kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Rendezvények

KLÍMAFÓRUM '95 (FELEK TALÁLKOZÓJA)
A Grüne Liga (Zöld Liga) berlini szervezete és a Deutscher Naturschutzring (Német Természetvédő Kör) rendezi 1995. március 28. és április 7. között Berlinben a "Klímafórum '95" konferenciát. A találkozó célja, hogy konkretizálják a riói csúcstalálkozón elfogadott indítványt az üvegház-gázok kibocsátásával kapcsolatban.
További felvilágosítás: Klimaforum '95, D-10001 Berlin, P.O. Box 65. Telefon: É49-30-2022030. Fax: É49-30-20220333. Vagy: Foltányi Zsuzsánál -telefon: 135-0975.
Alternatív konferenciák
A Klímafórum '95-tel párhuzamosan - április 2. és 7. között, szintén Berlinben - a Climate Action Network (Éghajlati Akcióhálózat) nevű nemzetközi szervezet egy másik hasonló jellegű konferenciát rendez, hogy ezzel társadalmi nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra. Ezzel szoros együttműködésben, és ezzel egyidőben, hasonló célok eléréséért zajlik majd a Ifjúsági Klíma Konferencia.
További felvilágosítás Móra Veránál (elérhető az Ökoszolgálatnál, telefon: 111-7855).
Hazai rendezvények
- Február 2-3.: előadások és nemzetközi sajtótájékoztató.
- Február 11.: Általános Klíma Akciónap.
- Május 15.: Nemzetközi Klíma Akciónap.
További felvilágosítás Móra Veránál.
ZÖLDMOZGALMI TALÁLKOZÓ - AZ IDÉN IS!
Az idén 1995. március 17. és 19. között Nyíregyházán rendezik meg a már rendszeressé vált V. Országos Zöldmozgalmi Találkozót. Minden környezetvédő szervezettől egy embert tudnak fogadni, illetve ha ezen felül marad még hely, többet is szívesen látnak.
A szervezők 300 résztvevőre számítanak. A résztvevők térítési díja mindössze 800 Ft.
A találkozó jó alkalom lesz tapasztalatcserére, kapcsolatok kiépítésére, közös akciók szervezésére stb.
Egy kis ízelítő a programból: hallhatunk előadásokat külföldi zöldmozgalmártól, szociológustól, profi PR-ostól, végignézhetjük a magyar zöldmozgalom történetét, részt vehetünk különféle szekcióüléseken (természetvédelem éve, önkormányzatok, állatvédelem, zöld költségvetés, a nők szerepe a zöld mozgalomban, energia, vizeink, környezeti nevelés, kerékpár, öko-tanácsadás, határmenti kapcsolatok, erdők, európai folyamatok, gazdálkodási rendszerek, hulladék, levegő, Balaton, tudásbázis), fórumon vehetünk részt a környezetvédelmi miniszterrel, és természetesen különféle szabadidős programok is lesznek, mint táncház, video-vetítés stb.
További felvilágosítás: E-misszió Természetvédelmi Egyesület, 4431 Sóstófürdő, Vadaspark. Telefon: (42) 311-799.
ÚJABB "VELO-CITY"-KONFERENCIA
Idén Bázelban rendezik meg a VIII. Nemzetközi Kerékpáros Konferenciát "Velo-City" (Kerékpáros-város) néven. A konferencia mottója: a kerékpár a fenntartható közlekedés jelképe. Időpontja: 1995. szeptember 25-30; székhelye a Bázeli Egyetem főépülete; nyelve: angol, német és francia.
A konferencián többek között szó lesz a kerékpárbarát infrastruktúra kialakításának lehetőségeiről, a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételéről, a kombinált kerékpárközlekedésről, a szabadidős kerékpározásról, a kerékpárparkolás és a lopás elleni védelem kérdéséről.
További felvilágosítás a következő címen: Velo-City Conference, P. O. Box 53, CH-4124 Schönenbuch (telefon/fax: Alfred Zimmermann, É41-61-4816565); vagy a Talento Alapítványnál, Rajki Kláránál (telefon: 206-5599).
EURAILSPEED '95- 2. VILÁGKONGRESSZUS A NAGY SEBESSÉGœ VASÚTRÓL
A rendezvénysorozatot Lille-ben tartják, 1995. október 4. és 6. között. Az első kongresszushoz hasonlóan ez is hármas tagozódású: 1. kerek-asztal-beszélgetések és konferenciák a legkiválób szakemberek és a politika, a gazdaság, a pénzügy és az államigazgatás nemzetközi szintű és érdekeltségű képviselői bevonásával; 2. szakkiállítás; 3. a lille-i Flandres pályaudvaron kiállítják a világ legújabb nagy sebességű vasúti szerelvényeit.
További felvilágosítás: Eurail-speed '95, 25, rue Joubert, F-75009 Paris, telefon: (33-1)44635626, fax: (33-1)44635627; vagy pedig a Talento Alapítványnál, Rajki Kláránál.
EGÉSZSÉG A VÁLASZÚTON
A London School of Hygiene and Tropical Medicine az ötödik évi Közegészségügyi Fórumot 1995. április 4-7. között tartja Londonban. Az átfogó jellegű tudományos üléseken neves szakemberek bevonásával az alábbi témák megbeszélésére kerül sor: a közlekedés okozta környezeti károk elemzése, az emberi egészségre gyakorolt hatása; a légszennyezés okozta járványos betegségek kutatási módszereinek bemutatása; a közlekedési baleseti sérüléskutatás legújabb eredményeinek ismertetése; a közlekedésből fakadó egészségi károk széleskörű elemzése; a nem motorizált közlekedés lehetősége; a közlekedéspolitika aktuális kérdései, hatása az emberi egészségre. További információk: Keppel, Street, London WC1E 7HT, telefon: É44-171-9272314, fax: É44-171-5807593; vagy a Talento Alapítványnál, Rajki Kláránál.
