kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Megjelent a KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI LEXIKON
2., javított és bővített kiadása

A Környezetvédelmi lexikon első kiadása 1993-ban jelent meg két kötetben, 12 ezer példányban az Akadémiai Kiadó gondozásában. A kiadvány nyolcezer címszót tartalmazott. A szerkesztőbizottság elnöke Láng István akadémikus volt. A magyar könyvpiacon ez volt az első átfogó jellegű lexikon a környezet- és természetvédelemről. Egy év alatt a kötetek valamennyi példányát megvásárolták.


A megnövekedett nemzetközi és hazai igények egyaránt indokolták a Környezet- és természetvédelmi lexikon új kiadását. Remélhető, hogy a kiadvány széles körben hozzájárul a környezettudatosság növeléséhez, amely egyben társadalmi költségmegtakarító tényező is lehet.
A lexikon a környezet- és természetvédelem tudományos, műszaki és jogi kérdéseivel, valamint ezek társadalmi hatásaival foglalkozik. A kiadvány korszerű, tudományos igényű, nyelvében és stílusában közérthető lexikon, amely mind a szakembereknek, mind a téma iránt érdeklődő nagyközönségnek pontos és megbízható felvilágosítást, útbaigazítást nyújt.
A Környezet- és természetvédelmi lexikon egyik alapkoncepciója, hogy a természeti környezet esetében a Kárpát-medencében gondolkodunk. Ezenkívül a szomszédos országok környezet- és természetvédelmét is közöljük összefoglaló jelleggel. Ezért a kiadvány a határokon túli magyar iskolákban és könyvtárakban is hasznosítható.
A Környezet- és természetvédelmi lexikonban összesen 9600 címszó található, ami felöleli a környezetvédelemmel kapcsolatos alábbi témaköröket:
· környezeti jog
· környezet-gazdaságtan
· környezet-egészségügy
· környezeti nevelés
· természetvédelem és ökológia
· agrár-környezetvédelem
· földtudományok
· műszaki tudományok
· ipari technológiák
· nemzetközi kapcsolatok
· zöld mozgalmak és a környezetpolitika
Jelentős újdonságok a 2. kiadásban:
· 1992 óta megjelent fontosabb hazai rendelkezéseket ismerteti és
· Megjelenteti az Európai Unió környezetvédelmi követelményeivel összefüggő címszavakat
· Nagyobb súllyal szerepel:
— a környezet-gazdaságtan,
— a biológiai sokszínűség védelme
— az agrár-környezetvédelem
— a környezet-egészségügy
— a környezetkímélő eljárások, új vizsgálati módszerek bemutatása.
· A Biodiverzitás Egyezményből fakadóan megkezdődött hazánkban a biodiverzitás-monitorozás. Ennek fogalmi rendszere, illetve a monitorozás szervezetére vonatkozó számos szócikk megtalálható.
· Közreadja az új, 2001-es miniszteri rendeletnek megfelelő, új védettségi listákat (növények, állatok).
· Megjelent mindazon intézmények jegyzéke, ahol környezetvédelmet és környezetgazdálkodást is oktatnak felsőfokon.
· Jelentősen átíródtak, kibővültek, illetve pontosodtak az egyes kontinensek védett területeinek adatait bemutató táblázatok.
· Bővült a környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekről szóló címszavak száma.
· Bővebb terjedelemben foglalkoznak a környezet szennyeződésével, szennyezőivel, hatásuk megismerésével éppúgy, mint a környezet- és természetvédelem technológiáival, mind a megelőzéssel, mind az ártalmatlanítással foglalkozó vállalatokkal.
· Egyes nemzetközi együttműködések, környezet- és természetvédelmi szerződések, megállapodások területén nyomon követi a jelentősebb változásokat.
· Az elmúlt évtizedben Magyarországon és a szomszédos országokban több jelentős környezetkárosítás, ökológiai katasztrófa történt, amelyeknek szerepeltetése a lexikonban feltétlenül fontos volt.
· A vizek minőségével, a szennyvíztisztítással összefüggő (műszaki )eljárások bemutatása.
A lexikon kapható a könyvesboltokban. A http://www.akademiaikiado.hu honlapon a 14900 Ft-os árból 15% kedvezményt adunk.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.