kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek állásfoglalása a Szamos és a Tisza folyókon történt cianid-katasztrófáról

Alulírott környezet- és természetvédelmi társadalmi szervezetek mély megdöbbenéssel és sajnálattal értesültünk a hazánkat sújtó újabb szörnyű környezeti csapásról, a Szamos és a Tisza folyó élővilágának elpusztításáról. Ugyanakkor vállaljuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a katasztrófa súlyos hatásait csökkentsük, valamint hogy a katasztrófa előidézői ne kerülhessék el a felelősségre vonást és a kártérítés megfizetését. Ennek érdekében közreműködünk a közvélemény tájékoztatásában, a hazai és külföldi szervezetek mozgósításában, valamint a károk felmérésében és felszámolásában.
Egyúttal kérjük a Kormányt, hogy a katasztrófák elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény előírásainak megfelelően
· nyilvánítsa az érintett térséget katasztrófa sújtotta területté (7. §),
· biztosítsa a szükséges adatok gyűjtését, továbbá gyorsan és pontosan tájékoztassa a hazai és nemzetközi közvéleményt a katasztrófa hatásairól és a védekezés lehetőségeiről (1. §),
· az érintett intézményeket és szervezeteket a lehető legszélesebb körben vonja be a tájékoztatásba és a katasztrófa következményeinek elhárításába (2. §),
· hozzon létre Kormányzati Koordinációs Bizottságot (5. §),
· kérjen nemzetközi segítséget (6. §),
· biztosítson megfelelő anyagi fedezetet a katasztrófa elleni védekezésre, a következmények felszámolására (44—48. §-ok),
· haladéktalanul tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a károkat minél nagyobb mértékben azok okozója fizesse meg (44.§).
Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium elmúlt időszakban végzett tevékenységével kapcsolatban igen kedvezőtlenek a tapasztalataink, javasoljuk, hogy a Kormányzati Koordinációs Bizottság vezetésére és a katasztrófa elleni védekezés összehangolására a tárcától független kormánybiztost nevezzenek ki.
A mostani jóvátehetetlen katasztrófa nem tőlünk független természeti csapás, hanem az emberi kapzsiság, ostobaság és felelőtlenség egyenes következménye. Hasonló, sőt jóval nagyobb katasztrófák várhatóak a közeljövőben, amennyiben tovább halogatjuk a szükséges intézkedések meghozatalát. Meggyőződésünk, hogy a környezetünk és egészségünk védelmében teendő lépések megtételét nem a pénzhiány, hanem a politikai akarat hiánya és az elavult szemléletmód akadályozza. Hazai és nemzetközi kutatások ugyanis kimutatták, hogy a környezet, a természet védelmének és javításának érdekében hozott ésszerű intézkedések egyaránt elősegítik a nemzetgazdaság fellendülését és a lakosság életminőségének javítását is. A környezet- és természetvédő civil szervezetek számos részletesen kidolgozott javaslatot nyújtottak már át a Kormány részére ennek a célnak az érdekében. A Szamos és a Tisza katasztrófája sürgető erővel veti fel ezeknek a javaslatoknak a mielőbbi megvalósítását. Ehhez várjuk a közvélemény hathatós támogatását is.
Budapest, 2000. február 14.
Biokultúra Egyesület
Duna Charta
Duna Kör
Független Ökológiai Központ
Göncöl Alapítvány
Hajdúbszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör
Holocén Természetvédelmi Egyesület
Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédő Egyesület
Környezeti Tanácsadók Egyesülete
Környezetvédelmi Újságírók Társasága
Levegő Munkacsoport
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Természetvédők Szövetsége
Nimfea Természetvédelmi Egyesület
Világ Természetvédelmi Alap
Magyarországi Képviselete
JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.