kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport ülésein történt

Az alábbiakban a Levegő Munkacsoport 1998. november 27i, december 11-i és 1999. január 8-i üléseinek legfontosabb eseményeit foglaljuk össze.
Lukács András elmondta, hogy amióta 7 évvel ezelőtt elkezdtük készíteni költségvetési javaslatainkat, az 1998. év tekinthető az egyik legsikeresebbnek. Úgy tűnik, hogy a Kormány az általunk is helyesnek tartott irányba mozdult el. A Lélegzet 1998/12. számának 7. oldalán ismertetett intézkedéseken felül még meg kell említeni egy összhatásában talán szerény, de mindenképpen jelzésértékű törvénymódosítást is: 25%-kal emelték az erőszak és pornótartalmú művek adóját (az ún. kulturális járulékot). Ez egyúttal a Levegő Munkacsoport nagy sikere is, mivel Mádi László, az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának alelnöke a mi kezdeményezésünkre nyújtotta be törvénymódosítási javaslatot.
Megvitattuk a Környezetvédelmi Minisztériumban kialakult állapotokat. Aggodalommal tölt el bennünket az a tény, hogy a tárca helyzete az átszervezések és elbocsátások során meggyengült, és érdekérvényesítő képessége a Kormányban számottevően csökkent.
Áttekintettük a Központi Környezetvédelmi Alap (KKA) körül kialakult helyzetet. Elfogadhatónak tartjuk a KKA beolvasztását a központi költségvetésbe, mivel ez áttekinthetőbbé teszi az egész költségvetési rendszert. Ugyanakkor elengedhetetlennek tartjuk, hogy az új feltételek között növekedjen a környezetvédelemre fordítható összegek felhasználásának hatékonysága, a források összege és erősödjön a nyilvánosság, átláthatóság és kiszámíthatóság a pénzek elosztásánál és felhasználásánál. Ennek megfelelően javaslatot készítettünk az alap utódjának számító Környezetvédelmi alap célfeladatok felhasználási szabályaira.
Örömmel fogadtuk a döntést, hogy a Monokon nem építenek akkumulátor-feldolgozó üzemet. Mivel más szervezetekkel párhuzamosan a Levegő Munkacsoport is készített szakvéleményt a témáról és fellebbezett a Környezetvédelmi felügyelőségnek a létesítményt engedélyező határozata ellen, a döntés a mi sikerünk is.
Megvitattuk az Esztergom és Párkány közötti Duna-híd újjáépítésének környezeti hatásait. A Levegő Munkacsoport egyetért a híd megépítésével, hiszen — alapszabályának megfelelően — támogat minden olyan kezdeményezést, amely az emberek és országok közötti kapcsolatok javítását szolgálja. Ugyanakkor aggódik amiatt, hogy a híd olyan gépjármű-forgalmat gerjeszthet, amely szennyezi a környezetet és veszélyezteti a helyi lakosság egészségi állapotát. Annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a kedvezőtlen helyzetet, szükségesnek tartjuk menetrendszerinti autóbusz-forgalom megteremtését a hídon, és a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik közlekedésének tilalmát (értesüléseink szerint ezeket az elképzeléseket az Esztergomi Önkormányzat is támogatja). Ugyanakkor meg kellene azt is vizsgálni, hogy milyen módon lehetne csökkenteni a városban a gépjármű-forgalmat (forgalomcsillapítás, a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, esetleg hídpénz bevezetése az új hídon a gépjárművek számára). Az átmenő személyforgalom csökkentését szolgálhatná a MÁV esztergomi vonalának korszerűsítése, a szolgáltatások színvonalának javítása, a kapcsolódó autóbusz-közlekedéssel való jobb összehangolása és őrzött kerékpár-tárolók létesítése az állomásokon.
Megtárgyaltuk a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű tervezett füstgáz-mosójával kapcsolatban kialakult helyzetet. A lakosság egészségének védelme érdekében szorgalmazzuk a füstgáz-mosó mielőbbi megvalósítását.
Beliczay Erzsébet és Schnier Mária beszámolt a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács munkacsoport-értekezleteiről. Úgy határoztunk, hogy a továbbiakban is részt veszünk a BAFT ilyen jellegű munkájában.
Elhatároztuk, hogy 1999. február 19-én és 20-án tanácskozást rendezünk civil szervezetek részére Budapest és környékei környezeti állapota javításának lehetőségeiről.
Állásfoglalást fogadtunk el a Budapest északi részén tervezett újabb Duna-hidakkal kapcsolatban (ld. a 17. oldalon!).
Schnier Mária beszámolt a XVIII. kerületi önkormányzat által rendezett fórumról, amelyen az M0-s és az Ipartelepi feltáró út megépítésének lehetőségeit vitatták meg.
Az Asztmás és Allergiás Gyermekek Budapesti Egyesületének kezdeményezésére támogatásunkról biztosítottuk az Első Asztma Világnap (1998. december 11.) magyarországi eseményeit.
Meghallgattuk több budakeszi lakos beszámolóját a Vadaspark melletti erdő kivágásának és a terület beépítésének terveiről. Úgy döntöttünk, hogy támogatjuk a helyi lakosság küzdelmét az erdő megóvására.
(Az ülések jegyzőkönyvei — amelyeket Békássy Csaba vezet — a Levegő Munkacsoport és a Budapesti Városvédő Egyesület irodájában megtekinthetők.) Az Európai Környezetvédelmi Iroda tagja lettünk
Az Európai Környezetvédelmi Iroda tagja lettünk
Az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB/BEE) 1998 novemberében tartott közgyűlése levelező tagjának választotta a Levegő Munkacsoportot. (Ez az első lépés a teljes jogú taggá váláshoz.) Tagságunk a nagyszámú környezetvédő társadalmi szervezetet tömörítő EEB-ben lehetőséget nyújt nemzetközi kapcsolataink bővítésére és az információcsere javítására is.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.