kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Kereskedelmi szólásszabadság?

A dohányreklámok betiltása kapcsán dohányipar képviselői egyebek mellett azt nyilatkozták, hogy ez az intézkedés sérti a (kereskedelmi) szólásszabadságot, ami ellentétes az Alkotmánnyal és a reklámtörvény előírásaival is.

A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény kimondja: Az Országgyűlés — a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny fenntartása érdekében — a fogyasztók tisztességes tájékoztatása, az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások érdekeinek védelme, valamint az áruk és a szolgáltatások értékesítésének előmozdítása céljából, a szakmai önszabályozás gyakorlatának jelentőségét elismerve, a gazdasági reklámtevékenység szabályozására a következő törvényt alkotja"
A gazdasági reklámok azonban természetükből adódóan a hirdetett terméknek vagy szolgáltatásnak kizárólag az előnyös oldalát mutatják be. Egy autóreklám például sohasem hívja fel a figyelmet a gépjármű-közlekedés súlyos környezeti és egészségügyi következményeire. A mosópor-reklámok soha nem említik azt a környezeti kárt, amelyet ezek a termékek okoznak az élővizek elszennyezésével. Az élelmiszer-reklámok általában nem adnak tájékoztatást arról, hogy az adott étel vagy ital fogyasztása mennyire hasznos vagy káros az emberi szervezetre. A példákat még hosszan sorolhatnánk. Tehát éppen a jelenlegi helyzetben sérülnek a fogyasztói érdekek, torzul a piaci verseny, elmarad a fogyasztók tisztességes tájékoztatása. Ezt a társadalom és a nemzetgazdaság számára hátrányos helyzetet úgy lehetne megváltoztatni, ha a reklámozó megfizetné az említett károkat, és ha megfelelő források állnának rendelkezésre a gazdasági reklámozóktól független társadalmi célú (fogyasztóvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi, közbiztonsági stb.) reklámok közzétételére. A dohányreklámok közzétevői azonban éveken keresztül semmit sem tettek a dohányzás káros hatásainak ismertetése érdekében, és a figyelmeztető feliratot is csak akkor helyezték el a reklámjaikon, amikor négy évvel ezelőtt a reklámtörvény ezt kötelezővé tette. Tehát éppen a dohányipar az, amelyik folyamatosan megsértette és továbbra is megsérti az Alkotmányt, amely kimondja (61. § (1) bekezdés): "A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van () arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje."
A dohányreklámok betiltásának témájával az Alkotmánybíróság is foglalkozott. Röviden idézünk 2000. október 31-én hozott, 37/2000. számú határozatából: "A valótlan kereskedelmi információk közlésének, illetve a valós információk elhallgatásának olyan, az emberi egészségre káros következményei is lehetnek, amelyek indokolttá teszik a közzététel korlátozását. Amíg egyéb esetekben a kifejezés szabadsága révén egy-egy valótlan kijelentés cáfolata orvosolhatja az esetleges sérelmeket, addig a hamis vagy megtévesztő reklám adott esetben visszafordíthatatlan következményekkel is járhat. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy határozott, hogy az emberi méltósághoz való jog és e jog szerves részét alkotó személyiség jogok, valamint a fogyasztók jogainak védelme érdekében szükséges lehet a kereskedelmi információközlés korlátozása. () a dohányreklámokat szabályozó normák vizsgálatakor a kifejezés szabadságával szemben kellő súllyal kell figyelembe venni az állam alkotmányos kötelességét a gyermekek védelmére."
A dohányipar képviselői azt állítják, hogy a reklám nem az új fogyasztók megnyerését szolgálja, hanem hogy a felnőtt dohányosoknak bemutathassák a termékválasztékot, illetve tájékoztassák őket az új termékeikről. Ez a lehetőség azonban a jövőben is megmarad, hiszen a törvény továbbra is megengedi a reklámozást az árusítás helyén (tehát ott, ahol a dohányosok egyébként is találkoznak a különböző cigarettafajtákkal).

A dohányipar további érve, hogy a reklám segíti az egészségre kevésbé káros" cigarettafajták elterjesztését. Az Európai Parlament viszont nemrég éppen azt javasolta, hogy tiltsák be a dohányreklámokon és a cigarettadobozokon az "enyhe", "gyenge", "könnyű" ("light") és más hasonló feliratokat, mivel ezek azt sugallják, hogy a dohányzás nem annyira ártalmas. Az ilyen feliratok azért is félrevezetőek, mert bebizonyosodott: a dohányosok az ún. enyhe cigaretták füstjét mélyebben szívják le a tüdőbe, így egészségkárosító hatásuk nem kisebb, mint az egyéb cigarettáké.
Az Európai Unió hivatalos álláspontja is az, hogy a dohányreklámok betiltása nem sérti a szólásszabadságot (az ezzel kapcsolatos állásfoglalásuk a http://europa.eu.int/comm/health/ph/news/ne05—en.html honlapon megtalálható).

Lukács András


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.