kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Energiahatékony mezőgazdálkodási rendszerek

Mostanában egyre gyakrabban fordul elő, hogy a boltban vásárolt alma, paradicsom teljesen ízetlen. Ilyenkor gyerekeim, akik először egy nyugati út alkalmával csalódtak az egyformán csábító kinézetű, de vízízű termékekben, aggódva kérdezik: vajon nem fogjuk-e az EU egyen-fajta, egyen-méret, egyen-ízetlenség gyakorlatát kritika nélkül átvenni?
Míg a bevásárlóközpont-barát gyümölcsökről kül- és belföldön egyaránt megvan az emberek véleménye, addig e tendencia energetikai következményeiről jóval kevesebben gondolkoznak el. Sokan nem tudják, hogy az iparszerűen termelt áruk költségét a fogyasztói ár mellett nemcsak a költségvetési támogatásokon keresztül fizeti meg az (uniós) állampolgár, de a fokozott környezetszennyezésben is. Az ízletes helyi fajták kiszorulásán, a vegyszerek káros mellékhatásain túl az energiák pazarló használata is bizonyított.
A hetvenes évek elején készítették el az első mezőgazdasági energiamérlegeket, amelyek összehasonlították a növekvő termelési energiafelhasználást (input) a termékek energiatartalmával (output).
Az alábbiakban részleteket közlünk Ángyán J. — Menyhért Z. (szerk.), "Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás" című 1998-ban megjelent könyvéből.
Bonyolult feladat a különböző tevékenységek energiaigényének, energiatartalmának meghatározása. E számításokhoz azonban jó közelítésekkel szolgálnak az alábbi táblázat átlagértékei.
Fontosabb mezőgazdasági ráfordítások energetikai sarokszámai (Lünzer, 1982)
Ráfordítás Energiatartalom (J/egység)
Emberi munka 2 MJ/óra
Hatóanyag, üzemanyag, fűtőanyag 50 MJ/kg
Gépek előállítása 80 MJ/t
Gépek javítása 30 MJ/t
Szállítás 5 MJ/tkm
Trágyázás N P K Ca 80 MJ/kg 31 MJ/k g 10 MJ/kg 2 MJ/kg
Növényvédőszer (hajtóanyag) 115 MJ/kg
Vetőmag (nemesítés és szaporítás) Energiatartalom x 2
Szárítás (1% nedvességtartalomcsökkentés) 130 MJ/t
Elektromos áram Energiatartalom x 3
Szerves és iparszerű farmok növénytermesztési energiabefektetésének összehasonlítása

(Kcalx1000/Acre) (USDA, 1980) * Megtakarítás (%)= (iparszerű — szerves)/iparszerű×100 Búza1:őszi búza az USA északnyugati államaiban Búza2:őszi búza az USA északkeleti államaiban
Az ökológiai gazdálkodás fosszilis energiaigénye jóval alacsonyabb az iparszerű termelésnél. Jelentős, 15—58% energiamegtakarítást mutatnak a fenti, Egyesült Államok-beli energiafelhasználási mérleg adatai.
Az ipari technológiák bevezetésének következtében a terméseredményekben megjelenő energia mennyisége nő. Az iparszerű termelés produktivitása mintegy 200-szor nagyobb, az iparosítás előtti állapothoz viszonyítva. Ez a hatalmas változás a termésnövekedésnek és annak köszönhető, hogy a gépek lényegesen energiahatékonyabban termelnek, mint az emberi munkaerő. A hatékonyságot azonban legjobban a munkaerő kihasználásának mértéke és az állattenyésztés aránya befolyásolja.
Különböző termelési rendszerek energiamérlege

Forrás: 1. Bayliss-Smith, 1982, 2. Lünzer, 1981 * = a forrás ezt az adatot nem közli
Az energiahasznosítás aránya az iparosítás mértékével fordítottan arányos. Figyelemre méltó azonban — különösen, ha a fenntartható termelési módokra gondolunk —, hogy az iparosítás előtti és a részben iparosított területek mutatói igen hasonlítanak egymáshoz. Az iparszerű mezőgazdasági termelési rendszerek energiahasznosítási arányát Mizgajski (1988) és Giampietro et al. (1992) 1:1 és 1:3 közötti értékeknek találta.
Az energiabevitel marginális hatékonyságának változása növekvő ráfordítási szinteken

"Értelmesnek" csak azok a rendszerek tekinthetők, ahol egységnyi pótlólagos ráfordításnövekedéssel még legalább egységnyi hozamnövekedés érhető el.
(Megjegyezni kívánjuk, hogy a ráfordítás, illetve hozamnövekedés közötti arány "értelmességét" országonként eltérően kellene mérlegelni. A foglalkoztatás, a vidék lakosságmegtartó funkciója és egyéb ma még kevéssé számszerűsített externáliák jelentősen módosíthatják ezeket az adatokat. A szerk.)
Drótposta: angyanj@svr-sun.ktg.gau.hu http://www.ktg.gau.hu/KTI/publi.html

Beliczay Erzsébet


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.