kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Világbank a magyar közúthálózatról

A Világbank 1999. évi országtanulmánya* részletesen foglalkozik Magyarország közlekedési ágazatával is. Az alábbiakban a tanulmánynak a közúthálózatról szóló részét idézzük.
"Az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészületeivel összefüggésben két téma vált sürgetően megoldandóvá a közúthálózat vonatkozásában: (1) a közúthálózat fenntartása és felújítása, valamint (2) a közutak finanszírozási rendszere. A már meglévő közutak nagy részét fel kellene újítani, illetve rendszeresen karbantartani, különösen az országos közúthálózat másodlagos útjait. Ezen túlmenően Magyarországnak meg kell erősítenie az elsődleges úthálózat egy részét is, hogy megfeleljen az EU azon követelményének, hogy az utak elbírják a 11,5 tonnás tengelyterhelésű járműveket (a KHVM 2000 km megerősítését javasolja, 150 híddal együtt).
Magyarország nagy hangsúlyt fektet az autópálya-építésekre, mint annak eszközére, hogy megfeleljen a TEN folyosókra vonatkozó fejlesztési javaslatoknak, valamint hogy felzárkózzon Nyugat-Európához. Magyarország ma 336 km autópályával rendelkezik, ami kevesebb, mint az EU átlaga a népességhez, illetve a nemzeti jövedelemhez viszonyítva. Azonban Magyarország egy főre jutó nemzeti jövedelme is alacsonyabb, mint az Európai Unióé. Ésszerűtlen lenne a túl gyors autópálya-építés az egyéb ágazatokban történő beruházások rovására. Fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben a TEN-folyosókra keresleti oldalról tekintünk (ahogy a teher- és személygépkocsik üzemeltetői nézik), akkor sokat lehet elérni kisebb kiadásokkal is. Először is a határátkelőkön lévő szűk keresztmetszeteket kell feloldani, ami tulajdonképpen már folyamatban van. Másodszor, az elmaradt fenntartási és felújítási munkákat kell elvégezni, hogy csökkenjenek a járműüzemeltetési költségek. Harmadszor, a már meglévő utakat és hidakat kell korszerűsíteni a sebesség, forgalmi kapacitás, teherbírás és közlekedésbiztonság vonatkozásában. Magyarországon viszonylag kevés a településeket elkerülő út, amely az átmenő és a helyi forgalmat egyaránt szolgálná. Ajánlatos lenne, ha a KHVM ezeket a korszerűsítéseket a folyosók teljes hosszára tervezné meg, mivel a lehetséges haszon nagy része elvész, amennyiben ezek a javítások szétszórtan történnek. Fontos megjegyezni, hogy a fenti megközelítés az összes magyar közúthasználót érintené kedvezően, akik közül sokan nem engedhetik meg maguknak a fizető autópályák használatát."
*Hungary — On the Road to the European Union. A World Bank Country Study, Washington, 1999. novemberJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.