszél. Azt is mondja, hogy a szállítások iránti igény továbbra is növekedni fog. A gazdaságelmélet azonban azt tanítja, hogy az igény összefügg az árakkal, és nyilvánvaló, hogy a közúti szállítás iránt az utóbbi időkben tapasztalható igénynövekedést a mesterségesen alacsony árak okozzák.
A "szennyező fizessen" elvet elfogadottnak tekinthetjük. Úgy tűnik, az IRU is egyetért ezzel, de inkább a kormányokra és a vasúti társaságokra bízná az első lépést.
Ennek oka nemcsak a tagok védelme a többletkiadások ellen, hanem az is, hogy szerinte társadalmi haszna is van a közúti szállilásnak. A T&E nem kétli ezt, de tanulmányában világosan kifej ti, hogy ez a haszon a szokásos piaci haszon, amely nem lován semmiféle állami beavatkozást. Egy példával szeretnénk megvilágítani az IRU állításának abszurditását. Képzeljük el, hogy a villamosenergia-ipar kiszámítaná, mekkora veszteség érné a társadalmat, ha ismét rőzsével melegítenénk otthonainkat és a gyárakban kézzel hajtanák a gépeket, s ezután azt követelné, hogy az ily módon megállapított összeget többletként fizessék ki a villamosenergia-ipar részére. A gazdaság valamennyi ágazata felléphetne hasonló igénnyel, azaz, hogy fizessék ki a számára a tevékenysége révén keletkező "társadalmi hasznot". Tehát az 1RU hivatkozása erre a haszonra nem állja meg a helyét, ami által a jelentés sem.
A "szennyező fizessen" elven kívül még van valami, ami miatt az úthasználókat kötelezni kell az összes költség megfizetésére. Az EK kötelessége az igazságtalan versenyfeltételek kialakulásának a megelőzése és a torzulások megszűntetése. Ha nem fizetteti meg az úthasználókkal az összes költséget, ez torzulást jelent, azaz "mesterséges árakat", ahogy az IRU írja. Amikor az 1RU azt állítja tehát, hogy az átállásnak a "normális versenyfolyamat" keretén belül kell lezajlania, akkor ezzel a T&E teljesen egyetért: hagyjuk, hogy az út, a vasút és egyéb közlekedési eszközök használói fizessék meg a tevékenységűkkel kapcsolatos összes költséget, és akkor normális lesz a versenyfolyamat!
Az IRU-jelentés néhány megalapozott (bár nem igazán új) megállapítást tartalmaz, de ezen kívül nem más, mint egy tiszteletreméltó visszavágási kísérlet a költségbeépítést követelők egyre nagyobb nyomása ellen.
G. Kunemann — Ch Bowers (T&E Bulletin, 1993. október 22.)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.