kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport 1996. évi munkaprogramja

I. Általános
1.Javítjuk tájékoztatási tevékenységünket a lakosság, a sajtó és a döntéshozók felé egyaránt. Ezen belül fontos feladat a LÉLEGZET további megjelentetése, egyelőre hírlevélként, havonta 8 oldalon.
2.Továbbra is megtartjuk kéthetenkénti üléseinket.
3.Jelentősen növeljük tagjaink számát.
4.Javítjuk együttműködésünket a többi hazai és külföldi környezetvédő szervezettel.
5.Folyamatos kapcsolatot tartunk az érintett tárcák és egyéb hatóságok illetékeseivel.
6.Különös figyelmet fordítunk a népegészségügyi, környezetegészségügyi kérdésekre.
II. Közlekedés
Kampányt szervezünk a fővárosi tömegközlekedés javításáért.
Folytatjuk kampányunkat a vasútért.
Szorgalmazzuk a tranzitforgalom egyre növekvő mértékű áthelyezését a közútról vasútra.
Tanulmányt készítünk:
- Magyarország közlekedéspolitikájáról, különös tekintettel a környezeti szempontokra;
- a fővárosi közlekedés környezetbarátabbá tételének lehetőségeiről.
Tanulmányt fordítunk magyarra és jelentetünk meg
- a városi közlekedés környezetbarátabbá tételének lehetőségeiről,
- a forgalomcsillapításról.
Folyamatosan figyeljük az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíja felhasználásának alakulását, és szükség szerint javaslatokat teszünk ezzel kapcsolatban.
Nemzetközi kampányt szervezünk a további magyarországi autópálya-építések leállításáért.
Figyelemmel kísérjük a kormányzat, az országgyűlés és a helyi önkormányzatok tevékenységét a közlekedés terén, és véleményt nyilvánítunk, javaslatokat dolgozunk ki a környezetvédelmet is érintő kérdésekben.
Figyelemmel kísérjük a közlekedéspolitika gyakorlati alakulását országos és helyi szinten, és szükség esetén véleményt nyilvánítunk, javaslatokat dolgozunk ki.
Elősegítjük a társadalmi részvétel erősítését a közlekedést érintő döntéseknél. Ezen belül aktívan részt veszünk a Budapesti Közlekedési Fórum munkájában, valamint a közlekedési tárca mellett folyó érdekegyeztetésben is.
Fokozottabb figyelmet fordítunk a zöldterületek védelmére, különös tekintettel a közúti gépjárművek okozta növényzetkárosításokra.
Folytatjuk tájékoztató tevékenységünket a közlekedés külső költségeinek megismertetésére, és szorgalmazzuk, hogy ezeket fokozatosan építsék be az árakba.
Folytatjuk tevékenységünket a városi forgalom csillapításáért, és ezen belül különösen a parkolásszabályozás és a 30 km/h sebességkorlátozású övezetek bevezetéséért, és általában a gyalogos közlekedés feltételeinek javításáért.
Javítjuk együttműködésünket a kerékpáros szervezetekkel a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása érdekében.
Figyelemmel kísérjük a kormány és az önkormányzatok területfejlesztési politikáját, különös tekintettel a közlekedés alakulására. Folyamatosan értékeljük az eredményeket, és észrevételeinket, javaslatainkat eljuttatjuk az érintettekhez.
Bővítjük és elmélyítjük nemzetközi kapcsolatainkat, különösen az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetséggel és annak tagszervezeteivel, valamint a közlekedéssel foglalkozó más környezetvédő szervezetekkel.
III. Energia
Folytatjuk szakmai és tájékoztató tevékenységünket az energiaárakkal és az energiaszektor privatizációjával kapcsolatban, különös tekintettel az energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelésére.
Folytatjuk energiahatékonysági felvilágosító tevékenységünket, főleg a pedagógusok és tanulók körében.
Elősegítjük a társadalmi részvétel erősítését az energiapolitikát érintő döntéseknél. Ezen belül továbbra is aktívan részt veszünk az Energetikai Érdekképviseleti Tanácsban.
Javítjuk együttműködésünket azokkal a hazai és külföldi szervezetekkel és intézményekkel, amelyek e téren támogatják munkánkat.
IV. Költségvetés és adórendszer
Folytatjuk szakmai és tájékoztató munkánkat a költségvetés és az adórendszer környezetbarát átalakításáért.
Az 1997. évre is elkészítjük alternatív költségvetési javaslatainkat.
Szorosan együttműködünk azokkal a személyekkel és szervezetekkel, amelyek elképzelései e téren hasonlóak a Levegő Munkacsoportéhoz.
(Elfogadta a Levegő Munkacsoport közgyűlése Budapesten, 1995. december 16-án.)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.