kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Közvélemény-kutatás a Levegő Munkacsoportról

Minden társadalmi szervezet vezetőinek régi álma: megismerni a közvélekedést, megtudni, hogyan gondolkodnak az emberek a szervezetük céljairól, tevékenységükről. Az önismeret elengedhetetlen a jövő tervezéséhez. Így van ez a Levegő Munkacsoport esetében is, ezért — a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan — a közelmúltban ismét lefolytattak egy mini közvélemény-kutatást, amelynek záró tanulmányából ezúttal közreadjuk olvasóinknak a legfontosabb megállapításokat.
A Levegő Munkacsoport felkérése és megbízása alapján a kutatók 2001. november 15. és 2002. január 15. közötti időszakban kérdőíves vizsgálatot végeztek a szervezet ismertségével és elismertségével kapcsolatban. A kutatás során a kérdezőbiztosok a személyes szóbeli, listás lekérdezés és az internetes kutatás (csatolt fájlként továbbított, személyes e-postacímre postázott, azonos kérdéssorokat tartalmazó kérdőíves kutatás) módszereit egyaránt igénybe vették. Ennek a vizsgálatnak az elsődleges célja: a Levegő Munkacsoport megítélésének, társadalmi ismertségének és elismertségének a megismerése volt, a reprezentatív mintában szereplő budapesti értelmiségi lakosok attitűdjeinek vizsgálatán keresztül. Egy kommunikációra specializálódott tanácsadó és kutató cég módszertani listája alapján a kutatási, lekérdezési időszakban 1200 budapesti lakos megszólítására került sor. Közülük százhetvenöt ember elutasította a válaszadást, huszonöt megszólított személy pedig nem adott értékelhető választ. Az értékelhető választ adók lakóhely szerinti megoszlásából az derül ki, hogy a Levegő Munkacsoport ismertsége a Zuglóban lakó értelmiségiek között a legerőteljesebb, de nem sokkal marad el ez az arány a lágymányosi lakosok között sem. Az értékelhető választ adóknak kevesebb mint egy százaléka lakik a 18., 21. és a 23. kerületben.
A kérdőívre válaszolók 59,8%-a férfi és 40,2%-a nő volt, akiknek az átlagéletkora nem haladja meg a negyven évet. Csak általános iskolát végzett a válaszadók 0,6%-a, szakmunkásképzőt 3%-a, leérettségizett: 14,4%-uk, felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 82%-uk.
Érdekes tanulságokkal szolgál a Levegő Munkacsoport ismertségének aránya az értékelhető válaszokat nyújtók körében. Arra az egyszerű kérdésre, hogy "Ismeri Ön a Levegő Munkacsoportot?" igennel felelt 35,6%; már hallott a szervezetről, de nem sokat 47,1%; nem ismeri 17,3%. A Levegő Munkacsoportról a válaszadók 40,2%-a határozott véleménnyel rendelkezik.
Amikor a kutatók arra kérték az embereket, hogy értékeljék egy és száz pont közötti skálán a Levegő Munkacsoport tevékenységét, a válaszadóknak mintegy egyharmada (35,6%) volt erre hajlandó, s az általuk adott pontértékek átlaga 62 pont lett.
A Levegő Munkacsoport erkölcsi támogatóinak aránya az értékelhető választ adók körében viszonylag magas — "Igen": 85%; "Nem": 15%.
A Levegő Munkacsoport jövőbeni tevékenységében részvételi hajlandóságot mutatók aránya a válaszolók körében így alakult: "Igen" 19,5%; "Nem" 80,5%.
Arra a kérdésre, hogy anyagilag is támogatnák-e a Levegő Munkacsoportot, 21,3% válaszolt igennel és 78,7% nemmel.
A megkérdezettek arra a kijelentésre, hogy a "Zöldterületek védelme érdekében szigorúan korlátozni kell-e a beépítéseket Budapesten?" tízpontos skálán adták meg véleményüket. A kérdéssel teljesen egyetértett, azaz tíz pontot adott 38,3%, egyáltalán nem értett egyet 0,57%. (További pontértékek aránya: 2: 1,12%, 3: 1,78%, 4: 1,14%, 5: 13,7%, 6: 5,14%, 7: 11,42%, 8: 16,5%, 9: 10,28%)
A válaszolók arra a kijelentésre, hogy a "Zöldterületek védelme érdekében szigorúan korlátozni kell a beépítéseket a főváros-környéki településeken!" ugyancsak tízpontos skálán adták meg válaszaikat. Ennek során tíz pontot adott 23%, egy pontot adott 1,12%.. (További értékek: 2: 1,68%, 3: 6,18%, 4: 1,12%, 5: 22,48%, 6: 11,8 %, 7: 9%, 8: 13,48 %, 9: 10,11%).
Kőszegi ZsófiaJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.