kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Tisztább levegőt Budapestnek!

Többször említettük, hogy a távfűtés jövője nem egyszerűen eldönthető gazdasági kérdés, még nem is csak szociális probléma, hanem sok egyéb szempontból is vizsgálandó. A Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft. még 1992-ben készített egy tanulmányt "Budapest levegőminőségi helyzetének alakulása a Fővárosi Távfűtő Művek távhőellátási tevékenységének függvényében, különös tekintettel a belterületek bekapcsolására" címmel (107/1999.). Ebből idézünk néhány megállapítást annak reményében, hogy a város- és honatyák a főváros levegőjéért aggódókkal együttérezve fognak döntéseket hozni a távfűtés jövőjével kapcsolatban.
A vizsgálatot két állapotot feltételezve készítették el. Mi lenne, ha a távfűtést teljesen megszüntetnék a fővárosban, illetve milyen hatása lenne a levegő minőségére, ha a belső városrészeket távfűtéssel látnák el?
Az alábbi fő megállapításokat tették a tanulmány készítői:
Nemzetközi összehasonlításban Budapest közepesnél kissé szennyezettebb nagyváros. A belváros helyzete azonban ennél még kedvezőtlenebb. A mérési eredmények szerint minden szennyezőanyag tekintetében a városközpont, a Nagykörút és a Duna által határolt terület a legszennyezettebb.
A levegőszennyezettség kialakulásához a közlekedés mellett a fűtésből származó légszennyezés is jelentősen hozzájárul, mivel ez az emisszió alacsony forrásokon keresztül közvetlenül a légzési térbe kerül. (Gondoljunk csak egy viszonylag szűk, függőfolyosós, parapetkonvektoros bérpalotára inverziós vagy anticiklonos meteorológiai helyzetben. Szerk.)

A belváros távfűtéssel való ellátása esetén az alábbi változások következnének be:
A belterületeken a kén-dioxid- szenynyezettség kb. 50%-kal, a nitrogén-oxidok okozta szennyezettség 10-15%-kal, a szén-monoxid-szennyezettség 20-25%-kal csökkenne.
• A levegőminőség-javulás a város legsűrűbben lakott és leglátogatottabb területein összességében kedvező hatást fejtene ki.
• Számszerű becslést alkalmazva a belvárosban a légúti megbetegedések száma 25%-kal, a keringési megbetegedések száma 10%-kal csökkenhet.
• A légszennyezettség mérséklődése kedvező hatást gyakorolna a korróziós károk csökkentésére, és javítaná a főváros idegenforgalmi vonzerejét is.
A belváros levegőminősége abban az esetben, ha nem lenne a fővárosban távhőszolgáltatás, a következőképpen alakulna:
• A kén-dioxid-szennyezettség 10—50%-kal, a nitrogén-oxidok koncentrációja 15—20%-kal a szén-monoxid-koncentráció 200—700 µg/m 3 értékkel növekedne.
• A szennyezőanyag-koncentrációk növekedése miatt kedvezőtlen meteorológiai helyzetekben számolni kellene a London-típusú füstködök megjelenésével. A rendkívül magas szén-monoxid-koncentrációk gyakorlatilag napirenden tartanák a szmogriadó készültségi fokozatának kockázatát.
• A levegőminőség romlása az egészségkárosodások jelentős növekedését okozná. A távfűtésből kikapcsolt területeken a légúti megbetegedések száma 30%-kal, a keringési rendszer betegségei 20%-kal növekednének. Várható lenne a légúti rákos megbetegedések számának növekedése is.
• A levegőminőség jelzett mértékű romlása nagy mértékben rontaná a főváros környezeti állapotát, amelynek a fentieken kívül kedvezőtlen idegenforgalmi következményei is lennének.
A tanulmány alátámasztja azt a több éve hangoztatott véleményünket, hogy más nagyvárosok mintájára a fővárosnak az egészséges környezeti állapot helyreállítása érdekében építési keretszabályozásban kellene előírni, hol lenne kötelező a távfűtés. (Ilyen a Világörökség és általában az intézményi területek, nagyobb összefüggő létesítményegyüttesek.) Ugyanakkor pedig meg kellene kezdeni a megvalósításhoz szükséges műszaki feltételek kiépítését.

Beliczay Erzsébet


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.