kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
AZ ÖKOSZOLGÁLAT JELENTI

HOVÁ FORDULHATOK?
Az Ökoszolgálat leggyakoribb hívói azok a polgárok, akik közvetlen környezetükben tapasztalnak valamilyen környezetszennyező tevékenységet. Ezeket az embereket sokszor zavarja valami, pl. egy kisiparos műhelye, egy nagyforgalmú út, lépéseket is szeretnének tenni a probléma megoldása érdekében, de nem tudják, hol kezdjenek neki. A környezetszennyezést, vagy annak veszélyét észlelő polgárok különböző hatóságoknál tehetnek bejelentést a veszély elhárítása érdekében. Ehhez az alábbi áttekintéssel szeretnénk segítséget nyújtani.
A legfontosabb hatósági feladatokat ellátó intézmények:
-önkormányzatok,
-környezetvédelmi felügyelőségek (az ország területén 12 regionális felügyelőség működik),
-Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ, azaz a volt Köjál),
-közterületfelügyeletek,
-erdőfelügyelőségek,
-természetvédelmi igazgatóságok.
Az összes fent említett hatóságnak van felettes szerve, amelyhez másodfokon fordulni lehet, ha nem ért valaki egyet a hatóság döntésével. Létezik egy másik felülvizsgálati forma is. Az ügyészségek bármely államigazgatási szerv intézkedését felülbírálhatják, amennyiben azok jogszabályt sértettek, így például késedelem, mulasztás esetén is.
Olyan intézmények létesítéséhez, ahol a környezetszennyezés kockázata fennáll, be kell szerezni a megfelelő engedélyeket az illetékes hatóságoknál. Jó tudni, hogy bizonyos rendeletben meghatározott esetekben kötelező a környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzése. Ebben pontosan fel kell mérni a létesítmény környezetre gyakorolt hatását, a veszélyforrásokat. Az önkormányzatoknak nyilvánosságra kell hozniuk a hatásvizsgálatok eredményeit.
Zaj és levegőszennyezés
A szolgáltatásból eredő szennyezéseket (pl. vendéglátás, üzletek, autószerelő műhely) a helyi önkormányzatok műszaki osztályán, vagy ha van ilyen a környezetvédelmi előadónál kell bejelenteni.
Az ipari tevékenység okozta problémák esetén a környezetvédelmi felügyelőségekhez kell fordulni.
Amennyiben az ügynek járványügyi jelentősége lehet, a kerületi vagy körzeti ÁNTSZ is megkeresendő.
Vízszennyezés
Élő vizek szennyezése esetén minden esetben a környezetvédelmi felügyelőségek az illetékes hatóságok. ők mérik az ipari létesítmények szennyvíz kibocsátását is.
A körzeti ÁNTSZ-ek bakterológiailag ellenőrzik a felszíni vizeket, és több szempontból is vizsgálják az ivóvizeket. Kérésre elvégzik a kútvizek ihatósági vizsgálatát - a lakosság részére kedvezményes áron. A gyermekekre veszélyes nitrát tartalom meghatározása kismamák, kisgyermekes családok számára ingyenes.
Illegális szemételhelyezés
Illegális szemételhelyezés, szemetelés esetén a közterületfelügyeletekhez, akik gondoskodnak a hulladék elszállításáról. Amelyik településen ilyen nincs, ott az önkormányzati hivatalokhoz lehet fordulni.
A közterületfelügyeletek foglalkoznak a rendszám nélküli roncsautók, vagy a tilosban parkoló járművek eltávolításával, az engedély nélküli közterületfoglalással és a tiltott helyen való fürdéssel is.
Veszélyes hulladékok ügyében a környezetvédelmi felügyelőségek az illetékesek.
Zöldfelület védelme
Településen belüli fakivágási, parkrongálási ügyekben a helyi önkormányzatok az illetékesek, általában a műszaki osztályon lehet megtalálni a megfelelő előadót. Szintén az önkormányzatok járnak el az engedély nélküli, illetve az engedélytől eltérő építkezések ügyében.
Az erdőkből történő fakivágás esetén a hatósági feladatokat az erdőfelügyelőségek látják el.
Az összes illetékes hatóság címének felsorolása terjedelmi okok miatt itt nem lehetséges, de szükséges címek, telefonszámok megtalálhatók az Ökoszolgálatnál, vagy egy részük a "Zöld Hálózat" című évkönyvben is.
Minden bejelentés esetén az írásos feljegyzés a javasolt, lehetőleg több polgár aláírásával. Sok olyan probléma adódik azonban, amelyet hivatalos úton nem, vagy csak igen nehezen lehet megoldani. Ilyenkor érdemes a sajtó, illetve a helyi és a nagyobb környezetvédő szervezetek segítségét kérni.
Móra Veronika - Farkas István
ÖKOSZOLGÁLAT 1065 Budapes, Bajcsy-Zsilinszy út 63. I/3. Telefon/fax: 111-7855JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.