kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Bér-irodaházak erdejében

Gyakori jelenség, hogy ha az önkormányzat anyagi érdekei úgy kívánják, engedélyt ad ki olyan építkezésekre is; amelyek ütköznek a lakosság érdekeivel. Ez történt Budapesten a Tölgyfa utcában, a Margit körút tőszomszédságában is: lebontottak egy építészeti korszak stílusát őrző, jó állapotban lévő házat, hogy helyébe irodaházat húzzanak — egy sokemeletes épületet, ami elveszi a napfényt és a szellőzést a szomszédos épülettől, és növeli az autóforgalmat és a parkolóhely-igényt az amúgy is túlzsúfolt területen. Mihalovits György, a szomszédos társasház szószólója számolt be a történtekről és a lakók aggályairól:
"A szomszédban egy egyemeletes, az egykori Víziváros építészeti örökségét őrző kétszintes polgárház volt, és mi, lakók, egy szép napon azt tapasztaltuk, hogy nekiláttak e szép épület bontásának, amit onnan tudtunk meg, hogy nagy méretű téglák zápora zúdult a mi kis belső udvarunkra. Nem kaptuk meg a bontási határozatot, sem tájékoztatást arról, hogy itt a közvetlen közelünkben milyen kiviteli munkák kezdődnek. Ekkor személyesen bementem érdeklődni az önkormányzathoz. Itt kiderült, hogy kiadtak egy bontási engedélyt, amiről "elfelejtettek" értesíteni bennünket. Mi azonnal fellebbeztünk, különféle indokokkal, ezek között az is szerepelt, hogy nem tudjuk a bontás okát, nem tudjuk, hogy mennyiben sérti a mi érdekeinket.
A bontási határozattal szembeni fellebbezésünkre az önkormányzat hozott egy leállító határozatot, amit a bontást végzők figyelmen kívül hagytak. A házat mára már teljesen lebontották, és ezzel együtt kivágtak az udvaron álló hat fából ötöt, bár ezt a bontási engedélyben kategorikusan megtiltották. Mivel a Tölgyfa utcában nagyon nagy forgalom zajlik, az utca területén pedig helyhiány miatt sincs lehetőség új fák ültetésére, a belső udvarok zöld szigeteinek pótolhatatlan jelentőségük van. A leállító határozat ellenére tovább folyó bontás miatt az önkormányzat mindössze 225 ezer forint bírságot szabott ki, ami nagyságánál fogva nem bírt visszatartó erővel, és egyáltalán nem szankcionálták az engedély nélküli fakivágást. Szintén nem foglalkoztak a mi panaszainkkal: a bontás következtében megsüllyedt az udvarunk, megdőlt a kerítésfalunk. Kénytelenek voltunk bírósághoz fordulni jogaink érvényesítéséhez
Időközben a telekre megkérték az építési engedélyt is, amit az építési osztály minden különösebb kikötés nélkül megadott. Szerencsére ezt a kiviteli munkát nem kezdték el jogerőre emelkedés előtt. Megkaptuk ezt a határozatot, áttanulmányoztuk a tetveket, és úgy láttuk, hogy mint szomszédoknak, jogos érdekeinket sérti, ugyanakkor az építési szabályzatokba, sőt magát az építési törvénybe is ütközik. Ezért fellebbeztünk az építési határozat ellen. Ennek a fellebbezésünknek a köztársasági megbízott hivatala helyt adott, és megsemmisítette az elsőfokon kiadott építési határozatot, megállapította, hogy valóban nem felel meg a szabályoknak az ide tervezett épület, és kötelezte áttervezésre az építtetőt. Ez részben megtörtént, egy szinttel visszavették a terven az épület magasságát — sajnos, hangsúlyoznom kell, hogy a terven, hiszen a másik szomszédunkban nemrég felépült irodaház is két emelettel magasabbra sikerült, mint ahogy a tervben szerepelt. Ez az épület tőlünk északra van, így a benapozásban nem zavar, viszont a kémények szellőzésénél érezhető a hatása. Sajnos, az új tervel is sok a probléma. Az épület benapoztatása például egy üvegfalú folyosón keresztül történt volna, az építési engedély viszont előírta, hogy e fal átlátszatlan legyen. Továbbra sem látjuk biztosítottnak az épület átszellőzését.
Az önkormányzatnál úgy hallottuk, hogy nem csupán egy házról van szó, hanem egy olyan beépítési elképzelés van, ami négy telekre terjedne ki, a Tölgyfa utca 24-26-ra és két Margit körúti ingatlanra is. Ez azt jelentené, hogy a mi megmaradó házunkat teljesen körülépítenék 6-8 emelet magas betonházakkal, elvéve tőlünk a napfényt, a levegőt és a kilátást. Ezzel szembekerülnének az Építési Törvényben rögzített követelményekkel is, melyek tekintettel vannak a szomszédos házak lakóinak ilyen jellegű jogaira.
Itt megemlíteném, hogy a Budapesti Városépítési Szabályzat szerint ez a terület olyan építési körzetnek minősül, ahol elsősorban lakóépületeket lehet elhelyezni, vagy pedig a lakosság alapellátását szolgáló intézményeket. Egy bériroda funkciója eleve nem felel meg egy ilyen előírásnak.
Mivel úgy láttuk, hogy az új terv sem veszi figyelembe jogos érdekeinket, fellebbeztünk ez ellen a változat ellen is. Fellebbezésünket a Köztársasági Megbízott Hivatala elutasította. Ezt követően ebben az ügyben is bírósági jogorvoslatot kértünk."
A továbbiakban is figyelemmel fogjuk kísérni a Tölgyfa utcai az eseményeket. Azt hiszem, mindenki számára érdekes lesz a per kimenetele. Figyelembe veszik-e az állampolgárok érdekeit, ha a másik oldalon nagy anyagi lehetőségekkel bíró, sokszor külföldi érdekeltségű cég áll? Eladói a napfény és a jó levegő? Törődnek-e a napfényes lakásokból sötét, hűvös lakásokká váló ingatlanok értékcsökkenésével, a lakók elégedetlenségével? Megakadályozzák-e a különben is túlzsúfolt területen az autóforgalom további növekedését? Megállítják-e a zöldterületek állandó csökkenését? Ki tudják-e vívni maguknak a jogaikat ezek a szokatlanul makacs állampolgárok-azokat a jogokat, amelyeket az államnak automatikusan szavatolnia kellene?

Mikola Klára


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.