kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Az M3-as: Jobb későn...

"A közlekedésfejlesztéseknél minden esetben összehasonlító költség-haszon vizsgálatokat kell elvégezni (a fejlesztés jellegétől függően nemzetgazdasági, regionális vagy helyi szinten) annak a meghatározására, hogy a rendelkezésre álló szűkös forrásokat milyen közlekedésfejlesztésre, vagy esetleg egyéb fejlesztésekre célszerű fordítani."
(Magyar közlekedéspolitikai koncepció környezetorientált értékrendben —
Magyar Közlekedési Klub, Budapest, 1994.)
"Üdvözlendő a Közlekedéspolitika azon megállapítása, hogy "a mindenkori megvalósíthatósági lehetőségek szerint folyamatosan ellenőrzött, gördülő közlekedési átfogó terv szintjein kell összevetni az egyes projektek forrásigényeit egymáshoz viszonyított fontosságukkal, társadalmi hasznukkal." Kétségeket ébreszt azonban, hogy olyan óriásberuházásoknál, mint az M0 vagy az M3 tervezett további szakaszai, vagy akár a fővárosi közlekedésfejlesztési tervek, ilyen összehasonlításoknak még a nyomai sem találhatók."
(Lélegzet, 1995/10.)
"Mindenképpen újra kell gondolni a privatizációs többletbevétel felhasználásáról született döntést, s a végső szót szakértői vizsgálatok után kellene kimondani — nyilatkozta lapunknak Nagy Sándor, az MSZP országos országgyűlési képviselője. ... A döntés előtti szakértői elemzéseknek a lehetséges hatások széles körét kell megvizsgálniuk, s erre érdemes 1-2 hónapot is fordítani — mondta. Az M3-as autópálya példáján ez azt jelentené, hogy ki kell mutatni a beruházás közvetett és közvetlen hasznát, annak hatását az észak-magyarországi régió gazdasági potenciáljára, mennyi új munkahely és ennek következtében mekkora többletkereslet keletkezik, s figyelembe kell venni az utóbbinak a külkereskedelmi mérlegre gyakorolt esetleges hatásait is."
(Magyar Hírlap, 1996. január 9.)
"De miért ne költhetné Magyarország a megszerzett privatizációs bevételeket kizárólag felhalmozásra? Például útépítésre, távközlésre, vállalati beruházások támogatására, környezetvédelemre — vagyis a vagyoncsökkenést ellensúlyozó vagyonképzésre?
Természetesen ez lehetséges, sőt, kívánatos is. Feltétel azonban, hogy ez a vagyonképzés optimális legyen, olyan, amilyen a gazdasági növekedést leginkább szolgálja. Ha kimutatható például, hogy az M3-as autópálya kizárólag állami forrásokból történő gyorsított ütemű megépítése olyan növekedési energiákat szabadít fel, amelyek enélkül nem lendülnének mozgásba, és egyszersmind számszerűsíthetőek azok a makroszintű, tovagyűrűző, külső hatások, amelyek egyébként a szóban forgó beruházás saját üzemi szintű megtérülését oly mértékben megnövelik, hogy annak így számított hozama meghaladja a kockázatmentes állampapírokét, akkor meg kell építeni ezt az autópályát a privatizációs bevételekből. Ha viszont ez nem áll fenn, akkor a vagyonképzés nem lesz optimális.
Az M3-as autópálya példája azért jó, mert üzemi szinten alig van ennél kidolgozottabb projektünk. És még ennél a tervnél sem készült olyan számítás, amelyik eme beruházás makrogazdasági hatékonyságát az alternatív befektetési lehetőségek haszonáldozatával való egybevetés alapján mérlegelte volna."
Bokros Lajos
(Népszabadság, 1996. január 5.)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.