kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Az Európai Bizottság kemény bírálata Magyarországnak a multik támogatása miatt

Az Európai Bizottság 2000. évi, Magyarországról szóló jelentésében komoly kifogásokat emel a külföldi tőkének, és ezen belül főleg a multiknak" nyújtott nyílt és rejtett támogatások jelenlegi gyakorlata ellen.
A bírálat azért is súlyos, mert a külföldi működő tőke támogatásának jelenlegi teljes rendszerét minősíti tarthatatlanak. Ez ugyanis alapjában torzítja a piaci versenyt: miközben a kis- és közepes méretű vállalkozásokat (kkv-k) hátrányos intézkedésekkel sújtja, addig a multikat átláthatatlan támogatások egész sorával részesíti kedvezményben. Fontos azt is megjegyezni, hogy ezeket a rejtett és nyílt támogatásokat sok esetben súlyosan környezetszennyező vagy ilyen tevékenységeket ösztönző cégek (például autógyárak, bevásárlóközpontok) kapják.
A bírálat súlyosságát mutatja az is, hogy a jelentés több mint 10 helyen kifogásolja ezeket a támogatásokat. Az Európai Bizottság éves jelentése Magyarország előrehaladásáról a tagság felé 2000" című dokumentum magyar nyelvű fordításából (kiadta az Európa Ház) konkrétan idézzük a vonatkozó részeket:
"A versennyel és az állami támogatásokkal összefüggésben az Európai Megállapodás (62. cikk) végrehajtását még mindig hátráltatja az a tény, hogy a magyar Alkotmánybíróság a versenypolitikára vonatkozó magyar végrehajtási szabályok egyes előírásait alkotmányellenesnek ítélte."
"A jelentős spekulatív célú tőkebeáramlás arra kényszerítette a központi bankot, hogy csökkentse a kamatokat..."
"Mindazonáltal számos kis- és közepes méretű vállalkozást viszonylag nagyobb adóteher sújt, mint a külföldi vállalatokat, mivel sok, a külföldi befektetőknek nyújtott kedvezmény nem elérhető a hazai tulajdonú cégek számára."
"További javulást kell elérni a hazai kkv-k részére nyújtott szolgáltatásoknál a pénzügyi szektor közvetítő szerepének növelése révén."
"A vámszabad-területi külföldi alapítású vállalatok termelése a teljes export 43%-át, a gépipari export 70%-át teszi ki."
"Ugyanakkor még mindig szükség van az adminisztráció erősítésére olyan speciális területeken, mint az állami támogatások kontrollja..."
"A termékek biztonsági ellenőrzése tekintetében Magyarországnak meg kell teremtenie a megfelelő vám- és piacfelügyeleti intézményrendszert, csakúgy mint a hatékony együttműködést az érintett hatóságok között, mivel pillanatnyilag a határokon nem valósul meg ez a biztonsági ellenőrzés."
"A határon átnyúló hitelműveletek és pénzmosás terén nem történt előrelépés. Legfőképpen nem történt az anonim számlák eltörlése, pedig a Csatlakozási Partnerség az új anonim számlák nyitásának tilalmát rövid távú prioritásként jelölte meg."
A Versenypolitika fejezet szinte egészét súlyos észrevételekkel tüzdelte tele az Európai Bizottság, amelyekből itt csak a követekezőket emeljük ki: Magyarország nem teljesítette a Csatlakozási Partnerségben meghatározott rövid távú prioritást, nem növelte a TVI-nek (az Állami Támogatásokat Vizsgáló Irodának) a támogatások ellenőrzésében betöltött szerepét és nem készített teljesen átfogó állami támogatási leltárt. (...) Az állami támogatásokat illetően, az új támogatások előzetes bejelentési kötelezettsége még nem teljesen átfogó (így különösen nem biztosított az önkormányzati támogatások vizsgálata). A hatályban lévő támogatásokkal kapcsolatban megjegyezendő, hogy azok részletessége és a jogközelítési program ütemezése nem kielégítő, így különösen az adókedvezmények formájában és az érzékeny szektoroknak nyújtott támogatások tekintetében."
"A Nemzeti Bank már folytat adatgyűjtést, de még nem hozta nyilvánosságra az 1997-re, illetve 1998-ra vonatkozó pénzügyi számlákat." (Az EU a jelentést 2000 novemberében zárta.)
"Az üzleti környezetben rejlő legfőbb problémák egyike a kkv-k számára a vállalati szféra adószerkezete, amely a nagy multinacionális cégeket kedvezményezi. Amíg az átlagos adóteher a multinacionális cégek számára 8%-os (beleértve az adómentességeket is), addig a kkv-k átlagos adóterhe 17% körüli."
"További lépések szükségesek ugyanakkor a vámszabadterületek szabályozása (...) tekintetében is."
Az "Összefoglaló értékelés" című fejezetben a jelentés kiemeli a következőket: Még további erőfeszítések szükségesek, különösen a megfelelő piacfelügyeleti rendszer fejlesztése, továbbá az adókedvezmények formájában nyújtott állami támogatások összehangolása érdekében. (...) Mindazonáltal a közigazgatás és a bíróságok további erősítése szükséges olyan sajátos területeken, mint az állami támogatások ellenőrzése"
A "Következtetések" című fejezet a legfontosabb teendők között megismétli és ezáltal megerősíti az Összefoglaló értékelés"-ben már szereplő megállapításokat.
Összeállította:

Pavics Lázár


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.