kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport ülésein történt

A Levegő Munkacsoport 1999. szeptember 10-i ülésén az alábbi témákat beszéltük meg:
• J. Halász Judit beszámolt a Fővárosi Önkormányzat által rendezett Parlagfű Szakmai Napról, amelyre a Levegő Munkacsoportot is meghívták. Elhangzott, hogy a felmérések adatai között ellentmondások vannak (a csökkenő borítottságról való jelentés ellenére a levegő pollentelítettsége fokozódott). A Fővárosi Önkormányzatnak vannak tervei a probléma megoldására, de nehézséget okoz, hogy hiába büntethető a különböző tulajdonban lévő telkeken gondozatlanság miatt a parlagfű elterjedése, a bírságolást bürokratikus szabályok akadályozzák. Halász Judit és több környezetvédő aktivista áldozatos munkával évek óta igen komoly segítséget nyújt a hatóságoknak azzal, hogy rendszeresen járják a fővárost és környékét, megfigyelve a parlagfű előfordulásait, és felmérésük eredményéről jelentést tesznek. Ezzel tulajdonképpen államigazgatási feladatot látnak el.
• Az Ürömi Baráti Társaság elnevezésű környezetvédő egyesület részéről Schiller Imre számolt be az elmúlt évben helytelenül végrehajtott csatornaépítés során kitermelt több száz köbméter különböző, nem tisztázott összetételű föld védett természeti területen való deponálásával kapcsolatos fejleményekről. A kivitelezőt feljelentették emiatt, és szeptember 16-án bírósági szakértő részvételével hivatalos helyszíni bejárást tartanak. Kérésére a Levegő Munkacsoport képviselője is részt vesz a bejáráson.
• Dr. Radó Dezső ismertette a Főpolgármesteri Hivatalban tartott konferencián elhangzott egyik beszámoló tartalmát, melyet egy angol szakértői csoport tartott Budapest levegőszennyezettségének mérési módszereivel kapcsolatban. Lényeges hiányosságokat tapasztaltak a jelenleg működő rendszerben mind a műszerek kialakítása, minősége és az adatok feldolgozása tekintetében. Úgy határoztunk, hogy ezeket az észrevételeket leírjuk és közzé tesszük, remélve, hogy intézkedések történnek a helyzet javítására.
• J. Halász Judit elmondta, hogy az Érden, lakóterületen működő környezetszennyező üzem tulajdonosa fellebbezett a bezáratási határozat ellen. Az ügy másodfokon vár elbírálásra. Az üzem továbbra is a hivatalos munkaidőn kívül végzi az engedélyben nem szereplő vegyi anyagokkal való munkafolyamatokat, melyek az egészségre ártalmas kibocsátást eredményezik, és egyéb fondorlatokkal is igyekszik meghiúsítani az ellenőrzést. A hatóságok hozzáállása továbbra sem felel meg egyértelműen az ilyen esetekben elvárhatónak. A Levegő Munkacsoport a jövőben is segítséget nyújt a szennyezés megszüntetése érdekében. Ezen felül fellépünk azon sajnálatos gyakorlatot ellen, mely szerint a szennyező üzemeket önbevallás alapján bírságolják, és az előre be nem jelentett hatósági ellenőrzések eredményéről készített jegyzőkönyvet az ellenőrzött intézménynek módjában áll aláírása megtagadásával érvénytelenné tenni.
• Az érintett lakosság részéről beszámoltak a XIII. kerületi Röppentyű utcában tervezett MOL benzinkút elleni tiltakozásukról. A lakosság szószólójának ismertetése alapján megállapítottuk, hogy a szóbanforgó benzinkút terve nem felel meg a BVKSZ azon követelményének, mely legalább 50 méterben szabályozza az üzemanyagtöltő állomások telekhatára és a lakó- , oktatási, stb. funkciót szolgáló épületek közötti távolságot. Az új jogszabálynak megfelelően tehát a lakosság jogszerű kifogással élhet.
• Schnier Mária felhívta a figyelmet arra a veszélyre, mely a korábban épült lakótelepek zöldterületeit fenyegeti, amikor új építmény elhelyezése kapcsán a BVKSZ (Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat) előírásai szerint felül kell vizsgálni a lakótelep rendezési tervét. A felülvizsgálat során ugyanis az OTÉK (Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) 42. paragrafusa által életidegen módon előírt parkolóhely-számot kell az új szabályozási tervben biztosítani. Ezt helyszűke miatt legtöbb esetben csak olyan mélygarázsok formájában tudják megoldani, amelyek miatt a lakótelepek többévtizedes fákat tartalmazó parkjait a tervekben leírtak szerint meg kell szüntetni. A föld alatti építmények tetején elhelyezett földrétegben pedig nem fejlődhet ki fákat tartalmazó növénytársulás, mivel nincs kapcsolata az altalajjal. (Sajnos a BVKSZ ezt nem ismeri el, annak ellenére, hogy az egyeztetési eljárás során írásbeli szakértői véleményt adtunk. Az OTÉK egyeztetési eljárása során is kifejtettük a parkolási előírásokkal kapcsolatos ellenvéleményünket.)
