kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport ülésein történt

A Levegő Munkacsoport szeptember 24-i és október 8-i ülésein az alábbi témákkal foglalkoztunk:
Dr. Farkas Ildikó ismertette a pollentelítettség országos megfigyelő hálózatának működését. Többen beszámoltak arról, hogy hazánkban hatalmas területek szennyezettek parlagfűvel. A pécsi Környezetünkért Alapítvány egyik aktivistája beszámolt parlagfű-mentesítési programjuk sikertelenségének okairól, amelyek sajnos általánosak országszerte. Az önkormányzatoknak a megműveletlen területek kaszálására nincsenek anyagi forrásaik. A költségvetés tartalékalapjából szükséges lenne erre forrásokat elkülöníteni, és tárcaközi bizottságnak kellene koordinálnia a hatékony parlagfű-irtás feladatát. Kilátás van arra, hogy új növényvédelmi törvény kerül az Országgyűlés elé. Lehetséges az is, hogy a bírságok tételeit megemelik, és a bírság az önkormányzatoknál maradna, továbbá, hogy a kényszerkaszálások árát ráterhelnék a birtokra. A Miniszterelnöki Kabinetirodától parlagfű-ügyben írott levelükre a társadalmi szervezetek biztató választ kaptak. A Levegő Munkacsoport október 12-én tanácskozást szervez a témáról a Környezetvédelmi Minisztériumban.
Az M0-s autóút keleti szektorának nyomvonalával kapcsolatban megtárgyaltuk a XVII. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi és Mezőgazdasági, valamint Terület- és Városfejlesztési Bizottságának összevont nyílt ülésén történtek tapasztalatait. A Levegő Munkacsoport részéről Dr. Radó Dezső vett részt szakértőként, aki előadta, hogy a környezeti hatásvizsgálat alábecsült forgalmi adatokat vesz alapul, így kisebb zajszintet és levegőszennyezést jeleznek előre, és elégtelen mértékű védelmi szükségletet határoznak meg. Nem veszik figyelembe az egyes szakaszoknál az uralkodó széljárás hatását, a 30 perces szennyezési értékekre vonatkozó szabvánnyal dolgoznak, mert az magasabb értékeket tartalmaz, mint a 24 órás, és egyéb olyan trükköket alkalmaznak, amelyek elfedik a várható következmények mértékét. Leszögezte, hogy az M0s keleti szektorát valóban szükséges megvalósítani, de a lakott területektől jóval nagyobb távolságra, mint ahogyan az a jelenlegi tervekben szerepel. A rákoskerti környezetvédő aktivisták elkeseredetten tapasztalták, hogy az önkormányzati bizottságok tagjainak többsége nem állt melléjük, és a nyomvonal lakóterületekhez közel eső, hivatalos változata mellett foglalt állást.
A XVIII. kerületi Sallai utca esetét is megtárgyaltuk az M0s keleti szektorának kapcsán. A Levegő Munkacsoport nem támogathatja a javaslatot, miszerint az itteni szörnyű, óránként 100-l50 járművet kitevő kamionforgalmat más lakott területek útjaira kellene elterelni, de a helyzet súlyosságára való tekintettel munkatervet dolgoz ki a jelenség okainak megszüntetésére (hatékony lépések a vámudvarok, kamionterminálok lakott területen kívülre való telepítésére, az M0-s keleti szektorának a lakott településeket megfelelő távolságban elkerülő módon történő mielőbbi megvalósításának előmozdítására stb.).
A XIII. kerületi Pap Károly utca—Röppentyű utca—Országbíró utca által határolt területen létesítendő benzinkút terve ellen küzdő lakosság tanácsunk szerint írott levelére az önkormányzat elutasító válaszában arra hivatkozott, hogy a BVKSZ előírásai nem vonatkoznak olyan területre, ahol arra érvényes részletes rendezési terv van érvényben. Ezzel kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy mivel a kerületi önkormányzatoknak a BVKSZ-t annak több tervezési fázisában volt alkalmuk megismerni, az elfogadási procedúra pedig hosszú időt vett igénybe, és a hatályba lépés még további 4 hónapot, jó előre felkészülhettek a kilátásba helyezett új szabályozásnak meg nem felelő benzinkút tervek jóváhagyásával... Úgy döntöttünk, hogy a nehézségek ellenére segítséget nyújtunk a benzinkút létesítésének megakadályozására.
Ignéczi Tibor (LAKSZ) jelentős sikerről számolt be az Erzsébetvárosi Civil Tanács megválasztásával kapcsolatban. A 9 tagú testületbe öt jelöltjük jutott be, így megnövekedtek esélyeik az érdekérvényesítésre. A Civil Tanács tagjai ugyanis tanácskozási joggal vehetnek részt az önkormányzat valamennyi bizottságának ülésén, sőt, a testületi üléseken is. Elhatároztuk, hogy a VII. kerület példájára hivatkozva a többi kerületek önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatába is megpróbáljuk belefoglaltatni és megvalósíttatni a társadalmi szervezetek részvételének ezt a formáját.
Megvitattuk az MTV Közalapítvány Kuratóriuma elnökéhez intézendő, egyes közszolgálati műsorok megszüntetését kifogásoló levél tervezetét. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy kérjük, ne csökkentsék, hanem lehetőség szerint növeljék a környezet- és természetvédelmi műsorok arányát, és tartsák meg az e területen dolgozó tapasztalt szakembereket.
Gellért Miklós (Árpádföldi Polgárok Érdekközössége) megemlítette, hogy szeptemberben "Európai autómentes nap"ot tartottak, amelyen még Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke is kerékpárral ment munkába. Javaslatára elhatároztuk, hogy megtesszük az előkészületeket arra, hogy jövőre Magyarország is csatlakozzon ehhez a megmozduláshoz, mivel ez jelentősen hozzájárulhatna a lakosság környezeti tudatosságának javításához.
Schnier Mária és Lukács András szólt a fővárosi tömegközlekedés súlyos helyzetéről. Annak érdekében, hogy erre felhívjuk a közvélemény és döntéshozók figyelmét, valamint hogy konkrét javaslatokat tegyünk a megoldásra, a Lélegzet októberi számához külön 4 oldalas mellékletet fűzünk. Úgy döntöttünk, hogy anyagi lehetőségeinktől függően új kampányt kell indítanunk a tömegközlekedés érdekében.
Lukács András elmondta, hogy a Levegő Munkacsoport szakértői testülete idén ősszel is dolgozik a jövő évi költségvetési javaslatain. E téren biztatóan alakulnak kapcsolataink a Pénzügyminisztériummal és a Miniszterelnöki Hivatallal. Sajnos, anyagi nehézségek miatt az idén nem tudunk olyan átfogó elemzéséket és javaslatokat kidolgozni, mint korábban.
Lukács András beszámolt arról, hogy őt, Haraszthy Lászlót (WWF) és Schmuck Erzsébetet (MTVSZ) fogadta Torgyán József földművelődésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az FKGP elnöke. A jó hangulatú találkozón a környezetvédő szervezetek képviselői elmondták a környezetvédelmi tárca működésével kapcsolatos súlyos kifogásaikat. A miniszter úr egyetértett azzal, hogy a kialakult helyzet tarthatatlan, és megígérte, hogy intézkedik a kedvező változások érdekében. Azt is hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja Magyarország környezeti állapotának mielőbbi lényeges javítását.

Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.