kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Téglagyári adalékok

Ezúttal a cím nem az agyagba gyúrt anyagokra, hanem a levegőszennyezés ügyéhez tartozó dokumentumokra utal.
A téglagyár március 11. óta újra üzemel és bűzölög, vonzva magához a sáros teherautók sokaságát. Április harmadikán forgalomszámlálást végeztünk. A Rókus utcán délután fél három és fél négy között 43 teherautó, 5 személyautó és egy motorbicikli haladt át. Ebből csupán hat jármű volt, ami nem a gyárba ment.
Sajnos a történet első írásos anyagai már 1993-ból származnak. Eleinte önálló próbálkozások történtek az ügyben, egyéni bejelentések, megkeresések formájában az ÁNTSZ, illetve az akkori önkormányzat felé, minden eredmény nélkül.
A közös probléma hozta össze azt a csapatot, amely a Solymári Tiszta Levegőért Mozgalom névre hallgat. Elkezdtük az adatgyűjtést. Először aláírásokat gyűjtöttünk. 217 személy adta nevét nyomatéknak az ügy komolyságához. Ez kevésnek bizonyult, ezért kérdőívek készültek, amelyet szintén száz főnél többen töltöttek ki. Ez kicsit részletesebb tájékoztatást nyújtott arról, hogy ki milyen körülmények között találkozott a bűzzel, mióta érzi, okoz-e panaszt, és ha igen, milyen természetűt. Ez még mindig nem volt elég. Okvetlenül szakhatósági orr kellett. Minden állítás, aláírás és egyéb tett hiábavaló különben. Nem vagyunk szavahihetőek.
A Budai ÁNTSZ-nek végre sikerült tetten érnie a szagot '95-ben, és ezt írásban is rögzítették, így öltött testet a panasz. Ezután írtunk Dr. Kovács Árpád helyettes államtitkár úrnak a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumba. Itt Rózsahegyiné Csapó Olga kapta meg az ügyünket, ő pedig a Környezetgazdálkodási Intézetet hívta segítségül.
Újra nyomatékkal kértük az ÁNTSZ Pest Megyei Intézetében Dr. Molnár Kornéliát, hogy éljen hatósági jogkörével, és hozzon határozatot a téglagyár ellen, mivel a téglába kevert különböző anyagok használatára nincs engedélyük. A technológiaváltást nem jelentették be, ennélfogva nem is engedélyezték ezt a tevékenységet, tehát illegális, jogtalan. Ezért ez a tevékenység leállítható. Mellékeltük a Soproni Egyetem tájékoztatását, amelyet az adalékként használt faforgács, szárítás és égetés közben lejátszódó kémiai folyamatainak megismerése miatt tartottunk szükségesnek
Dr. Virágh Zoltán az Országos Közegészségügyi Intézetből, a helyettes országos tisztifőorvos megbízásából, — miután az ÁNTSZ anyagaiból tájékozódott — látogatást tett az üzemben. A gyár igazgatójától, Bognár Jánostól korrekt felvilágosítást kapott a termelésről. Készített egy feljegyzést a gyárban tapasztaltakról, a felhasznált gáz és adalékanyagok mennyiségéről. Az irat azt is tartalmazza, hogy ő maga is érezte többször a bűzt.
Virágh doktor figyelmét a térségben még szoba jöhető üzemekre is kiterjesztette, majd így fogalmazott jelentésében: "A panaszosok által jelzett levegőszennyezettséget nagy valószínűséggel a Vasút úti, Sport utcai lakóterület közelében működő téglagyár füstgázai okozzák, amit az érintett polgárok a rendkívül rossz telepítés, a sajátos földrajzi környezet, a megváltoztatott technológia, az alacsony kémény miatt bizonyos meteorológiai viszonyok között valóban érezhetnek és kifogásolhatnak."
Készült egy levél a Buda Környéki Ügyészségnek, amely továbbította azt a Pest Megyei Főügyészségnek. ők a Buda Környéki ÁNTSZ-t kérték fel intézkedésre. Innen a megyei ÁNTSZ-hez küldték az anyagot. Ennek lett az eredménye egy mérőkocsi kiküldése, amely nem azt mérte, amit kellett volna. Látnunk kellett, hogy ez nem vezet eredményre, ezért a Legfelsőbb Ügyészséghez fordultunk. Itt megtörtént az iratanyag begyűjtése.
Az önkormányzat hatósági ellenőrzést rendelt el '97 február 28-ára. Jelen voltak az ÁNTSZ, az Elsőfokú Környezetvédelmi Felügyelőség , a polgármesteri hivatal és a gyár képviselői, valamint a Levegő Munkacsoport környezetvédelmi szakértője, Dr. Radó Dezső egyetemi docens. Dr. Radó Dezsőt csak azután engedték a gyár területére, miután a polgármester úr elfaxoltatott a gyárba egy, a számára kiállított szakértői megbízást. A gyár bejárása így sem folyt zavartalanul, csak miután Szalay Gábort, a lakosság képviselőjét eltávolították.
A gyár átadta a szakhatósági engedélyeit, melyek még az adalékanyag nélküli égetésre vonatkoznak. Az adalékos gyártásra, illetve az újraindításra vonatkozó iratanyag még mindig hiányzik. (A gyár mégis üzemel.) A vezérigazgatónő utalt arra, hogy az Ipari Minisztériumban jártakor nem korlátozták a gyárban folyó tevékenységet. Az önkormányzattal együtt (kérve a technológia felülvizsgálatát, különös tekintettel a 37 térfogatszázalék szerves adalékanyag használatára) a szakminisztériumhoz fordultunk. Jelenleg folyik ügyünk vizsgálata.
Időközben elkészült Dr. Radó Dezső jelentése a bejárásról, melyben rámutat, hogy az elvégzett mérés csak részleges volt, és nem teljes üzemmódban történt, valamint hogy a gyártástechnológia során a bűzös anyagokon kívül sokkal veszélyesebb dioxinok keletkeznek, amelyek daganatkeltőek, súlyosan mérgező hatásúak.
"Figyelembe kell venni, hogy a téglagyártás addig volt szennyezésmentes, míg hagyományos agyagtechnológiára épült. Amióta azonban műanyag, papíriszap és ismeretlen eredetű faforgács kerül felhasználásra adalékanyagként, potenciális veszélyt jelent a környezetre" — olvashatjuk Dr. Radó Dezső levelében. A téglagyár vezetősége őt sem fogadja el szakembernek a témában.
Egyes vélemények szerint a szag "csak" füstgáz, és ahol gázzal fűtenek, ott szag is van, ezzel nincs mit tenni. Nem kell magasabb kémény, sem füstgázmosó. Miért költöztünk ide, ha tudtuk, hogy itt téglagyár van? Tényleg, miért? Lehet vízből és agyagból mérget keverni? Ha tudtuk volna, biztos nem jövünk ide, bár a régebben itt lakókon ez sem segített volna.
Solymári Tiszta Levegőért MozgalomJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.