• A Környezetvédelmi Minisztériummal való kapcsolataink alakulásáról szólva Lukács András elmondta, hogy több jelentős környezetvédő társadalmi szervezet — köztük a Levegő Munkacsoport — újabb nyilatkozatot adott ki a tapasztalt szakemberek sorozatos elbocsátása és egyéb, a környezetvédelem ügyét rendkívül hátrányosan befolyásoló intézkedések miatt, követelve Pepó Pál miniszter lemondását.
• Szentpétery Éva felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a Magyar Közlekedési Klub szeptember 20-án lakossági és szakmai fórumot rendez a Budai Vigadóban a budai alsórakparti út szélesítésének tervéről. Dolinszky Tamás, a Fővárosi Közgyűlés Környezetvédelmi Bizottság munkatársa egy másik, sajnos időpontban ezzel ütköző lakossági fórumra hívott meg bennünket, melyet a Viziváros rendezési tervének módosításával kapcsolatban szerveznek. Úgy határoztunk, hogy az MKK által szervezett rendezvényre összpontosítunk, ahol képviselni fogjuk a Levegő Munkacsoport már korábban kialakított álláspontját.
• Lukács András beszámolt arról, hogy Katona Kálmán közlekedési miniszter levélben válaszolt arra a beadványunkra, amelyben a Káposztásmegyeri Környezetvédők Köre Egyesülettel (KKKE) együtt javasoltuk a peren kívüli megegyezést, amennyiben a minisztérium elfogadja a lakosság minimális követeléseit az M0-s autóútnak a Káposztásmegyeri lakótelepet hátrányosan érintő bekötőútjával és csomópontjával kapcsolatban. A miniszter érveink tulajdonképpen egyetlenegy követelésünket sem fogadta el. Úgy határoztunk, hogy pert ezek után fenntartjuk, és sajtónyilatkozatot fogunk kiadni ezzel kapcsolatban. Továbbá büntetőfeljelentést teszünk a Btk. természetkárosításra vonatkozó (281.) paragrafusa alapján a homoktövis természetvédelmi terület és tőzeglápok tönkretétele miatt. Megvizsgáljuk azt a lehetőséget is, hogy hanyag kezelés miatt is büntetőfeljelentést tegyünk, ugyanis a 20 milliárd forintba kerülő beruházás közlekedésszervezési, környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt haszontalannak, sőt károsnak tartjuk. Folytatjuk az együttműködésünket az Európa Parlament ombudsmanjával is, aki a Levegő Munkacsoport, a KKKE, a Közép- és Kelet-Európai Bankfigyelő Hálózat és az ITDP bejelentése alapján folytat vizsgálatot az ügyben. A helyi lakosságot minderről hírlevélben tájékoztatjuk a KKKE-vel közösen.
• Schnier Mária elmondta, hogy három észrevétel érkezett arra az állásfoglalásunkra, amelyet több érintett szervezet kérésére a nyár folyamán velük együtt kidolgoztunk az M0-ssal kapcsolatban. Az állásfoglalást az Ürömiek Baráti Társasága kivételével (akik nem tudtak egyhangú álláspontot kialakítani a kérdésről) a Levegő Munkacsoport minden tagszervezete és számos más szervezet is jóváhagyta. Így azt hamarosan eljuttatjuk a döntéshozókhoz és a sajtónak.
• Megbeszéltük a Bukarest utcai távolsági autóbuszpályaudvar Etele térre való kitelepítésének előnyös és hátrányos következményeit. Felemlítettük, hogy a Levegő Munkacsoport nem az Etele térre történő kitelepítést javasolta, hanem azt, hogy a villamosvonalat vigyék át Kelenföldi pályaudvar felett és a Budaörsi útnál biztosítsanak átszállási lehetőséget az autóbuszokról. Az Etele téri csomóponttal kapcsolatban elhibázottnak tartottuk azt, hogy indokolatlanul nagyok az átszállási távolságok VOLÁNBUSZ járatai, a BKV-buszok, a villamosok, illetve a vonatok között. Szorgalmazzuk ezen helyzet megváltoztatását.
• Vargáné Judit röviden beszámolt arról a bécsi kongresszusról, amelyet neves közgazdászok, újságírók részvételével rendeztek az igazságos társadalmi rendről. A rendezvény többek között a pénzügyi rendszer tarthatatlanságáról, az általános eladósodás miatti gazdasági robbanásveszélyről tett súlyos megállapításokat. Megállapodtunk, hogy a témát a következő ülésünk utolsó napirendi pontjaként részletesebben megtárgyaljuk, és megvizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogy külön összejövetelt tartsunk a témáról, ahol Síklaky István koncepcióját is megvitatnánk.

Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.