kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Társadalmi szervezetek
A hatalom újrarendeződése

Viktor Klisa és partnere, Jelena Mahtej 6 évvel ezelőtt kezdték működtetni ruházattal foglakozó cégüket egy egyszobás lakásban egy Moszkvától délre lévő városban, Obninszkban. Felfejtettek régi melegítőket és újakba szőtték a gyapjút. Szájról szájra járt a hírük, s így találták rá a vásárlókra és áruikat egyre szélesebb körben értékesítő kereskedőkre is. Egy évvel ezelőtt Klisa találkozott a Polgárok Demokratikus Testületének (Citizens Democracy Corps, CDC) önkénteseivel. A CDC egy washingtoni központú szervezet, amely ingyenes üzlettervezési szolgáltatást kínál orosz vállalkozóknak. A CDC kijelölt két nyugdíjas amerikai ruhaipari igazgatót, mint tanácsadót. A cégből virágzó export-import vállalat lett két gyárral és ötszáz alkalmazottal. "Nem akarjuk rásózni a mi módszerünket az oroszokra" — mondja Bob Jacoby, a CDC moszkvai igazgatója. — "Példákat hozunk egy rendszerből, amely kétszáz éve működik."
A társadalmi szervezetek a leggyorsabban növekedő és talán a leghatékonyabb ütőerő a nemzetközi együttműködésben. Hajdan a hagyományos diplomácia kevésbé fontos, karitatív munkáját végezték, de mára a társadalmi szervezetek már középpontba kerültek. Oroszországban és Kelet-Európában az olyan társadalmi szervezetek, mint a CDC, segítenek felépíteni a kommunizmus utáni intézményeket: közreműködnek új vállalkozások megszervezésében betanítanak farmerokat, és tanácsokkal látják el az új politikai pártokat. Délkelet-Ázsiában, a tekintélyelvű rezsimek utáni kormányok számára segítenek kialakítják az emberi jogokra és a munkaerőre vonatkozó politikát. Latin Amerikában a társadalmi szervezetek a környezetvédő mozgalom húzóerejét adják, amely meghatározó szerepet játszott az 1992-es Rio de Janeiro-i Környezetvédelmi Világkonferencia napirendjének kialakítása során. "A társadalmi szervezetek a demokrácia burkolatának és szövetének részévé váltak" — mondja Kevin Boyle, az Essex Egyetem Emberi Jogok Központjának igazgatója.
Ezeket a szervezeteket még mindig elsősorban a humanitárius tevékenységeik miatt ismerik. Ruandától Tahitiig és Szarajevóig olyan csoportok, mint a Médicins sans Frontiőres, a CARE és az Oxfam nemzetközi tekintélyt vívtak ki gyors reagálásukért az emberi szenvedésre. Mások, mint például az Amnesty International, erősítették az emberi jogok elveinek tudatosítását és elfogadását.
A legdrámaibb ütközetek talán a színfalak mögött történnek. "Az emberek olyan területekre összpontosítanak, ahonnan az állam visszavonult, vagy kudarcot vallott" — mondja Carol Lancaster, az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) egyik vezetője. Szarajevó ostroma alatt a New York-i központú Nemzetközi Mentési Bizottság tagjai titokban elkészítettek egy víztisztító és szivattyúzó rendszert, amely a város lakóit ellátta ivóvízzel.
Nincs rá mód, hogy összeszámoljuk az összes társadalmi szervezetet szerte a világon, de az biztos, hogy számuk rohamosan növekszik. A közcélú fejlesztési segélyek 10%-a a világon a társadalmi szervezeteken keresztül bonyolódik le — ez összesen 8 milliárd dollár évente. Az USA külföldi segélyeinek közel negyedét fizeti ki társadalmi szervezeteken keresztül, kétszeresét annak, mint 10 évvel ezelőtt. "Kétszeres az örömünk, hogy a dollárt ilyen módon kapjuk" — mondja Lancaster, akinek az ügynöksége 1,4 milliárd dollárt fog kiosztani a társadalmi szervezetek között ebben az évben. — "Nemcsak abban segítenek ezek a szervezetek, hogy végrehajtsuk a programunkat, hanem erősítik a polgári társadalmat azzal, hogy a helyi csoportokkal együtt dolgoznak."
A társadalmi szervezetek gyors felemelkedése az utóbbi években számos tényező eredménye.

