kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Adó-módosítási javaslataink

A Levegő Munkacsoport az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette, amelyeket eljuttatott az Országgyűlés illetékes bizottságaihoz.
1. Javasoljuk, hogy ne kerüljenek elfogadásra a NATO-val kapcsolatos adómentességek. A törvényjavaslat által előirányzott adómentességek ugyanis olyan rejtett támogatásnak minősülnek, ami véleményünk szerint ellentétes az államháztartásról szóló törvény előírásaival. Az így adott támogatások összege rejtve marad a döntéshozók és a közvélemény előtt, akik ilyen módon nem kapnak megfelelő tájékoztatást a közpénzek felhasználásáról. A NATO számára is nehéz lesz tárgyszerűen kimutatnunk az e célra fordított összegeket, ami a NATO rosszallását is kihívhatja. Mivel a honvédelemmel kapcsolatos tevékenységek komoly hatást gyakorolnak környezetünkre, környezetvédelmi szempontból is fontos ismerni a honvédelemre fordított összegek nagyságát.
2. Az üzemanyagok jövedéki adója a törvényjavaslat szerint 7%-kal emelkedne. Ez elmarad az idén várható mintegy 10%-os inflációtól, és így a környezetszennyezés közvetett támogatását jelenti. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy az üzemanyagok jövedéki adója az infláció mértékének megfelelően emelkedjen, illetve a gázolajé azt meghaladó mértékben, hogy csökkenjen a különbség a benzin és a gázolaj adója között.
3. A cigaretta jövedéki adójával kapcsolatban a szigorúbb (A) változat elfogadását szorgalmazzuk.
4. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a gépjárműadó mértékét a törvényjavaslat változatlanul hagyja. Véleményünk szerint indokolt lenne a gépjárműadó emelése mind a belföldi, mind a külföldi gépjárművek esetében.
5. Célszerűnek tartanánk az alábbi termékek és szolgáltatások átsorolását a kedvezményes áfa-kulcsból a normál (25%-os) áfa-kulcsba:
— ásványi tüzelőanyagok,
— elektromos energia,
— rovarölők, gombaölők, külsőleg alkalmazandó fertőtlenítő szerek, gyomirtók stb.,
— pelenkabetét (eldobó).
— villamos energia- és gázellátás,
6. Az energiákra vonatkozó, az 5. pontban javasolt áfa-emeléseket a családi pótlék és a nyugdíjak megfelelő mértékű emelésével, a közintézményeknek és közszolgáltatásoknak nyújtott támogatások növelésével, valamint az energiahatékonyságot szolgáló beruházások támogatásával lenne célszerű kompenzálni.
7. A törvényjavaslattal ellentétben szükségesnek tartjuk, hogy a hőhasznosító napkollektor és a napkollektor továbbra is a kedvezményes áfa-kulcs alá tartozzon.
8. Javasoljuk, hogy a külföldi kiküldetések napidíjára egységes (a jelenlegi legmagasabb) személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék befizetése valósuljon meg.
9. Javasoljuk a hirdetések kulturális járulékának emelését.
10. Javasoljuk a bányajáradék emelését.
11. Javasoljuk a személygépkocsik fogyasztási adójának emelését.
12. Javasoljuk a környezetvédelmi termékdíjak emelését.
13. Javasoljuk a földvédelmi járulék emelését.
14. A fenti javaslatok megvalósításából származó többletbevételek egy részét — a Kormány programjának megvalósítása érdekében is — a munkabért terhelő adók, illetve járulékok csökkentésére lenne célszerű felhasználni.
Fenti javaslataink részletes indoklását a Levegő Munkacsoport és a KKDSZ "Ajánlások az 1999. évi állami költségvetési törvényjavaslathoz és a 2000. évi költségvetési koncepcióhoz" című tanulmánya tartalmazza. A tanulmányban — amelyet már korábban elküldtünk minden országgyűlési képvielőnek — megjelöltük a módosítások konkrét, számszerű mértékét is.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.