kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Levélváltás áfa-ügyben

A Levegő Munkacsoport levelet küldött Orbán Viktor miniszterlenöknek és több miniszternek, amelyben a 12%-os áfa kulcs megtartása mellett érvelt. Levelünket, valamint az FVM válaszlevelét alább tesszük közzé.
A Pénzügyminisztérium javaslata szerint a jövő évben a kedvezményes áfa-mérték a jelenlegi 12%-ról 14 vagy 15%-ra emelkedne.
Ezt a szándékot azért is tartjuk elhibázottnak, mivel ez az intézkedés elsősorban az agrárgazdaságot, az élelmiszer-termelést sújtaná. A 12%-os áfa emelése rontaná a magyar gazdaság versenyképességét, mivel az érintett termékek hazai termelésének aránya jóval magasabb, mint az importé (a hazai fogyasztású élelmiszereknek — forintban kifejezve — mindössze csak kb. 15%-át importáljuk). Ez azért is különösen súlyos helyzetet idézne elő a mezőgazdaságban, mert az agrártermékek iránti a kereslet az utóbbi időben csökkent, és az áfa emelése tovább fokozná ezt a csökkenést.
Az áfa-mérték megtartásával a Kereskedelmi Világszervezet előírásaival összhangban védhetjük a hazai gazdaságot. Ez egyúttal környezetünk védelmét is jelentené, hiszen a helyi termékek fogyasztását ösztönözné a nagyobb szennyezéssel járó, távolabbról szállított termékek fogyasztásával szemben. Meg kell említenünk azt is, hogy több EU országban még a 12%-osnál is alacsonyabb áfa érvényes az élelmiszerekre.
A 12%-os áfa-emelése hátrányosan érintené a kulturális termékeket és szolgáltatásokat, valamint a környezetvédelmet is. Az emelést ezért is elfogadhatatlannak tartjuk.
Fel kell még hívnunk a figyelmet arra is, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 18. § (1) bekezdése kimondja: "A jogszabály megalkotása előtt — a tudomány eredményeire támaszkodva — elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdekösszeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit." Tudomásunk szerint a Pénzügyminisztérium nem végezte el ezeket, a törvény által előírt feladatokat, mielőtt a Kormánynak javasolta volna az általános forgalmi adóról szóló törvény említett módosítását. Ezért a PM előterjesztése — véleményünk szerint — törvényellenes.
Úgy véljük, hogy a 12%-os áfa emelése helyett az ország számára előnyös intézkedéseket is lehetne hozni a központi költségvetés helyzetének javítására. Erre vonatkozóan részletes javaslatot tettünk az Ajánlások az 1999. évi állami költségvetési törvényjavaslathoz és a 2000. évi költségvetési koncepcióhoz című tanulmányunkban, amelyet korábban már Önnek is elküldtünk.
Budapest, 1999. augusztus 5.
Ôszinte tisztelettel:
Lukács András
elnök

Tisztelt Elnök Úr!
Köszönettel vettük, hogy Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr részére, a kedvezményes ÁFA-kulcs 2000. évre tervezett emelése tárgyában írt levelét másolatban Dr. Torgyán József miniszter úr részére is megküldte. Külön is elismerésre méltónak tartjuk, hogy a kedvezményes, jelenleg 12%-os ÁFA-kulcs 14, vagy 15%-ra történő emelését kifogásolta, mivel ez a tervezett intézkedés többek között az agrárgazdaságot is súlyosan érintette volna.
Feltételezhetően az érintettek közös fellépése is hozzájárult ahhoz, hogy a tervezett adóemelési javaslat "lekerült a napirendről", illetve a jövő évben az nem valósul meg.
A minisztérium vezetése nevében kérem Elnök Urat, hogy ágazatunkat érintő kérdésekben észrevételeit a továbbiakban is szíveskedjék megtenni, amelyeket indokolt esetben figyelembe veszünk javaslataink összeállításánál.
Budapest, 1999. szeptember 10.
Üdvözlettel:
Dr. Tarján Zoltán
főosztályvezető
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Közgazdasági Főosztály
JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.