kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport ülésén történt

Az alábbiakban a Levegő Munkacsoport szeptember 9-i és 23-i ülésének eseményeit foglaljuk össze.
Síklaky István tájékoztatást adott a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének népszavazási kezdeményezéséről. A Levegő Munkacsoport úgy döntött, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez, amelynek célja a kulturális szolgáltatások javítása és a privatizációval összefüggő kedvezőtlen folyamatok visszaszorítása. (Részletesebb tájékoztatást az e számunkhoz mellékelt aláírásgyűjtő lap tartalmaz.)
Szabó Béla István felhívta a figyelmet arra, hogy az M3 autópálya tervezett továbbépítése mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból erősen megkérdőjelezhető. A Levegő Munkacsoport úgy határozott, hogy az október 7-i ülésre állásfoglalást kell kidolgozni a témáról, s ennek megfelelően kell majd a további lépéseket megtenni.
Ignéczi Tibor, az Erzsébetvárosi Társasházak Képviselete Érdekvédelmi Egyesülete vezetőségi tagja tájékoztatást adott arról, hogy az Almássy térre tervezett mélygarázs ügyében a lakossági aláírásgyűjtés és a környezetvédő szervezetek fellépése (többek között dr. Radó Dezső cikke a Magyar Hírlapban) kezdi éreztetni a hatását a kerületi önkormányzatnál. A Levegő Munkacsoport támogatni fogja a lakosságot egészen az ügy megnyugtató rendezéséig.
Frankó Gábor, Gyenge Zsolt, Mezei Antal, Sebők Gyuláné és Schnier Mária tájékoztatást adtak az M0 továbbépítési terveivel kapcsolatban. A Levegő Munkacsoport munkabizottságot hozott létre egy részletesebb állásfoglalás elkészítésére (az állásfoglalást ld. a 10. oldalon), és elhatározta, hogy szükség esetén helyi megmozdulásokat is szervez az északi és nyugati szakasz megépítésének megakadályozására, továbbá szorgalmazza az így felszabaduló összegek átcsoportosítását a környezetbarát közlekedési módok fejlesztésére.
Békássy Csaba beszámolt arról, hogy a Magyar Közlekedési Klub kérésére adagyűjtést kezdett a kamionok által okozott károkról, balesetekről, bűnügyekről. Kéri, hogy aki tud, segítsen munkájában.
Lukács András tájékoztatást arról, hogy a vasút kampány keretében eredményes volt a Levegő Munkacsoport, a Magyar Közlekedési Klub és az ELTE Természetvédelmi Klub azon felhívása, hogy iskolai osztályok szervezzenek kirándulásokat a Pénzügyminisztérium által felszámolásra javasolt vasútvonalakon. A kirándulás megszervezésére rendelkezésre álló rövid idő ellenére 9 iskola vett részt a megmozduláson. Tervezzük, hogy a felhívást tavasszal megismételjük.
A tervezett jelentős BKV tarifaemelésről a Levegő Munkacsoportnak az az álláspontja fogalmazódott meg, hogy az a jelenlegi körülmények hozzájárul a tömegközlekedés további térvesztéséhez. Ezért a Levegő Munkacsoportnak erőteljesebben kell fellépnie a BKV szolgáltatási színvonalának emeléséért, pénzügyi forrásainak bővítéséért és a fővárosi autóforgalom korlátozásáért. J. Halász Judit azt javasolta, hogy a Levegő Munkacsoport szervezzen lakossági megmozdulásokat a tömegközlekedés támogatására. A javaslatot a Levegő Munkacsoport elfogadta.
Beliczay Erzsébet tájékoztatást adott arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat 1996-ban egy helyen, majd annak sikere esetén további területeken tervezi bevezetni a 30 kilométeres övezeteket. A Levegő Munkacsoportnak forrásokat kell biztosítania arra, hogy hathatósan támogassa ezen tervek előkészítését és megvalósítását.
Schnier Mária beszámolt arról, hogy a tervezett Buda-környéki bevásárlóközpontokkal kapcsolatban szűkebb körű szakértői megbeszéléseket tartottunk. Ezek során megerősítést nyert, hogy teljes zűrzavar uralkodik ezen a téren: minden önkormányzat gyakorlatilag arra ad építési engedélyt, amire akar, függetlenül attól, hogy ez esetleg milyen káros hatásokkal jár a szomszédos településekre nézve. A Levegő Munkacsoport úgy döntött, hogy a kérdés kivizsgálását kéri az illetékes tárcák (BM, IKM, KTM, KHVM) vezetőitől.
Hajtman Ágnes beszámolt a Levegő Munkacsoportnak az iskolákkal közösen végzett légszennyezés-méréseiről (ld. e számunk16. oldalán).
A Levegő Munkacsoport megbeszélte az ENERGIA-ÖKOLÓGIA EXPO rendezvényen történő részvételének gyakorlati részleteit.
A LEVEGő MUNKACSOPORT legközelebbi üléseit 1995. október 7-én és 21-én, szombaton 16 órakor tartja a Budapesti Városvédő Egyesület irodájában (Budapest VI., Eötvös u. 10. az Oktogon mellett).
Figyelem!
A Greenpeace által szervezett atomkísérlet-ellenes kampánynak és az Alba-kör atomfegyver-ellenes kampányának az aláírásgyűjtő ívei az alábbi telefonszámokon igényelhetők:
Budapesten:Vidéken:
Alba Kör, 132-6109Bocs, Székesfehérvár, 22-327263
Levegő Munkacsoport,E-misszió, Nyíregyháza,
206-557642-311799
NANE Egyesület, 216-1670Pécsi Zöld Kör, 72-321-186
Ökoszolgálat, 269-4460Reflex, Győr, 96-310988 Zöld Nők Csoport, 140-6097TÉT, Orosháza, 68-312044

Lukács András


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.