kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A mellékvonalak újjáéledése
Vasúti turizmus


Az utóbbi években a vasúti mellékvonalakon nagymértékben csökkent a személy- és teherforgalom. Az eredményesség romlása miatt a kormányzat a mellékvonalak egy részének bezárására tett többször is kísérletet, de szerencsére ezek a tervek a helyi lakosság, az önkormányzatok és a környezetvédő mozgalmak ellenállása miatt meghiúsultak. Azonban ne áltassuk magunkat: amennyiben a mellékvonalak gazdasági mutatói nem javulnak a közeljövőben, úgy a vasút-leépítési szándékokkal újra találkozni fogunk. (Ne felejtsük el, hogy a 2900 km vasútvonal bezárására vonatkozó 1994-es kormányhatározatot még nem vonták vissza.)
Látva az ország és a MÁV pénzügyi helyzetét, ezek a vonalak pár éven belül nem számíthatnak komolyabb felújításokra ill. fejlesztésekre, így az adott körülmények között kell megtalálnunk a kitörési pontokat. Nem véletlenül használom a többes számot, hiszen az életben maradás egyik feltétele, hogy a helyi lakosság, így természetesen a környezetvédelmi szervezetek is bekapcsolódjanak a helyi vasutak működtetésébe. A társadalmi részvétel erősítése elősegítheti a vasútvonalak kedvezőbb társadalmi megítélését, ötletdúsabb vezetését, olcsóbb, de az utasok igényeihez jobban alkalmazkodó szolgáltatások bevezetését stb.
Az előremenekülés egyik módja lehet a turistaforgalom vasútra "csábítása". A turisták az adott területet, így annak természeti értékeit alaposabban meg akarják ismerni. Nem törekednek tehát gyors utazásokra, s ez a kis sebességgel, de szép vidékeken közlekedő vasúti járatoknak kifejezetten kedvező. Természetesen szükséges bizonyos vasúti szolgáltatások színvonalának az emelése, de ezek kivétel nélkül olyan beruházások, amelyek nem igényelnek jelentős pénzügyi befektetést.
Partnerségi kapcsolatok és a vasútra épülő turizmus stratégiájának kialakításában nagymértékben segíthet az a program, mely a brit Know-How Fund és a MÁV Rt. támogatásával, s a szintén brit Közlekedés-kutatási és Információs Hálózat, valamint Utazás Élményekért közlekedési és idegenforgalmi cégek szakmai irányításával indult ez év októberében.
A program céljai:
— Segítségnyújtás a helyi vasutak turisztikai lehetőségeinek megismeréséhez, fejlesztéséhez.
— A fenntartható turizmus elterjesztésének támogatása.
— A vidék gazdasági fejlődésének elősegítése.
— Új együttműködési formák kialakítása a MÁV alkalmazottai, az önkormányzatok, a vállalkozók és a társadalmi szervezetek között.
A program négy részből áll, melyből kettő már lezajlott. Az első lépcső azon három vonal kiválasztására irányult, melyeken a programot elsőként kívánják a gyakorlatban megvalósítani. A választás a Nyíregyháza-Dombrád-Balsa, a Balas-sagyarmat környéki, valamint a Győr-Veszprém vonalakra esett. A második állomás egy országos konferencia megrendezése volt, mely áttekintést adott a helyi vasutak és a fenntartható turizmus területén szerzett nyugat- és közép-európai tapasztalatokról, valamint a vasúti turizmus magyarországi megvalósíthatóságát vizsgálta. A harmadik lépcső három térségi műhelymunka lesz — 1997 januárjában és februárjában —, ahol az érdekelt felek olyan konkrét, lépésekre lebontott programot fognak összeállítani a vasúti turizmus fejlesztése érdekében, melyet meg is kívánnak valósítani. A negyedik állomás egy konferencia, ahol a program résztvevői értékelik a három vonalon végzett munka eredményeit, s ismertetik az ország többi mellékvonalán is hasznosítható tapasztalatokat.
Végül szeretném kiemelni, hogy a szervezők számítanak a környezetvédelmi szervezetek aktív közreműködésére. Célszerű bekapcsolódnunk, hiszen egyrészt helyi tudásunkkal, tapasztalatainkkal, szellemi és fizikai munkánkkal hozzájárulhatunk a vasútvonalak megmaradásához, másrészt a program során partnerségi kapcsolatok kialakítására nyílik lehetőségünk önkormányzatokkal, vállalkozókkal, helyi vasutasokkal. Az együttműködés hosszabb távon is gyümöl-csözővé válhat: más területeken is hatékonyabbá, eredményesebbé teheti munkánkat.
További információ kérhető Pordány Saroltától a 214-5849-es budapesti telefonszámon.
Kelemen Zoltán
(Ipoly Unió)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.