Távközlés
Az egész Földre kiterjedő elektronikus forradalom megtörte az információs monopóliumot, ami valaha a kormányoké volt. A NAFTA (Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Társulás) szerződés tárgyalása közben kanadai társadalmi szervezetek megszerezték az egyezmény tervezetét és elektronikus postán elküldték mexikói társ-szervezetüknek, amely továbbadta azt a parlament velük rokonszenvező tagjainak. Arra használták az egyezménytervezetet, hogy szigorúbb környezeti szabályozásért szólaljanak fel, ami később a szerződés tényleges része lett. Moszkvában a washingtoni központú Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért finanszírozta a Modem a Demokráciáért programot. Számítógépes modemeket osztottak szét főiskoláknak szerte a volt Szovjetunióban, s ezek létrehozták a maguk számítógépes hirdetőtábláját.
Demokrácia
A demokratikusan megválasztott kormányok megalakulása a korábbi totalitárius államokban "belső hangokat szabadított fel", Jessica Tuchman Mathews, a Külföldi Kapcsolatok Tanácsának főmunkatársa szerint. Indonéziában több mint 475 társadalmi szervezet dolgozik környezeti témákon. Egy volt indonéziai tábornok, amikor meglátogatta Vietnámot, meg volt döbbenve, hogy az első dolog, amit vendéglátója tudni akart, az volt, miként szabályozzák országának társadalmi szervezeteit. "A nemzeti szuverenitás természete gyorsabban változik, mint bármikor a nemzetállamok megalapítása óta" — mondja Mathews. — "A hatalom újrafelosztása folyik, a nemzetállamoktól a társadalmi szervezetekig."
A nemzeteken túlnyúló problémák
Amikor a társadalmi szervezetek mozgalma növekedni kezdett az 1970-es években, a kormányok hajlamosak voltak úgy tekinteni őket, mint kéregetőket, vagy bosszantó, nem szakmabeli tényezőket. Esetenként ez az ellenszenv még erőszakba is torkollott. 1985-ben francia kommandósok segítettek felrobbantani a Greenpeace egyik hajóját, amely tiltakozott Franciaország nukleáris politikája ellen a Csendes-óceán déli részén. Manapság azonban a kormányok már inkább partnernek tekintik a társadalmi szervezeteket. A Clinton-kormány a múlt évben létrehozott a Külügyminisztériumban egy államtitkárságot, hogy az törődjön a "lágy diplomáciával", azaz olyan témákkal, amelyeket a kormány sokáig elhanyagolt. "A társadalmi szervezetek nélkül nem tudnám elvégezni azt a munkát, amire felkértek" — mondja Timothy E. Wirth, a Külügyminisztérium globális ügyekkel foglalkozó tanácsosa. — "Egyszerűen nincs meg hozzá a szaktudásunk." Az ENSZ Népesedési Világkonferencián most szeptemberben Kairóban az USA küldöttségének több mint a fele a társadalmi szervezetek tagjaiból fog állni.
A siker azonban, mint mindig, gondokat is okoz. A külföldi társadalmi szervezetek jelenléte Kelet-Európában és a volt szovjet tagköztársaságokban már némileg "visszaütött". Oroszországban sok amerikai társadalmi szervezet egymást akadályozza, versenyezve az USAID támogatásáért, és gyakran rásózva az oroszokra olyan programokat, amelyeket azok nem akarnak, vagy nincs rájuk szükségük.
Ahogy a társadalmi szervezetek mérete és tagjaik száma növekszik, e szervezetek, amelyek radikálisnak és hajlékonynak tekintették magukat, azt kockáztatják, hogy bürokratikussá és merevvé válnak, azaz olyan olyan tulajdonságokat vesznek fel, amelyek miatt éppen ők bírálják a kormányokat. Ahogy a helyi társadalmi szervezetek terjeszkednek a fejlődő országokban, néha versenyeznek a támogatásért a fejlett országokban működő társaikkal. Ezek azonban a siker növekedési fájdalmai, nem pedig a kudarc jelei. Századunk az állami hatalom hanyatlásával fejeződik be szerte a világon. És anélkül, hogy ezt sok ember világosan látná, a társadalmi szervezetek most beiramodnak oda, ahová a katonák és a hivatalnokok többé már nem léphetnek be.
Karen Breslau
(Newsweek)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.