kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Az Auchan-per eredményei
Legfelsőbb Bíróság: környezetveszélyeztetés esetén a gazdasági előnyök nem mérlegelhetők

1999. május 13-án megszületett a csak Auchan-perként ismert bírósági eljárásban a Legfelsőbb Bíróság jogerős másodfokú ítélete, és ezzel pont került egy különös és hazánkban eddig ismeretlen jellegű jogi vita végére.
A per röviden az alábbiakkal jellemezhető: a Levegő Munkacsoport, mint országos működési területű környezetvédő szervezet a Ptk. 341.§-a (fenyegető kárveszélytől való eltiltás) és a környezetvédelmi törvény 99.§-a alapján polgári pert indított a Pest Megyei Bíróságon az Auchan Hypermarket építője és a terület tulajdonosa, a Hyper Immo Kft. ellen annak érdekében, hogy a bíróság tiltsa el az alperest a környezetveszélyeztetéstől.
A felperes álláspontja szerint az áruház megépítése veszélyezteti Budaörs környezetét, illetve a majdan működő létesítmény károsítani fogja azt, miveljelentős zöldterületet pusztít el, valamint a megnövekedett gépkocsiforgalom nagyobb zajszintet és nagyobb légszennyezettséget okoz. Ez természetesen a lakosság egészségében, életminőségében is káros hatásokat vált ki, és egyéb tényezők (megnövekedett forgalom miatti nagyobb menetidő a munkába járáshoz stb.) is kedvezőtlen irányba hatnak majd.
A legnehezebb feladat természetesen a bizonyítás volt. Hogyan bizonyítsunk valamit, ami majd a jövőben fog bekövetkezni? Hogyan igazoljuk ma számokkal, mérésekkel alátámasztva azt, ami még csak eztán fog megtörténni? Az általunk választott megoldás a következő volt: mutassuk be, hogy egy bevásárlóközpont építése milyen okfolyamatokat indított el másutt, és csak azt kell igazolni, hogy ez minden esetben be is következett, s akkor nem vitás, hogy itt is be fog. Ennek érdekében a felperes számos tanulmányt csatolt, melyek ebben a tárgykörben készültek.
Az alperes — logikusan — a kezdetektől támadta a keresetet, egészen onnan, hogy a felperes perbeli legitimációját is megkérdőjelezte: vajon indíthat-e egyáltalán ilyen pert a Levegő Munkacsoport. Majd azt vitatta, hogy alperesként neki kellene szerepelnie az ügyben, hiszen nem az építtető, hanem a vásárlók okozzák az esetleges zavarást és szennyezést, így tévedésből került alperesi helyzetbe.
A bíróság elsőfokú ítéletében kimondta: bár a felperes a per megindítására jogosult és az alperest is helyesen nevezte meg, a kereseti kérelem megalapozatlan, mivel mérlegelve az Auchan megépítésével együtt járó előnyöket és hátrányokat, az előnyök meghaladják a hátrányos hatásokat, a központos környezetszennyezés nem teszi ellenjavallttá a megépítést, és egyébként is: a hipermarketek építése világtendencia.
A felperes persze fellebbezett, akárcsak az alperes, és mindkét fél a maga teljes igazának elismertetését várta a Legfelsőbb Bíróságtól. Az LB az elsőfokú ítéletet hagyta helyben, annak indokolását azonban koncepcionálisan átfogalmazta, és ezzel véleményünk szerint a környezetvédelmi jog fejlődését segítette elő.
A másodfokú ítélet kimondja ugyanis: tévedett az elsőfok, amikor műszaki szakértői támogatás nélkül ítélte meg a környezetszennyezés mértékét és találta azt elfogadhatónak az előnyökhöz képest; kimondta továbbá, hogy a környezetvédelmi törvény alapján indított eljárásban környezetveszélyeztető tevékenység körében egyáltalán nincs helye a gazdasági előnyök mérlegelésének. Ami végülis a kereseti kérelem elutasításához vezetett, az a bizonyítottság hiánya volt: a felperes nem tudta megfelelő szakértői véleményekkel alátámasztani álláspontját a konkrét helyzetre vonatkozóan, és szakértői bizonyításra indítványt sem tett (a költségek ismeretében ez talán nem meglepő).
Talán már a jogban nem jártas olvasónak is feltűnik két további jogi győzelem: a kereshetőségi jog megadása egy társadalmi szervezet részére, és annak elfogadása, hogy jogilag a terület tulajdonosa részéről fenyeget a kárveszély akkor is, ha ténylegesen nem is ő okozza a kárt. Van az ítéletnek még egy rendkívül fontos tanulsága: nem eleve kizárt egy perben, hogy a környezeti tényezők a gazdaságiak fölé is kerekedhetnek, csupán megfelelő háttér és szakértői bizonyítás kérdése a siker. Ez pedig már "csak" az erőforrásokon múlik; viszont még mindig előnyösebb ez a helyzet, mintha azt mondanánk: a környezetvédelem érdekei eleve másodlagosak.
(EMLA)

Kiss Csaba Dr


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.