kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Vasútvonal-megszüntetés
MENNYIT VESZÍTENE A MÁV?

A legutóbbi számunkban hírt adtunk arról, hogy a Pénzügyminisztérium javaslata szerint 3900 km vasútvonalat meg kellene szüntetni, mivel ezeken a vonalakon a teherszállítás hiánya miatt nem oldható meg a személyszállítás keresztfinanszírozása. Arra, hogy ez nem csupán szociális, de gazdasági szempontból is helytelen lépés lenne, hadd szolgáljanak bizonyítékul az alábbi adatok:
Igaz, hogy a mellékvonalakon csupán az összes áruforgalom 3,6%-a zajlik (1993-ban 277,5 millió áru-tonna-kilométer), viszont ha azt is figyelembe vesszük, hogy az áru átlagosan csupán 30 km-t tesz meg a mellékvonalakon, és azután átkerül a fővonalakra, már sokkal nagyobb bevételkiesésre számíthat a MÁV, hiszen ha a szállíttatók már tehergépkocsival kénytelenek megkezdeni a fuvaroztatást, nagyon valószínűtlen, hogy később átrakják az árut vagonokba. Ágy a fuvar másik, hosszabbik felét (átlagosan kb. 147 km-t) is elveszíti a MÁV. Ez a fővonalon 18,3% árutonnakilométer forgalomcsökkenést jelent, a mellékvonalak forgalmának kiesésével együtt ez már 21,2%.

A személyforgalommal hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy itt a tervezett vonalmegszüntetések már önmagukban egy nagy forgalomtól, az összes személyforgalom 19,6%-ától való elesést jelentik. A személyforgalomnak csupán 44,7%-a a helyi forgalom, amely a mellékvonalakon belül bonyolódik, a forgalom nagyobbik része pedig a fővonalakra ráhordó, országos jellegű, amelynek kiesése a törzshálózaton 13,7%-os forgalomcsökkenést okozna. A teljes forgalomkiesés mértéke így 30,6%. Olyan ez, mint egy lavina: a kisebb forgalmú vonalak megszüntetése magával hozza a többi vonal forgalmának csökkenését is. (Hasonló a következménye annak, ha bizonyos vonalakon megritkítják a személyvonatokat: a kisebb helységek utazóközönsége kénytelen busszal vagy -ami még sokkal rosszabb mind a környezet, mind gazdaságosság szempontjából -személyautóval megkezdeni az utazást, s ez többnyire azt jelenti, hogy később sem szállnak át a vonatra.)
Mindenesetre meg kellene gondolni, hogy a teherforgalom közel negyedének, a személyforgalom közel harmadának kiiktatása-e a módja a vasút gazdaságosabbá tételének? Nem kellene-e inkább megadni az egyenlő esélyeket a vasútnak a közúttal szemben, s támogatni a MÁV-ot, hogy korszerűbbé, gazdaságosabbá válhasson?

Bödecs Barnabás, Mikola Klára


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.