SAVAS KIRÁLYSÁG '95
Idén Göteborgban rendezik meg a svéd király támogatásával a savas lerakódással foglalkozó ötödik nemzetközi konferenciát. Ideje: 1995. június 26-30. A konferencia témakörei: a savas légrétegek atmoszférikus és transzkontinentális kiterjedése, az ebből származó talajközi és vízi lerakódás; az ózon és egyéb légszennyező anyagok hatása az ökoszisztémára, e káros folyamatok megfordíthatósága és az ellenük való hatékony védekezés stratégiájának elemzése; továbbá az adatgyűjtés és -terjesztés problémája; a kritikus határértékek tudományos igényű megállapítása; a káros hatások kiküszöbölését szolgáló intézkedések közös feltárása. Az előadásokat szemináriumok, poszterkiállítások és terepgyakorlatok egészítik ki.
További információk: Box 5222, S-40224 Gotheburg (telefon: É46-31460080, fax: É46-31482180 - Peringe Grennfelt); vagy a Talento Alapítványnál, Rajki Kláránál.
KOCKÁZATELEMZÉS EURÓPÁBAN
A Kockázatelemzés Európai Társaság évi összejövetelét idén május 21. és 24. között tartja a Stuttgart melletti Ludwigsburgban (Németország). A konferencia hivatalos nyeEgve angol, a plenáris üléseken német szimultán tolmácsolás lesz. Négy témakör szerint csoportosítva folynak a tudományos megbeszélések: kockázatelemzés és menedzsment, különös tekintettel a Kelet és Nyugat közötti közeledésre; környezeti és ipari kockázatvállalás biztosítása; kockázat felismerése és a plurális értékrend használata; továbbá a kocká-zatelemzés legújabb eredményeinek ismertetése: esettanulmányok és tapasztalati elemzések környezeti, ökológiai, élelmezési, biztonsági és közlekedési témákörökből.
A jelentkezési lapot 1995. február végéig kell elküldeni. További információk: Uwe Wockenfuss, Industriestrasse 5, D-Stuttgart, telefon: É49-711-9063161, fax: É49-711-9063299; vagy a Talento Alapítványnál, Rajki Kláránál.
URBANIA '95
Padovában, 1995. február 22. és 25. között rendezik meg az Urbania '95 Városi Közlekedési, Szállítási és Közterületi berendezési Kiállítást, melynek fő témái: városi közterületi berendezések; parkolásszabályozás; közterületi reklámhordozók; közlekedésből eredő környezetszennyezés; forgalomirányítás eszközei, útépítés és -karbantartás; forgalom tervezése, irányítása és ellenőrzése; közforgalmi személyszállítás, új szállítási módszerek. A kiállítással egyidőben rendezik meg a "Környezetszennyezés a nagyvárosokban, Tudomány és technológia a környezet minőségének tervezésére" c. világkonferenciát Velencében és Pádovában.
További felvilágosítás: ICE, Olasz Nagykövetség Kereskedelmi Irodája -Ujváry István, 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Telefon: 266-7555. Fax: 266-0171.
ENERGIA FÓRUM'95
A Magyar Energetikai Társaság Energiahasznosítási Tagozata és Szegedi Tagozata 1995. április 24. és 26. között Szegeden, a Forrás szállóban Energia Fórum '95 néven konferenciát és kiállítást szervez. A konferencia előadói a minisztériumok, a Magyar Energia Hivatal, a finanszírozó szervek, az energetikai gépgyártók, az energiafelhasználók, valamint a tudományok képviselői.
További felvilágosítás: Hegedűs Ferenc, a Magyar Energetikai Társaság Energiahasznosítási Tagozatának titkára, 1027 Budapest, Fő u. 68. Telefon: 183-5374.
ISMÉT INDUL AZ EPCEM
Hollandiában három egyetem - az amszterdami, a leideni és a wageningeni -környezetvédelmi tanszékének szervezésében ismét indul az EPCEM (European Postgraduate Course in Environmental Management - európai posztgraduális környezetvédelmi menedzserképző tanfolyam). Időpontja: 1995. szeptembertől 1996. június végéig.
Kelet- és Nyugat-Európából várják diplomás, környezetvédelmi problémák megoldása iránt érdeklődők jelentkezését, hogy a tanfolyam sikeres elvégzése esetén, az ezt igazoló diploma birtokában hazájukban a környezetvédelem valamely szakterületén dolgozhassanak.
A tanfolyam angol nyelvű.
Az előzetes jelentkezés határideje: 1995. március 31.
Indokolt esetben ösztöndíj odaítélése lehetséges. Az ehhez szükséges további információ beszerezhető: ELTE Kémia-Technológiai Tanszék, dr. Varga E., 1117 Budapest, Pázmány sétány 2, telefon: 209-0555, fax: 209-0597; vagy Debreceni Agrártudományi Egyetem, dr. Karácsonyi Z., 4032 Debrecen Pf. 336, telefon: 06-52-347888/235, fax: 06-52-413385.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.