kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Hivatalos vélemények az alternatív költségvetési javaslatokról

Folytatjuk az előző számunkban megkezdett válaszlevelek közlését, melyeket a minisztériumok az alternatív költségvetési javaslatainkra küldtek.
Megköszönöm az 1999. évi költségvetési törvényjavaslat kialakításához küldött ajánlásaikat. Egyetértek az ajánlásokban kifejeződő azon szemlélettel, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal ésszerűen kell gazdálkodni, s a pazarló fogyasztással szemben a takarékosság váljék domináns értékké!
Az élőmunka közterheinek mérséklését illetően a kormányzat már nyilvánosságra hozta elképzeléseit, melyek egyebek mellett a családok helyzetének stabilizálását és a foglalkoztatás bővítését kívánják segíteni. A családi támogatások egyes elemeinek módosítása tekintetében még folynak a szakértői egyeztetések, de összességében a támogatások mértéke a Kormány szándékai szerint növekszik.
Nyilvánosságra került a Kormánynak az öregségi nyugdíjak emelésére vonatkozó javaslata is, melynek kiindulópontja a nyugdíjak reálértékének megőrzése, s ez egybeesik az Önök ajánlásával.
Segítő szándékú javaslataikat ismételten megköszönöm.
Üdvözlettel:
Harrach Péter
szociális és családügyi miniszter
A Levegő Munkacsoport dr. Kékesi László helyettes államtitkár úrnak küldött javaslatait érdeklődéssel fogadtuk, a benne kifejtett gondolatokat gondosan áttanulmányoztuk. Kezdeményezésüket hasznosnak ítéljük, és ezúton is megköszönjük a minisztériumi munka segítését.
A Pénzügyminisztériumban jelenleg készül az 1999. évi, megalapozott és jóváhagyott tervezési paramétereken nyugvó költségvetési törvényjavaslat. A költségvetési törvény kialakításának ezen stádiumában csak bizonyos, esetlegesen egyeztetett, költségvetési kiadásokat csökkentő tételek figyelembe vételére van lehetőség.
Hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy az Önök által előterjesztett javaslatok irányultsága sok tekintetben megegyezik a Kormány prioritásaival, mint például az élőmunkát terhelő közterhek és a környezetvédelmi adók témájában. Ezen álláspont a kormányzati elsődlegességen kívül megfelel az Európai Unió elképzelésének is, mely szerint a környezetvédelmi adóreformot, azaz a környezetet súlyosan szennyező és a megújíthatatlan erőforrásokat felhasználó tevékenységek fokozottabb adóztatását az élőmunkát terhelő adók egyidejű csökkentése mellett kellene végrehajtani. Ennek megfelelő teret biztosítottunk az 1999. évi költségvetési törvényjavaslatban is.
A szociális ellátás, az egészségügy, a kulturális alapfeladatok korszerűsítése mind meghirdetett kormányzati prioritások, amelyek fokozatos érvényesítése középtávú költségvetéspolitikában értelmezhető, és ezeken a területeken a Kormányzat törekszik a reálnövekedés megvalósítására.
Megítélésünk szerint a Levegő Munkacsoport javaslatai túlzott mértékben alapozódik a belső kereslet élénkítésére, nem véve figyelembe a világgazdasági krízis esetleges kiszélesedésével járó kockázatokat. Jelen esetben különös óvatosságra int a költségvetési politikát alapvetően meghatározó veszélyességi pontok értelmezése, amelynek fontosságát a Kormány úgynevezett zárolt tartalékban kívánja kifejezésre juttatni.
Az általános forgalmi adót érintő javaslatuk figyelemre méltó, azonban a villamos energia és a földgáz ÁFA-besorolásakor nem csak szakmai, hanem politikai és társadalmi megfontolásokkal is számolni kell. Igaz, hogy jelenleg a villamos energia és a földgáz ára Magyarországon alacsonyabb az Európai Unió tagállamaiban megfigyelhetőknél, azonban az árak meghatározásakor a magyar jövedelem- és árviszonyokat kell mérlegelni. A javasolt adóemelés elsősorban a lakosságra róna további terheket, a hozzá kapcsolódó kompenzációs rendszer kidolgozása csak hosszabb időtávon lehetséges. A felvetett probléma orvoslása nem az általános forgalmi adózás körében várható, mivel a villamos energia és a földgáz 25%-os körbe sorolása nem járna a kívánt árnövekedéssel; az Európai Unió 77/388/EGK Direktívája az általános forgalmi adóról lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a villamos energiát és a földgázt kedvezményes ÁFA-kulccsal kezeljék (12. cikkely (3)/b) pont); az energiaadók bevezetése, az adómértékek meghatározása részletes vizsgálatokat és elemzéseket igényel.
A jövedéki adózás területén az eddigi gyakorlat a benzin és a gázolaj jövedéki adójának a fogyasztói árszínvonal-növekedés 80%-át elérő növelése volt. Ez a valorizációs politika az infláció mérséklését és a feketegazdaság visszaszorítását is célul tűzte ki, mindkét területen pozitív eredménnyel. A jövő évre előrejelzett alacsonyabb, 11%-os éves infláció lehetővé teszi, hogy az üzemanyagok jövedéki adója az infláció szintjének megfelelő legyen. Az emelés tervezett mértéke a gázolaj esetében 11%, míg a benzin jövedéki adója az árszínvonal-növekedést meghaladóan, 13%-kal emelkedik majd. Ennél nagyobb adóemelés várhatóan az infláció csökkenését gátolná, és káros kihatással lenne a legális forgalomra is.
A Kormány a jövő évi adóemelésekre tett javaslattal egyidőben döntött az ólmozott motorbenzin forgalmazásának 1999. január 1-vel történő megszűnéséről. Ez az intézkedés környezetvédelmi szempontokat is szolgál, ahogyan a gázolaj jövedéki adójának 1999-től az osztrák adómértékkel egy szintre való emelése is (75,00 Ft/l, a jelenlegi osztrák adómérték 73,05 Ft/l). Ezzel együtt meg kell jegyezni, hogy az Európai Unió tagországai többségében alacsonyabb jövedéki adó vonatkozik a gázolajra, mint a motorbenzinre, a brit gyakorlat tehát kivételnek tekinthető. A gázolaj/motorbenzin jövedéki adójának aránya Magyarországon 87,8%, szemben a német 63,27%-kal, tehát az egységesítés ezekhez az országokhoz képest előrehaladottabb állapotban van.
A Levegő Munkacsoport részletes javaslataiban foglaltakkal kapcsolatosan kívánatosnak tartjuk a kompetens szaktárcákkal folytatott konzultációt.
Üdvözlettel
Beszteri Sára
főosztályvezető
Pénzügyminisztérium Forgalmiadó és Vám Főosztály
Dr. Chikán Attila gazdasági miniszter úr megbízásából köszönetemet fejezem ki Önnek az államháztartási reformról, valamint az 1998. évi állami költségvetési törvényhez készített és s számunkra megküldött kiadványaikért.
Az első olvasatban történő áttanulmányozás azt bizonyítja, hogy a megfogalmazott javaslatok sok tekintetben közel állnak a tárcánk szakértőinek gondolkodásához. Hasznosnak tartanám azt, hogy ezekről a gondolatokról az Önök Szövetségének képviselői a Gazdasági Minisztérium szakértőivel véleményt cseréljenek és a javaslatok tartalmáról, megalapozásáról konzultációt folytassanak.
Üdvözlettel:
Dr. Bagó Eszter
helyettes államtitkár
Gazdasági MinisztériumJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.