kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Andor utca vagy(?) Hamzsabégi út?

A Lágymányosi híd megnyitása után erősen megnőtt a forgalom a XI. kerületi Hengermalom utcában és az Etele úton, a Dél-budai tehermentesítő útnak (egérút) a 70-es úttól, illetve az M1-M7 autópályáktól való kiépítése következtében pedig az addig csendes Andor utcában is. Az egérútnak a l00-as útig történő meghosszabbítása után ez a forgalom még fokozódni fog. Napközben már így is gyakoriak a dugók.
A torlódásokat az Andor utcai iparvágány megszüntetésével és az út 2*2 sávosra történő kiépítésével akarják megszüntetni. A megnövekedett forgalom miatt szükségessé vált zajvédő fal és növénysáv telepítésére viszont helyszűke miatt nincs lehetőség.
Az Andor utcaiak sérelmesnek érzik az életkörülményeiket rontó változásokat — a megnövekedett zajt és levegőszennyezést —, ezért december 2-án civil szervezetet alapítottak a helyzet megoldásának elősegítésére.
Az Andor utcai Környezetvédő Egyesület követelései között szerepel a forgalomcsillapítás és a súlykorlátozás. Ezeket a törekvéseket a Levegő Munkacsoport is messzemenőleg támogatja. Az Andor utcaiak ugyanakkor azt is hangoztatják, hogy véleményük szerint szükséges lenne kiépíteni a Hamzsabégi utat, mivel ott — ha a park helyére építenék az utat — valamivel nagyobb lenne a védőtávolság az út és a lakótelepi házak fala között.
A Levegő Munkacsoport számára azonban elfogadhatatlan minden olyan javaslat, amelynek az a célja, hogy újabb nagy forgalmú utakat építsenek a XI. kerületben. Ezek csak még tovább növelnék a kerületen áthaladó gépjárművek számát, hatalmas összegeket vennének ki (növekvő adók formájában és egyéb módokon) az állampolgárok és a vállalkozók zsebéből, pusztítanák a már egyébként is súlyosan megfogyatkozott zöldterületeket, és összességében nézve még elviselhetetlenebbé tennék az itt lakók életét.
Egy út megépítése a Hamzsabégi úti park helyén a Lágymányosi hídtól a Budaörsi útig jelentős többletforgalmat terhelne a Budaörsi útra (ahol már most is mindennaposak a közlekedési dugók), ami azzal az eredménnyel járna, hogy az autósok nagy része éppen a tehermentesíteni kívánt útvonalakat (Andor utca, Etele út, Hengermalom utca stb.) venné igénybe.
Az Andor utca kiszélesítésével itt is csak tovább növekedne a forgalom. Az iparvágány megszüntetésével még az addig környezetbarát módon, sínen szállított árumennyiség is kamionokra kerülne, tovább növelve a zajt, a rezgéseket és légszennyezést. A Levegő Munkacsoport azt javasolja, hogy az Andor utcára, az Etele útra és a Hengermalom utcára csak annyi forgalmat engedjenek, amennyi torlódásmentesen áthaladhat rajtuk. (Ez forgalomtechnikai eszközökkel kis költséggel megoldható.)
A Hamzsabégi út megkímélésének nem szükségképpen kellett volna maga után vonnia a Hengermalom út, Etele út és Andor utca ilyen mértékű forgalmi megterhelését. Kellő kitáblázással és egyéb közlekedésszervezési eszközökkel az átmenő forgalom nagy része az M0-sra lenne terelhető. Miért nem teszik ezt a hatóságok? Sokak szerint az útépítésben érdekelt csoportok vannak a háttérben...
Bízunk abban, hogy az egymással párhuzamos utcák (az Andor utca, a Hengermalom utca—Etele út és a Hamzsabégi út) lakosai nem egymás kárára akarnak eredményt elérni, hanem közös összefogással jutnak el a mindenki számára kedvező megoldáshoz.

Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.